James Vicary och subliminal reklam

James Vicarys projekt består av ett omtalat experiment från 1956 som utfördes i USA. Detta experiment visade enligt honom med stor sannolikhet att människor kan manipuleras mentalt genom vad han kallade subliminal reklam.
James Vicary och subliminal reklam
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Under 50-talet pratades det mycket om tankekontroll och hjärntvätt. I slutet av decenniet genomförde James Vicary sitt berömda experiment om den förmodade effekten av subliminal reklam. Med tiden har hans slutsatser blivit kritiserade, men trots det agerar de fortfarande som inspirationskälla.

James Vicarys experiment är förmodligen det mest kända inom reklamvärlden. Hans test blev så ökänt att folk börjat tro att subliminal reklam är en framgångsrik metod. Många nationer världen över har förbjudit denna praxis, samt liknande tekniker, som Vicary använde i sitt berömda experiment.

James Vicary var en berömd marknadsforskare, född i Detroit 1915. Han var en pionjär inom studier i konsumentbeteende och hur konsumenter reagerar på olika typer av reklam. James Vicarys experiment var det första och enda experimentet rörande subliminal varseblivning.

James Vicarys experiment

Som vi nämnde ovan fanns det ett stort intresse för mentala fenomen under 50-talet. Särskilt hypnos och det omedvetna sinnet var mycket populärt. James Vicary hade en idé för ett experiment där han ville bevisa vilken effekt subliminal varseblivning kan ha på människor; hur det till exempel kan få människor att köpa snacks vid ett biobesök.

Vicary genomförde sitt experiment under visningen av filmen Utflykt i det gröna i Fort Lee, New Jersey. Han visade ett antal dolda fraser under filmen, där det stod ”Drink Coca-Cola” och ”Eat popcorn”. För detta använde han ett instrument som kallades tachistoskop som kunde visa många bilder på kort tid.

Bilderna visades i hög hastighet, och publiken lade inte medvetet märke till dem. Med andra ord visades texterna för publiken men så snabbt att ingen kunde se dem medvetet. Detta var målet: att bevisa effekterna av meddelanden riktade till det omedvetna sinnet.

En livlig aveny, fullspäckad med folk och reklamskyltar

Resultaten med subliminal reklam

När Vicary avslutade sitt experiment publicerade han en rapport om det. I rapporten hävdade han att inköpen av Coca-Cola, efter att publiken hade blivit utsatt för de undermedvetna meddelandena, ökade med 18 %, medan popcornköpen ökade med 57 %.

Strax efter släppte Londons Sunday Times en artikel om både experimentet och Vicarys rapport om det.

Nästan omedelbart uppstod det en slags masshysteri. Senare skrev författaren Vance Packard boken The Hidden Persuaders (övers. “de dolda övertalarna”). Den hjälpte till att befästa befolkningens panik och oroade många olika regeringar.

Sedan dess kom begreppet subliminal reklam att bli till en etablerad term. Den amerikanska regeringen hotade med att ta bort licenser från media som använde dessa tekniker. Därefter blev denna typ av propaganda förbjuden i flera länder. CIA började på egen hand studera denna nya metod.

Exempel på subliminal reklam genom konst

Sanningen om experimentet?

Med tiden började människor dock fatta misstankar gentemot Vicarys experiment, främst för att forskaren vägrade att berätta om den metodologi han använt. Henry Link, en specialist inom experimentell psykologi, utmanade honom också att våga upprepa experimentet. Vicary vägrade dock att göra det.

Branschorganisationen om reklamforskning, Advertising Research Foundation (ARF) bad Vicary att ge dem detaljerad information om hans experiment men han vägrade att svara. Senare försökte radio- och tv-koncernen CBS göra ett liknande experiment. De skickade ut subliminala meddelanden som uppmanade allmänheten att ringa in till deras station vid en given tidpunkt, men de fick inga samtal.

Slutligen, 1962, i en artikel som publicerades i tidningen Ad Age, erkände James Vicary att han aldrig genomfört nämnda experiment. Han sa att han hade hittat på allt för att det varit tuffa tider för hans företag och att han behövde uppmärksamhet för att hålla det flytande.

Det som experimentet slutligen bevisade var att samhället är godtroget och att vi tror på allt som kommer från en ”vetenskaplig” källa, med hjälp av medier för masskommunikation. Många regeringar runt om i världen förbjuder fortfarande subliminal eller oärlig reklam.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ramírez Gómez, S. (2014). ¿Cómo manipulan los mensajes subliminales a las mentes de las personas en los medios de comunicación? Proyecto de Grado (Doctoral dissertation, Medellín: Marymount School).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.