Det är inte vad som händer dig, utan hur du tänker på det

Det är inte vad som händer dig, utan hur du tänker på det

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Negativa tankar kan vara skadliga för oss. De traumatiska händelserna själva påverkar oss inte lika mycket som stressen och ångesten de skapar. Att ha kontroll över sättet vi tänker är nyckeln till att landa på fötterna och gå framåt utan skuldens börda.

En studie från 2013 med fler än 30 000 deltagare avslöjade att fixering på negativa händelser i livet kan vara den huvudsakliga utlösande faktorn för de vanligaste mentala hälsoproblemen idag. Speciellt på grund av de skuldkänslor dessa händelser orsakar.

Resultaten indikerade att det inte är det som händer oss i livet som spelar störst roll. Det är sättet vi tänker på det som bestämmer vårt psykiska välmående. Om vi därför agerar på våra tankar kommer detta hjälpa oss att begränsa skuldkänslorna som vi bestraffar oss själva med.

“Vi vet att en persons genetik och livssituation bidrar till mentala hälsoproblem, men resultaten från denna studie visar att traumatiska livshändelser är den huvudsakliga anledningen till att människor drabbas av ångest och depression. Men sättet som de tänker på och hanterar stressande händelser är en lika stor bidragande faktor till hur mycket stress och ångest de känner”, sade forskningsledaren Peter Kinderman.

Självreflektion och chansen att tänka positivt

Självreflektion kan vara en nyckelingrediens i att leva ett medvetet och lyckligt liv. Dessa fynd demonstrerar dock att grubblande på de negativa aspekterna av våra liv och vårt förflutna inte är bra för oss.

Självförståelse är alltså ett medel för att vinna våra personliga strider. Men det är även nödvändigt att utöva medmänsklighet för oss själva och inte göra fiender av oss själva.

Genom att vinna över vår inre kritiker kommer vi kunna avfärda skuldkänslorna och nedvärderingen av oss själva för det som hände, vad vi gjorde eller vad vi slutade göra. Det ger oss chansen att tänka positivt om vad som fortfarande finns framför oss. Vi kommer även kunna stödja oss på det positiva vi uppnått samt de värderingar och attityder som gör oss starkare.

För att övervinna dessa negativa, självförstörande tankar är det viktigt att börja genom att lära sig att känna igen dem. Vidare måste vi identifiera de stunder när dessa tankar visar sig. På så sätt kommer vi börja filtrera dem, undvika dem och till och med konfrontera dem med definitiva svar och nolltolerans.

När vi tänker negativt

När vi å andra sidan kommer på oss själva med att tänka negativt måste vi komma ihåg att det är mycket bättre att sluta grubbla på saker som påverkar oss negativt. Att sluta tänka på vad som hände. Det är mycket effektivare att skära bort dessa tankar direkt och tänka på något annat.

Enligt slutsatserna från diverse studier kan kognitiva beteendeingripanden vara effektiva för att minska oro. Flera studier har bevisat att behandlingar där deltagarna uppmuntras att ändra sina tankesätt eller känslomässiga svar på grubblande, plågsamma tankar och stor oro, har haft positiva resultat.

Andra studier visar att medmänsklighet för oss själva är associerat med en större kapacitet för känslomässig återhämtning, med större självkärlek. Detta eftersom medmänsklighet mot oss själva är baserat på en grundläggande känsla av människovärde.

Att börja bannlysa negativa tankar kräver därför ett förhöjt medvetande om att inte lyssna på dessa tankar, att utveckla medmänsklighet för sig själv och att agera mot fingervisningarna som ges till oss från vår interna kritik.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.