Ingen kan få mig att tro att jag inte förtjänar det jag vill ha

Ingen kan få mig att tro att jag inte förtjänar det jag vill ha
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Det finns ett orientaliskt talesätt som säger att det är farligt att önska sig något eftersom allt man önskar sig kan bli verklighet. Jag vet inte om detta är sant, men något jag däremot vet är att jag aldrig kommer låta någon få mig att tro att jag inte kan få det jag vill ha, och ännu mindre, att jag inte förtjänar det.

Man måste veta vem man är och vem man vill vara eftersom detta utgör grunden för hur man utvecklas. Det kan verka som något enkelt, men det är ofta mycket svårt att veta vad man vill göra i livet och hur man omsätter detta i praktiken. Om man vill uppnå något måste man veta vilken riktning man ska gå i.

“Låt aldrig någon säga åt dig att du inte kan göra något. Inte ens om det är jag. Ok? Om du har en dröm så måste du skydda den. De personer som inte klarar av att göra något kommer också säga till dig att du inte kan göra det. Om du vill ha något, sträva efter det. Punkt slut.”

-Från filmen “Jakten på lycka”-

Det är bara jag som vet vad jag förtjänar

Ingen känner mig bättre än mig själv. Jag vet vilket liv jag har haft, vem jag är och vad jag har gjort. Därför ber jag er att ni inte dömer mig. För de erfarenheter jag har skaffat mig är unika och de har gjort mig till den jag är.

När du lär känna dig själv kommer du att börja sätta upp prioriteter och handla i enlighet med dessa. Du kommer att markera gränser och upptäcka vad som gör dig glad och vad som inte gör dig glad. Från detta ögonblick och framåt vet du att du måste njuta av ditt liv till max. När du accepterar att du förtjänar saker kommer du att dra till dig det du vill ha.

Det jag vill ha är det som jag förtjänar. Det enda jag behöver göra är att verkligen tro på detta. Jag vill inte ha någon i mitt liv som försöker få mig att tro att jag inte förtjänar det jag vill ha. Jag vill kunna njuta av vad jag vill. Glädjas när jag uppnår mina mål.

Dans

Jag förtjänar det jag vill ha

Du har säkert många gånger upplevt att ditt självförtroende har sjunkit eftersom andra har fått dig att tro att du inte förtjänar något som du vill ha. Men då vi ger oss själva lov till att sträva efter något som vi vill ha kommer detta också att uppenbara sig i livet.

Då vårt självförtroende är i botten kan vi tänka saker som: “jag förtjänar inte detta”, “jag har inte gjort någonting för att förtjäna detta” etc. Men frågan är: Var drar man gränsen mellan lärdom och överdriven smärta?

Om det gör mig glad så är det rätt för mig

Jag nöjer mig inte med något som jag inte anser är tillräckligt. Jag nöjer mig inte med mindre än vad jag anser att jag förtjänar. Detta innebär inte att jag vill ha det finaste i världen; jag vill ha personer i mitt liv som gör min värld fin. Jag behöver inte någon som får mig att känna motsatsen.

Ibland kan det dock hända att vi inte klarar av att se utanför vår egen bubbla. Exempelvis då du är i ett förhållande och personerna runt omkring inte accepterar din partner eftersom de inte anser att ni passar ihop. Att den ena inte förtjänar den andra.

Par som har det de vill ha

I dessa fall stänger vi in oss i oss själva och vi vill inte lyssna på någon. Det finns gånger då vi faktiskt bör lyssna på andra i dessa fall eftersom de vill vårt bästa. Andra gånger har detta att göra med deras avundsjuka.

“Och att vara lycklig.
Men inte för någon.
Ej heller för något.
Kanske med någon.
Inget av detta;
att vara lycklig för detta är vad du förtjänar.”

-Loreto Sesma-

Först och främst är det bra att jag själv kan vara glad, för att de runt omkring mig också ska kunna vara glada. Och om andra gör mig glad förtjänar de att göras glada av mig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.