Vad dina inlägg på Facebook säger om dig

Vad dina inlägg på Facebook säger om dig

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2023

Varför gör vissa inlägg på Facebook om roliga, personliga anekdoter medan andra förklarar sin kärlek till sin partner, uttrycker politiska åsikter eller tillhandahåller detaljer om gårdagens middag?

Sedan starten av Facebook under 2004 har statusuppdateringar blivit en av de mest använda funktionerna. Statusuppdateringar låter användaren dela sina tankar, känslor och aktiviteter med vänner som sedan får möjlighet att gilla, dela och kommentera. Men vi antar att du redan känner till detta, så låt oss gå vidare till det mer intressanta.

Trots den centrala roll som statusuppdateringar har i användningen av Facebook har få studier undersökt mönstret i de teman som folk väljer att lägga upp. En studie tog ett steg i denna riktning genom att undersöka personlighetsdragen som associeras med frekventa uppdateringar av dessa fyra teman:

1. Sociala aktiviteter och det dagliga livet

2. Intellektuella aktiviteter

3. Framgångar, diet och träning

4. Betydande relationer

Studien undersökte även huruvida dessa korrelationer förmedlades av motiven för att använda Facebook. Såsom behov av bekräftelse (att söka uppmärksamhet och acceptans), att uttrycka sig (att uttrycka personliga åsikter, berätta historier, beklaga sig etc.), kommunikation (korrespondens och sammankoppling) samt delning av icke-personlig information (till exempel aktuella händelser).

Ett annat syfte med studien var att undersöka huruvida personer som mer frekvent gör inlägg om vissa teman mottog större antal gilla-markeringar och kommentarer på sina inlägg.

De som mottog många gilla-markeringar och kommentarer åtnjöt fördelarna med att känna social inkludering. De som inte gjorde det upplevde en lägre känsla av samhörighet och lägre självförtroende.

Narcissistiska inlägg på Facebook

Personer som vanemässigt gör inlägg på Facebook om sina dieter, träning och framgångar är mer troligt narcissistiska enligt studien. Å andra sidan verkar uppvisning av framgångar attrahera mer uppmärksamhet från våra virtuella “vänner”.

För användare av Facebook verkar det som att narcissistiska uppvisningar är värt det eftersom de attraherar fler gilla-markeringar och kommentarer på sina inlägg. Resultaten från studien antyder dock att våra vänner i hemlighet känner en viss avsmak för sådan självupptagenhet, trots att de erbjuder vänligt stöd.

Fler associationer mellan personlighet och Facebookanvändande

Studien avslöjade fler korrelationer mellan personlighet och Facebookanvändande:

  • Personer som gör inlägg om sin kärlekspartner lider mer sannolikt av lägre självförtroende jämfört med de som inte gör detta.
  • Personer som är mer självmedvetna och som har barn tenderar att göra fler inlägg om sina barn.
  • Personer som är extroverta gör frekvent inlägg om sina sociala aktiviteter och dagliga liv.
  • Personer som är rastlösa och ivriga att öppna upp sig och kommunicera gör i högre grad inlägg om intellektuella teman.

Vi ska avsluta denna artikel med två intressanta punkter. Först och främst blir annonsering alltmer fokuserat på de sidor vi besöker samt det innehåll vi lägger upp på sociala nätverk. Vad vi delar på sociala medier erbjuder en insikt för företag som försöker nå potentiella kunder.

Vidare antyder en annan pilotstudie att vi i framtiden på något sätt kommer kunna fortsätta kommunicera med personer som inte längre är i livet tack vare den information de redan delat. Tack vare vissa algoritmer tror man att denna information kan användas för att skapa en datoriserad profil som kommunicerar på ett sätt som är väldigt likt det hos den avlidne personen. Kan du föreställa dig detta? Vad tycker du om denna möjlighet?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.