I mörkret vägleder upplysta personer oss

I mörkret vägleder upplysta personer oss

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

I tider av mörker finns det alltid upplysta personer som vägleder oss. De är som solljus som träffar ett skyltfönster. De inspirerar och ger oss hopp när vi tappar riktningen, vårt humör och norr på vårt livs kompass. Upplysta personer är medicin för hjärtat i tider av motgång.

Vi kan älska vår självständighet, vår stolta självförsörjning, men när en storm härjar utanför dörren kommer hjärtat förr eller senare börja läcka. Rädsla, sömnlöshet och ovisshet, endast lindrade av känslomässigt stöd, empati och tillgivenhet.

“Ibland slocknar vårt ljus, men det blir blåst till en flamma av en annan mänsklig varelse.”

-Albert Schweitzer-

Här kommer dock lite intressant information. Social psykologi avslöjar att emotionellt stöd är en konst som alla inte vet hur man erbjuder på ett bra sätt. Till vår stora överraskning kan personerna som älskar oss mest ibland ge oss oproportionerlig uppmärksamhet, vilket genererar en känsla av psykologiskt beroende, av ineffektivitet eller svaghet.

Det effektivaste stödet är ständigt närvarande, subtilt, omringande och autentiskt. Det finns inga “donatorer” eller “mottagare” av tillgivenhet; det är en flödande, subtil och fantastisk ömsesidighet.

Färgglatt träd

Personer som “eroderar” och upplysta personer

Alla vet vi vad empati är och dess påverkan på våra vardagliga känslor. När man har att göra med någon som inte kan sammankoppla med andra, med vissa aggressiva, hotfulla och till och med destruktiva nyanser, säger vi ofta “den här personen saknar empati”.

Simon Baron-Cohen – professor vid Cambridge University och expert inom psykopatologi – definierar dessa psykologiska karaktärsdrag som “eroderande empati”. Enligt honom uppstår detta beteende när en individ inte bara slutar “sammankoppla” med sin granne, utan även eroderar, underminerar och fragmenterar dem som står honom närmst med ihärdig långsamhet.

Å andra sidan har vi “upplysta” människor. Snarare än att se dem som personligheter med stor ädelhet och godhet kan vi definiera dem som män och kvinnor som “vet hur man ska vara och låta vara”. Möjliggörare av intern harmoni, emotionella vävare som samlar våra trasiga bitar för att återigen påminna oss om hur vackra och viktiga vi kan vara.

Upplysta personer lever med kärlek

Psykologiska karaktärsdrag hos upplysta personer

I början förklarade vi att det faktiskt är en konstform att ge stöd och att alla inte vet hur man gör det. Något som till exempel är värt att komma ihåg är att när donatorn tydligt skiljer sig själv från mottagaren, kan det uppstå obehag. Mottagaren kan känna sig “skuldsatt” eller bli beroende av en donator som njuter av sin roll som vårdnadsgivare.

Upplysta personer antar dock aldrig rollen som vårdnadsgivare. De förstår hur man är utan att kontrollera och döma, samtidigt som de konstant utövar uppmärksamhet så att den andra personen inte utvecklar bindning.

De är experter på att generera sann personlig tillväxt. De respekterar andra personers utrymme och vet hur man skyddar deras sekretess när det behövs. De är alltid väldigt subtila och har en exceptionell förmåga att påminna oss om vilka vi är. De oroar sig, för med sig positivitet, uppmuntran och hopp.

Att lära sig att ge ljus – hur man erbjuder autentiskt emotionellt stöd

Upplysta personer vägleder oss i tider av problem. De följer med oss in i goda tider och inspirerar oss dagligen. Det är något vi alla vet. Så hur börjar man erbjuda stöd av samma kvalitet och äkthet?

“Om du tänder lampan åt någon annan kommer den även lysa upp din väg.”

-Buddha-

Tro det eller ej, men att erbjuda emotionellt stöd är inte lätt. Man måste ha väldigt djup självkunskap om sina egna känslor och uppnå en avcentralisering av “jaget”.

Svävande fjäril

Nycklar för att utveckla sant stöd

Vissa personer lyckas visa empati för andra, men utvecklar aldrig en kognitiv empati. Det handlar inte bara om att “känna” vad personen framför en känner, utan även att förstå denne.

Samtidigt måste den empatiska personen vara utvecklad. Vi talar om förmågan att korrekt tyda det mentala tillståndet hos den andra personen. För att göra det måste du veta hur man ställer rätt frågor; inte döma högljutt; lyssna ordentligt, undvika att öka den andra personens ångest genom att använda klassiska uttryck som “det där är ju inget” eller “det kunde varit värre”.

Samtidigt måste du komma ihåg att typiskt fina fraser såsom “du kan lita på mig” och “jag är här om du behöver mig” inte är värda särskilt mycket för någon som upplever mycket svåra tider. Snarare än bara ord behöver du sanna, påtagliga och synbara fakta som demonstrerar dem.

Upplysta personer presenterar få ord men stora prestationer. De kommer finnas vid din sida innan du frågar. De kommer i dina ögon läsa dina prövningar, din sorg. Avslutningsvis är det vi ibland uppfattar som stöd egentligen något annat. Bra stöd baseras på att säga rätt sak, men även att göra rätt sak genom små handlingar av vänlighet och uppriktigt intresse.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.