Ibland vinner du, andra gånger lär du dig

Ibland vinner du, andra gånger lär du dig

Senaste uppdateringen: 23 augusti, 2022

Det sägs att en förlust inte räknas om du lär dig något från den, och det är helt sant. Du kommer bara vara slagen om du tillåter det – om du inte gör det kan du dra nytta av förlusten för att lära dig något nytt om dig själv, vad som fattas dig och vad du har för mycket av. Ibland vinner du och ibland lär du dig. Ingen har någonsin gått genom livet obesegrad.

Många av livets största bragder har faktiskt varit en upptrappning av misslyckanden som byggdes upp tills de blev en slående framgång. Är det inte så mänsklighetens största upptäckter och framgångar uppnåddes?

“Nederlag har en värdighet som seger inte känner till.”

-Jorge Luis Borges-

Det som gör triumfen så härlig är just den svårighet den antyder. Ingen njuter av en framgång han eller hon uppnått utan att ha kämpat. Du kanske kan skryta om din goda tur, men du kan inte vara stolt över din prestation, för en prestation kan du endast uppnå genom en kombination av talang och ansträngning.

Ibland vinner du…

Kvinna med tekanna

Carlos Serrano är en atlet med världsrekordet i paralympisk simning. På sociala medier delar han med sig av ett foto där han håller en skylt med texten: “Du vinner medaljerna under träning. Du hämtar dem bara på tävlingarna.”

Denna fras kan inte vara mer sann. Det som garanterar framgång är det hårda arbete du investerar i dig själv, förberedelserna och den ansträngning som är involverad i en process där du gradvis slår dina egna rekord.

Att vinna är inte bara reserverat åt personerna med flest färdigheter, utan snarare åt dem som vet hur man använder dem bäst. Att vinna är en frukt som endast de som är kapabla att sätta mål, kämpa besinningslöst och gång på gång jobba med sina brister får smaka eftersom de gjort sig värdiga av triumfen.

Vinnares personligheter karaktäriseras av det faktum att ansträngning och hårt arbete rankar väldigt högt på deras prioriteringslista. Någon som vet hur man vinner vet att inget sker av sig självt, utan att det huvudsakligen är ihärdighetens produkt.

Segern når du främst genom kampen med dig själv för att etablera dina mål. Alltså genom att lita på vad du är kapabel att göra och att bygga ett beslut som är tillräckligt motståndskraftigt mot externa händelser. Detta så att målet förblir fast trots upp- och nedgångar. När du uppnår detta är resten enkelt.

Det finns inte ett enda recept för triumf, men du kan definiera en vinnares karaktärsdrag. Det första av dem är tro på sitt eget arbete. Till detta måste du tillföra hälsosam självkritik. Det betyder att ha förmågan att objektivt värdera dina framgångar såväl som dina misstag.

Ibland lär du dig…

Ibland vinner du, ibland lär du dig

I antika Grekland fanns en sann framgångskult, och framförallt den atletiska typen. Under denna era hade sådana tillställningar ett väldigt annorlunda värde jämfört med vad de har idag. I Republiken insisterade Platon på att ungdomar borde undervisas inom två pelare: gymnastik och musik.

Med gymnastik menade de utbildning av kroppen och med musik menade de utbildning av själen. För grekerna var det otänkbart att någon skulle kunna triumfera i atletiska tävlingar om denne inte även hade stort värde som människa.

Vad som gjorde atleter värdiga var deras förmåga att vara “bättre än genomsnittspersonen”. Det som stod ut var deras mod och ansträngning. Tävlingar kallades “agon”, som betyder tävling eller utmaning. Det är därifrån ordet agoni (lidande) kommer.

I en tävling finns det bara vinnare och förlorare, och en tävling är endast hälsosam om den vägleder dig mot de delar av dig själv som du behöver förbättra som ett villkor för att nå målet.

Nederlag är alltid relativt. Det är relativt eftersom det beror på känslor och attityder som kommer från den som upplevde omöjligheten i att nå ett mål vid ett specifikt tillfälle. Det är bara ett nederlag, i ordets striktaste betydelse, om det som följer är total nedslagenhet.

En källa för reflektion och inlärning

Om omöjligheten att nå ett mål å andra sidan blir till en källa för reflektion och inlärning, kan vi inte längre tala om verkligt nederlag. Den inlärningen är nämligen en omprövning av anledningarna till varför det inte var möjligt att nå framgång. Det kan till och med bli en omformulering av målet självt. Ibland är nederlag alltså ett tecken på att vi är på fel väg, att vi är på en väg mot ett syfte som kanske inte är det bästa för oss.

För någon med en vinnares mentala kraft existerar ordet nederlag egentligen inte. Det som existerar är situationer där du åstadkommer vad du siktat på. Liksom andra där du hade möjligheten att lära dig något du inte visste. Ibland vinner du, ibland lär du dig…

Maskros

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.