Det är inte vad som händer dig, utan hur du tänker på det

Det är inte vad som händer dig, utan hur du tänker på det

Senaste uppdateringen: 07 april, 2016

Negativa tankar kan vara skadliga för oss. De traumatiska händelserna själva påverkar oss inte lika mycket som stressen och ångesten de skapar. Att kontrollera våra tankar är nyckeln till att landa på fötterna och röra sig framåt utan skuldens börda.

En studie från 2013 med fler än 30.000 deltagare avslöjade att fixering på negativa händelser i livet kan vara den huvudsakliga utlösaren för de vanligaste mentala hälsoproblemen idag, speciellt på grund av de skuldkänslor dessa händelser orsakar.

Resultaten indikerade att det inte är det som händer oss i livet som spelar störst roll. Det är sättet vi tänker på det som avgör vårt psykiska välmående. Om vi därför agerar på våra tankar kommer detta hjälpa oss att begränsa skuldkänslorna som vi bestraffar oss själva med.

“Vi vet att en persons genetik och livssituation bidrar till mentala hälsoproblem, men resultaten från denna studie visar att traumatiska livshändelser är den huvudsakliga anledningen till att människor drabbas av ångest och depression. Men sättet som de tänker på och hanterar stressande händelser är en lika stor bidragande faktor till hur mycket stress och ångest de känner”, sade forskningsledaren Peter Kinderman.

Självreflektion kan vara en nyckelingrediens i att leva ett medvetet och lyckligt liv, men dessa fynd demonstrerar att grubblande på de negativa aspekterna av våra liv och vårt förflutna inte är bra för oss.

Självförståelse är alltså ett medel för att vinna våra personliga strider, men det är även nödvändigt att utöva medmänsklighet för oss själva och inte göra fiender av oss själva.

Genom att vinna över vår interna kritik kommer vi kunna avfärda skuldkänslorna och nedvärderingen av oss själva för det som hände, vad vi gjorde eller vad vi slutade göra, vilket ger oss chansen att tänka positivt om vad som fortfarande finns framför oss. Vi kommer även kunna stödja oss på det positiva vi uppnått samt de värderingar och attityder som gör oss starkare.

För att övervinna dessa negativa, självförstörande tankar är det viktigt att börja genom att lära sig att känna igen dem, såväl som att identifiera de stunder när dessa tankar visar sig. På så sätt kommer vi börja filtrera dem, undvika dem och till och med konfrontera dem med definitiva svar och nolltolerans.

När vi å andra sidan kommer på oss själva med att tänka negativt måste vi komma ihåg att det är mycket bättre att sluta grubbla på saker som påverkar oss negativt; sluta tänka på vad som hände. Det är mycket effektivare att skära bort dessa tankar direkt och tänka på något annat.

Enligt slutsatserna från diverse studier kan kognitiva beteendeingripanden vara effektiva för att minska oro. Flera studier har bevisat att behandlingar där deltagarna uppmuntras att ändra sina tankesätt eller känslomässiga svar på grubblande, plågsamma tankar och stor oro, har haft positiva resultat.

Andra studier indikerar att medmänsklighet för oss själva associeras med en större kapacitet för känslomässig återhämtning, med större självkärlek; detta eftersom medmänsklighet mot oss själva baseras på en grundläggande känsla av människovärde.

Att börja bannlysa negativa tankar kräver därför ett förhöjt medvetande om att inte lyssna på dessa tankar, att utveckla medmänsklighet för sig själv och att agera mot fingervisningarna som ges till oss från vår interna kritik.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.