Hur pornografi påverkar ett förhållande

Pornografi har nästan lika många förespråkare som motståndare. Under denna omständighet kanske du undrar hur den påverkar relationer? Dagens artikel försöker att besvara frågan angående hur pornografi påverkar ett förhållande samt förklara de huvudsakliga positiva och negativa effekterna.
Hur pornografi påverkar ett förhållande
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Pornografi är en uppsättning av skriftliga, bildliga eller audiovisuella framställningar som porträtterar nakenhet och sexuella beteenden med syftet att tillgodose sexuell tillfredsställelse. Även om fenomenet har existerat länge så ökade konsumtionen, hos enskilda individer samt hos par, med uppkomsten av internet samt elektroniska enheter. Frågan är – hur påverkar pornografi ett förhållande?

Detta ämne har skapat stort intresse bland forskare. I detta avseende är studien av effekterna som pornografikonsumtion har på en individuell nivå, och även på romantiska relationer, det som har mest återverkan.

Det mesta av denna forskning har fokuserat på idén att porrkonsumtion påverkar en relation negativt. Nyare studier hittar dock positiva resultat.

Unga människor förlitar sig på internet och dess obegränsade tillgång till pornografi för att avvärja extern stress. Den omedelbara tillfredsställelsen tillfredsställer omedelbart. Men den externa stressen orsakas till stor del av internet självt. Internet är i sig själv en ändlös cirkel: Den skapar den efterfrågan som den sedan försöker fylla.

    -A.N. Turner, Trapped In The Web

Hur påverkar pornografi en relation?

En man vid sin dator

Negativ påverkan

Experter har funnit att par som inte konsumerar pornografi i allmänhet visar en större grad av anpassning, upplever en större tillfredsställelse och ett större engagemang samt mer positiv kommunikation.

Detta verkar dock variera beroende på om det är endast en av parterna som konsumerar pornografi, eller om båda parterna konsumerar det tillsammans. I händelse av att det bara är en av parterna som konsumerar det, så uppvisas därifrån vanligtvis ett lägre engagemang i relationen samt en större sannolikhet för att flirta med andra och otrohet.

När uppfattningen hos den som inte konsumerar pornografi dessutom är negativ gentemot fenomenet påverkar detta dess självkänsla och sexuella tillfredsställelse. Faktum är att vissa kvinnor i heterosexuella relationer upplever sin partners porrkonsumtion som traumatisk, och som otrohet.

I en ny studie uppvisade deltagarna följande negativa resultat av porranvändning:

  • Ett minskat intresse för sex i verkligheten. Många indikerar att pornografi minskar deras åtrå till sin partner och att de saknar spänning i sin relation. I andra fall tenderar de även att föreställa sig, och agera, mot sin partner som en pornografisk karaktär.
  • Ökad personlig osäkerhet. Deltagarna rapporterade en minskande självkänsla samt minskad upplevd nivå av åtråvärdhet. De uppfattade att de inte kunde locka sin partner så mycket som det pornografiska materialet kunde.
  • Det bidrar till orealistiska förväntningar. Både konsumenterna och deras partners menar specifikt att porr påverkar vad en person förväntar sig när det gäller fysiskt utseende, sexuell prestanda och preferenser.

Positiv påverkan

Par där en eller båda parterna konsumerar porr kan uppleva högre nivåer av erotik och sexuell aptit. De anser dessutom att pornografi kan fungera som:

  • Källa till information. Många hänvisar till det pedagogiska värdet av denna typ av material. Porrkonsumtion kan ge nya idéer som par kan njuta av tillsammans. Dessutom hjälper det att lära sig vad man själv och den andra gillar och inte gillar.
  • En möjlighet att experimentera. Detta kan gynna par genom att öka deras sexuella repertoar, samt genom att normalisera variation, inspirera och uppmuntra till kreativitet samt aktivera ett sinnestillstånd som manar dem till sexuellt agerande.
  • Guide för att förbättra sexuell kommunikation. Porr ger en möjlighet att prata öppet om sexualitet och vad man gillar och ogillar, vilket i sin tur kan bygga förtroende. Det gör att kommunikationen flyter och främjar förståelsen och acceptansen av varandras sexuella önskningar.
  • En källa till nöje. I huvudsak betraktas pornografi som underhållande, roligt och spännande. Således upplever de det som en trevlig aktivitet som får en, eller båda parterna, att må bra.
  • En övning för sexuell trygghet. I många fall uppfattar par att porr främjar komforten och accepterandet av sin egen sexualitet. På samma sätt bidrar den till att minska förlägenhet, skuld och ångest för vissa sexuella beteenden, vilket förbättrar sexualiteten.
Ett kyssande par

Slutsats om hur pornografi påverkar ett förhållande

De flesta studier hänvisar till porrens negativa effekter hos heterosexuella par. I kontrast till det menar de som använder porr att de negativa effekterna är mindre. Det som verkar vara mer eller mindre tydligt är att det beror på de inblandades uppfattning, deras attityder och om de använder pornografin individuellt eller som ett par, bland andra variabler.

Hur pornografi påverkar ett förhållande beror också på parets kommunikationsnivå. Därför tenderar dåliga relationer att uppleva mer negativa effekter. Men som angivits ovan anser andra det vara en möjlighet att öka och förbättra kommunikationen. Kort sagt, det viktiga är att alltid ha en öppen dialog för att kunna söka glädje i varandra och dig själv så friskt och ärligt som du kan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.