Jag väljer mina egna strider

Jag väljer mina egna strider

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Att försvara våra rättigheter, det vi tror är rätt och det vi tror är värt det; detta är både praktiskt och pragmatiskt de flesta gånger. Detta sätt att relatera till oss själva är inom psykologin känt som bestämdhet. Det är ett väldigt vanligt terapeutiskt mål för patienter med en låg självkänsla och personliga problem. Sanningen är den att om vi alltid vore passiva och höll med om allt så skulle världen stagnera. Ett annat ämne är de strider som vi befinner oss i.

För att uppnå något måste vi ibland “slå näven i bordet” och försöka få andra att se att vårt synsätt är viktigt. Problemet är att situationen ofta blir problematisk då vi skapar “strider” när det inte finns någon anledning till dem.

Varför startar vi absurda strider?

Människor gillar att känna sig viktiga och se att deras önskningar blir bemötta på det sätt som de vill. Vi tenderar att säga till oss själva, med dogmatiska fraser, att “det bör inte finnas köer i affären. Kassörskan bör vara snabbare, snabba på”. Eller att “sjuksköterskan skulle ha varit vänligare”. Vi blir många gånger indragna i absurda strider.

Nedstämd kvinna som insett att hon måste välja sina strider

Dessa “borden” är inget mer än krav som vi ställer på världen och andra människor. I slutändan ger detta oss ett ganska så obehagligt mentalt tillstånd, vilket för det mesta är ångest eller ilska. Som en konsekvens av detta beter vi oss på ett sätt som inte är fördelaktigt för någon. Detta löser inte vårt problem, utan det blir till ännu en av våra strider.

Allt detta finns i våra huvuden eftersom saker är som de är. Genom våra falska tankar omvandlar vi något behagligt till ett krav för den andra personen eller för verkligheten.

Tolerans eller konformitet

Detta innebär inte att vi måste finna oss i allt. Inget är längre från sanningen.

Att finna sig i saker är för fegisar. När vi gör det är vi inte bestämda kring det som verkligen är viktigt för oss och vi låter oss svepas med av allt. Oavsett om vi tycker om det eller inte, oavsett om det går i linje med våra värderingar och intressen eller inte.

Nyckeln är att utveckla tolerans mot saker som inte är viktiga eller inte så värst viktiga. Om det är lång kö vid kassan eller inte är något som inte spelar någon större roll. Vi kan inte karaktärisera detta som ett problem. Det stör oss, det gör oss spända… Men är det värt det?

Denna spänning leder ofta till att vi beter oss som barn. Vi hamnar i konflikt med personer runt omkring oss som inte bryr sig om att vi har bråttom, om vi är nervösa eller uttråkade.

Vi måste vara klara med detta: det finns saker som vi kan kontrollera och lösa. Men det finns även saker som vi inte kan lösa och faktum är att de flesta saker är på detta sätt. Det enda vi kan kontrollera är hur vi tolkar världen.

Par med frågetecken och utropstecken

Hur tolererar jag det som gör mig obekväm?

För att kunna tolerera allt det som gör dig obekväm kan du följa dessa råd:

  • Lär dig att upptäcka dina automatiska negativa tankar. När du befinner dig i en situation som inte är viktig, som på natten då grannarna väljer att lyssna på lite högre musik än vanligt, fråga dig vad som händer i ditt huvud. Kräver du att saker ska vara på ett annat sätt? Säger du till dig att detta inte bör tolereras? Om svaret är ja så beter du dig som en gud, en högre makt som kan döma andra och få dem att göra saker på ett annat sätt. Men sanningen är att detta bara är en fantasi och att den bara existerar i ditt huvud.
  • Börja förändra dessa tankar till andra som justeras efter hur världen är och inte till den värld som du barnsligt förväntar dig. Istället för att prata om “borden”, prata om preferenser. Istället för att säga till dig själv att detta inte bör tolereras, säg sanningen till dig själv och du kommer redan att tolerera den eller hantera det som gör dig obekväm.
  • Använd humor i de situationer som du inte tycker om eller som du finner obekväma. Humor mjukar upp saker, speciellt de dagliga situationer som är svåra att klara av.
  • Relationer är som växlar; om vi ändrar oss så tenderar annat att ändra sig också. Om jag märker att läkaren inte är vänlig och behandlar mig på ett dåligt sätt så kan jag tvinga mig själv till att vara vänlig mot honom. Hans attityd kommer säkerligen att börja ändras. Kärlek är avväpnande och förvandlar relationer.

Låt dig inte svepas med av känslor. Du måste lära dig att välja dina strider.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.