Hur social moral anknyter till normaliserandet av våld

Hur social moral anknyter till normaliserandet av våld
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2020

Social moral är den grad till vilken människor samtycker med föreskrifterna för en socialt etablerad uppsättning regler för vad som är rätt och fel. Moral är en uppsättning normer och värderingar som människor är menade att följa. Med andra ord, i vårt dagliga liv följer vi olika regler som vi anser lämpliga för att komma överens med andra.

Vad kan man säga om social moral när det gäller sambandet med våld? Det är meningen att vi ska respektera de samhälleliga normerna för att undvika våld. Om vi ​​stannar upp för att observera var vi tenderar att lägga skulden för våldsamma handlingar, kan detta ge oss en ganska korrekt bild av vilka moraliska överväganden vi faktiskt gör.

Teorin om en rättvis värld

Teorin om en rättvis värld är en mycket bra indikator på hur stort inflytande social moral har när det gäller våld. Den bygger på den allmänna idén att människor vill leva i en rättvis värld. Med andra ord, för vår sinnesfrid måste vi tro att allt händer av en anledning.

Om vi tillskriver vissa brott till slump eller otur, betyder det att vem som helst av oss skulle kunna bli ett offer. Detta är en oroande tanke. Om vi å andra sidan tillskriver skulden till andra människor (som att exempelvis säga att en person blir rånad för att denna person befann sig på en farlig plats) får vi oss själva att tro att vi är mindre benägna att bli ett offer för våld. (Så länge vi inte besöker de farliga platserna, kommer vi att vara trygga).

En transparent kvinna går i dimma med paraply

Denna uppfattning är baserad på en kognitiv snedvridning. Den innebär en symbolisk inramning av social kognition och bygger på följande förutsättningar:

 • Offret är en dålig människa (dum eller slarvig): Nedvärdering och negativ återgivning av personen. Vi applicerar långt dragna slutsatser om personen, särskilt saker som dennes personlighet. Med andra ord, på grund av hur personen är, är det logiskt att det hände det som hände.
 • Offret beter sig på ett dåligt sätt: ​​Skuldbelastning av offret för vissa beteenden. Om någon exempelvis får sin plånbok stulen i en viss del av staden, kan andra säga saker som: ”Det är så det är i det området, du måste vara mer försiktig.”

Tekniker för rättfärdigande

Som vi sa, inom samhället finns det accepterade värderingar. Men det finns också andra typer av ”underliggande” värderingar. Vad betyder detta? Tanken är enkel: De är värderingar som många människor följer men som inte externaliseras eftersom de står i konflikt med accepterade sådana.

Skyes och Matza presenterade ursprungligen denna idé som en del av sina neutralisationstekniker. Normalt är det brottslingar själva som använder denna typ av tekniker. De gör det för att dämpa konsekvenserna av sina handlingar.

Det finns dock också människor som använder dem för att kunna uttrycka sin åsikt angående aktuella faktum. De använder dem för att legitimera eller rättfärdiga gärningsmannen.

Dessa tekniker är:

 • Förnekande av brottet: Det var en så liten summa pengar, du kan inte kalla det stöld. Det finns ingen på motorvägen den här tiden på dygnet, det går bra att köra snabbt.
 • Förnekande av förekomsten av offer: Jag skadar inte någon.
 • Fördömelse av dem som fördömer: Politiker stjäl mer än gemene man.
 • Att ange ett högre motiv: Jag gjorde det för…
 • Beteendets behov: Det fanns inget annat sätt.
 • Försvar av något värdefullt: Han var inte en pålitlig person.
 • Förnekande av rättvisa: Någon måste alltid förlora.
 • Generaliserat beteende: Alla gör det.
 • Att hävda en rätt: De hetsade mig. Jag dödade henne för att hon var min.
Arg man lutar sig mot en spegel och tänker på social moral

Beräkning av social moral

Du kan se exempel på allt detta i många verkliga situationer. Det är när människor klandrar offret för brottet. Det är därför vi har saker som förebyggande åtgärder mot sexuellt trakasseri som riktas mot potentiella offer. De antyder indirekt att en människors livsstil eller val är anledningen till att de skulle uppleva trakasserier, indirekt kan detta tolkas som en anklagelse om moralisk skuld.

Vissa tillskriver våldsamma och antisociala handlingar till offrets beteende eller klädsel. Ur ett moraliskt perspektiv anser inte samhället offrets beteende som ett brott, men resultatet är ändå att det minskar gärningsmannens moraliska skuldbörda. Om offret agerar på ett sätt som samhället anser vara felaktigt normaliseras gärningsmannens beteende. Det skapar en logisk konsekvens när det moraliskt inte föreligger någon.

Samhällsmoralen bygger på människors goda beteenden: mönster, regler och uppförandekoder som alla måste följa. Om människor uppför sig på ett sätt som samhället anser vara olämpligt eller som inte överensstämmer med fastställda normer, betraktas detta beteende som orsaken till våld. Ibland ses dessa våldsamma handlingar som ett oundvikligt resultat.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.