Jag gillar äkta personer som inte är tillgjorda

Jag gillar äkta personer som inte är tillgjorda

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2022

Jag gillar äkta personer som inte lurar sig själva eller andra. Jag vill också vara på det sättet. Att permanent leva i en lögn bara för att jag oroar mig över “vad andra ska säga” förslavar mig bara. Det tjänar nämligen inget annat syfte än att hindra mig från att vara lycklig. Livet är så kort; det finns ingen logik i att leva ett liv som andra dikterar.

Men jag gillar även äkta personer som hjälper andra med en respektfull attityd; utan att se sig över axeln, utan att döma, utan att viska bakom deras rygg. Om vi alla drog vårt strå till stacken skulle världen säkerligen vara mycket bättre ur denna aspekt.

Äkta personer lever utan rädsla

Jag gillar äkta personer som har lärt sig att leva utan rädsla och som tar världen med storm, oavsett vad grannarna säger bakom deras ryggar. Jag gillar dem för att de, utan tvekan, visar mig att de är lyckliga, och det är en livsläxa för mig.

Äkta personer lever mer

Och jag? Jag har ibland inte varit äkta och jag kan även ha dömt andra, för jag är människa och begår misstag. Men jag har förmågan att reflektera över mina misstag, med andra och mig själv. Jag vet att jag inte borde gömma mig; jag måste visa mig som jag är. Den som älskar mig älskar mig för den jag är, och så är det med det.

“De som är äkta antar ansvar för vad de är och erkänns för vad de är.”

-Jean Paul Sartre-

Att vara autentisk är inte att döma

Jag har även lärt mig att tillrättavisa mig själv, att säga till mig själv på insidan: döm inte, låt världen ha sin gång, se inte på människor på ett eller annat sätt och behandla alla lika.

Om du inte gillar någon ska du vara artig, tillrättavisa och släppa iväg denne. Försök alltså att göra denna värld till en bättre plats med din attityd efter bästa förmåga, både vad gäller dina relationer och din respekt för andra.

Hur är äkta personer?

Äkta personer anser att den bästa gåvan de kan ge andra och i slutänden sig själva är att vara just sig själva. Några egenskaper som definierar dem är:

  • De är inte rädda för “vad andra ska säga”. De tog av den absurda masken för länge sen.
  • De erkänner för sig själva och andra att de inte är perfekta.
  • De vet att de är sårbara.
  • De bryr sig inte om ifall de gör bort sig inför en stor grupp av människor.

“De mest förkrossande lögnerna för vår självkänsla är egentligen inte de vi uttalar, utan de vi lever.”

-Nathaniel Branden-

Kvinna på fält

Hur är personer som dömer andra?

I kontrast har personer som dömer andra och som är fokuserade på vad andra personer tycker, tänker eller känner, liv som karaktäriseras av följande:

  • De visar vanligtvis inte vilka de är. De är inte äkta. De tror att de är perfekta och att brister är något som upplevs av resten.
  • De är ofta otillfredsställda med sina liv. De försöker rättfärdiga detta genom att kritisera andra.
  • De är inte kritiska mot sig själva.
  • De har inga intressen eller aktiviteter som underhåller dem. De blir därmed uttråkade och deras hobby är att kritisera andra.
  • De är ofta avundsjuka. De talar om andra och kritiserar dem eftersom allt de har djupt inom sig är avundsjuka. Avundsjuka som inte skadar andra, utan snarare dem själva.

Dessa personer har av en eller annan anledning – på grund av rädsla för bortstötning, rädsla för vad andra ska säga eller för hämnd – ännu inte lyckats visa vilka de verkligen är. Endast när man är sig själv mot andra och lämnar den gamla tunga ryggsäcken bakom sig, kommer man kunna se livet med den lycka som gick förlorad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.