Jag gör många galna saker, men jag är inte galen

Jag gör många galna saker, men jag är inte galen
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att göra galna saker är ett tecken på frihet och har inget att göra med att vara galen. Det ger dig bara möjligheten att ta en annorlunda väg än den som de flesta anser vara normal. I dessa spontana och kaotiska situationer kan du flyga högre än vad du annars hade kunnat göra. Alla har gjort något galet i sina liv, för det är helt normalt med en adrenalinkick då och då.

De flesta anser att “galenskap” har att göra med någon form av mental obalans och förvrängd uppfattning av verkligheten, brist på självkontroll, hallucinationer eller absurda och löjliga beteenden.

Att “göra något galet” har dock en något annorlunda mening. Vi behöver lite galenskap i våra liv, för annars hade vi aldrig haft modet och friheten att göra saker som inte är så värst logiska.

Det är så nödvändigt att vara galen, att det hade varit galet att inte vara galen.

Den tunna linjen mellan att vara ett geni och att göra galna saker

Det är inte alla genier som är galna, och inte alla galna personer som är genier. Genier är personer som är väldigt skickliga inom ett visst ämne och har förmågan att föra fram nya idéer. Med andra ord är de bra på att skapa nya saker.

De är inte nödvändigtvis sjuka bara för att de gör galna saker, men i de fall de är “sjuka” så vet de hur man drar nytta av detta tillstånd för att skapa fantastiska saker. Studier har visat att många mentalt sjuka personer har kreativa förmågor redan innan sjukdomen manifesterar sig.

Vissa säger att andra är galna bara för att de har speciella förmågor och geniala tendenser. Ibland avfärdar vi det som vi inte förstår på grund av rädsla eller okunskap. Men linjen mellan genialitet och galenskap är bredare än vad många inser.

Albert Einstein är glad

Genialitet verkar vara genetiskt, men det har inte forskats tillräckligt mycket inom ämnet. Den omkringliggande miljön spelar också en viktig roll. Om exempelvis Mozart eller Einstein hade levt isolerade i en djungel så hade de inte utvecklats till de genier som de var. Vi hade inte heller haft samma uppfattning om dem som vi har idag. Studier har visat att 75% av hjärnans arkitektur beror på omgivningen.

Kreativitet är även relaterat till emotionell konflikt. Det verkar som att missnöjet får geniet att skapa och göra galna saker, och detta har en neurologisk grund. Genialitet är inte en mentalsjukdom, men i de fall när de existerar på samma gång så vet personen hur man drar nytta av galenskapen för att skapa något av betydelse.

Genier är som torn. Det är enkelt att se hur långa de är på håll, men när man står nära är det nästan omöjligt att mäta höjden och se hur höga de verkligen är.

Normal och galen

Galenskap är faktiskt en brist på gott omdöme. Problemet är att galenskap fram tills 1800-talet var associerat med att personen ifråga inte accepterade de etablerade sociala normerna. Det är därför de personer som inte följer sociala normer fortfarande ses som galna.

De flesta samhällen konstruerar beteendemodeller för att beskriva den mänskliga utvecklingens olika stadier. De flesta samhällen förväntar sig att individerna ska växa upp utan mentala problem, studera på universitetet, gifta sig och skaffa familj.

Don Quijote

Dessa paradigm är bara normer. De flesta kanske accepterar dem som normala och tror att varje attityd eller tanke som inte går i linje med dem är fel, men ibland är galenskapen den enda hälsosamma reaktionen på ett sjukt samhälle.

“För vissa är medelmåttigheten något normalt, och det är en galenskap att se bortom detta.”

-Charly García-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.