7 fantastiska och inspirerande fraser om förlåtelse

7 fantastiska och inspirerande fraser om förlåtelse
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Förlåtelse är en handling av medmänsklighet, men framförallt befrielse – för dem som mottar den, men även dem som ger den. Därför ska vi idag dela med oss av några fantastiska fraser om förlåtelse som kan hjälpa dig.

Dessa handlingar av generositet är fundamentala för att bibehålla vår emotionella stabilitet. De är vitala för att vi ska kunna stänga gamla kapitel och öppna nya. Det är väldigt svårt att må bra när du känner förbittring.

I många fall är det inte lätt att förlåta personer som sårat oss, speciellt när allt inom oss skriker efter hämnd. Våra handlingar kan ge bränsle åt denna förbittring. Det är ännu svårare när såret orsakats av någon vi älskar eller har höga tankar om.

Det är därför vi kallar det för en handling av generositet; ett beslut som vi tar djupt inne i själen.

Förlåtelse är en suverän handling, och den sker som ett resultat av försoningsprocessen. Detta antyder en ny överenskommelse. En överenskommelse om att inte upprepa handlingarna som orsakade problemet. Det är alltid värt det, för oss själva och andra.

Här kommer sju fraser om förlåtelse som vi vill dela med dig.

“Det finns inget värre för huvudet, och därför för kroppen, än rädsla, skuld, förbittring och kritik, vilket gör dig till en domare och medbrottsling till vad du ogillar.”

-Facundo Cabral-

Att förlåta är inte lätt

En av de fraser om förlåtelse som kommer hjälpa dig kommer från Benjamin Franklin. Den lyder: “De tre svåraste sakerna i världen är att bevara en hemlighet, att förlåta ett snedsteg och att göra det mesta av vår tid.”

Förlåtelse är aldrig lätt, varken för den ena eller den andra. I båda fallen kräver det storhet. Från den som ber om förlåtelse eftersom denne måste erkänna sitt misstag och hänge sig till att inte upprepa felet; och från den som förlåter, eftersom det kräver ädelhet, generositet och en förståelse för andras svagheter.

Par i solnedgång

Två fraser som hjälper dig att förlåta

Mahatma Gandhi lämnade oss med många fraser som hjälper dig att förlåta. Förlåtelse var mittpunkten för hela hans livsfilosofi. Ett av hans talesätt lyder: “Att förlåta är för den modige. Endast den som är tillräckligt stark att förlåta ett felsteg vet hur man älskar.”

Gandhi associerade förlåtelse med kärlek eftersom båda dessa dygder behöver styrka. Det gjorde även Martin Luther King, som sade: “Han som inte kan förlåta är inkapabel att älska.” I kärlek finns det alltid en kapacitet för förlåtelse… och i förlåtelse finns det alltid en kapacitet att älska.

Förlåtelse är en välsignelse

William Shakespeare erbjuder en syn på förlåtelse som avslöjar dess bredd. Den främjar inte bara den som får den, utan även den som ger. Han skrev: “Förlåtelse faller som ett varsamt regn från himmel till jord. Den är dubbelt välsignad; den välsignar den som ger den och även den som mottar den.”

Fåglar över sjö

När man förlåter så blir man till en större person. Man kan även glömma skadan som åsamkats och söka frid med den andra personen. Den som förlåts får denna fördel, men inte gratis. Han kommer endast växa när han erkänner sitt misstag och medger att beteendet inte var acceptabelt.

Behovet av förlåtelse

En av de viktigaste anledningarna att förlåta är det faktum att alla människor begår misstag. Detta påminner oss om ett talesätt från Jacinto Benavente: “Vi lär oss bara att förlåta i livet när vi har varit i behov av att bli förlåtna av andra.” Vi är människor, och förr eller senare behöver vi alla förlåtas.

Å andra sidan finns det även de som alltid klandrar sig själva när de begår misstag. De känner sig evigt fördömda att be om ursäkt för allt de gör.

Om detta säger Konfucius: “Förlåt allt hos dem som inte förlåter sig själva.” Dessa är ord som verkligen manar till generositet i anden.

Genom att förlåta får du frid

Demián Bucay påminner oss även om den stora fördelen med att förlåta. En av hans reflektioner säger följande: “Efter ett snedsteg är sättet att återfå din frid, frihet och psykologiska balans att förlåta. Endast då kommer vi läka såret och förebygga att förbittring paralyserar oss.”

Kvinna på äng

Det sista uttalandet är väldigt ögonöppnande. Förbittringar har stor makt och ger sig själva bränsle. När de är väldigt intensiva och ligger kvar i våra liv under lång tid kan de paralysera oss. De begränsar våra emotionella liv och hindrar oss från att gå vidare.

Det skulle vara perfekt om vi alla hade dessa fraser om förlåtelse i åtanke. Förlåtelse befriar oss och gör oss till bättre människor. Det viktigaste av allt är att göra det med hjärtat. Det är inte bara en ritual för att bli av med skuldkänslor, utan en tid för att stanna upp och tänka om.

Om du börjar utöva detta kommer det hjälpa dig och alla omkring dig att växa.

Detta kanske intresserar dig
Att be om ursäkt: fundamentalt för varje familj
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att be om ursäkt: fundamentalt för varje familj

Barn lär sig att be om ursäkt genom att de ser sina föräldrar säga "Förlåt". Det är dock inte alla föräldrar som är bra på att be sina egna barn om...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.