Joaquin Phoenix tal för kännande varelser och miljön

Han talade för jämlikhet, mänskliga rättigheter, rättvisa miljövillkor och veganism. Han talade också om sin bror... Joaquin Phoenix ord efter att han mottagit sin Oscar gick rätt in i hjärtat på miljontals människor. Idag ska vi diskutera varför detta tal var så kraftfullt.
Joaquin Phoenix tal för kännande varelser och miljön
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Han höll Oscarsstatyetten i handen, men den verkade mer som en eftertanke. Hans röst var bestämd och säker, i motsats till hans uttryck och gester som stundom avspeglade hans blyghet, stundom vittnade om hans lidelse. Joaquin Phoenix tal varade i knappt tre minuter. Men det räckte för att det skulle nå människor runt om i världen och skapa rubriker och röra vid miljontals människors hjärtan.

Vi vet inte om hans budskap på sikt kommer få samma verkan som många andra virala nyheter. Det vill säga en textsnutt som praktiskt taget alla delar och som sedan strax glöms bort. Det är intressant att notera att han redan tog upp en del av dessa idéer vid Golden Globe-galan. Med ärlighet och öppenhet uppmanade han publiken på ett empatiskt men personligt sätt att verka för förändringar. De förändringar han efterlyser bygger på miljöskydd och veganism för att vi ska kunna skapa en mer hållbar och rättvis värld.

Visserligen hade han i sina tacktal vid tidigare prisutdelningar berört dessa frågor. Men inte som en central del. Vid Oscarsceremonin 2020 framkom emellertid hans övertygelser tydligt. Hans tal skiljde sig mycket från de övriga pristagarnas. Det var inte politiskt. Istället genomsyrades det av känslans magi, ödmjukhetens styrka och lyhördheten hos en som strävar efter att öka andras medvetenhet.

“Det handlar om att kämpa mot tron att en nation, ett folk, en ras, ett kön eller en art ostraffat skulle ha rätt att dominera, kontrollera, använda och utnyttja andra. Jag tror att vi i stor grad blivit bortkopplade från naturen och det många av oss gjort oss skyldiga till är en egocentrisk världssyn, tron att vi är universums medelpunkt. Vi kliver in i naturen och berövar den på dess resurser.”

-Joaquin Phoenix-

Joaquin Phoenix höll ett passionerat tacktal vid Oscarsceremonin

Joaquin Phoenix tal – ett tal alla borde lyssna på

Det är alltid trevligt att höra om filmstjärnor som stödjer olika saker och det skrivs ständigt om detta. Under senare år har grupper som verkar för kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan könen varit närvarande vid så gott som alla typer av ceremonier. Man märker att utvecklingen går framåt och de förändringar som görs är positiva och hoppfulla.

Och när det gäller social aktivism är det omöjligt att förbise Marlon Brando och hans beslut att ge filmakademin nobben genom att vägra att ta emot sin Oscar.

I sitt ställe skickade han Sacheen Littlefeather för att protestera mot den orättvisa behandlingen av Amerikas urinvånare. Det var ett historiskt ögonblick. Inte bara för att det är ett så uppmärksammat evenemang, utan också för att journalister därefter gjorde efterforskningar om de förhållanden som Marlon Brando fördömde.

Ingen vet om Joaquin Phoenix tal kommer att få samma effekt. Vi vet inte om någon efter att ha lyssnat på hans budskap kommer att ändra sina matvanor eller skrida till aktion för att rädda miljön.

Hursomhelst är det tydligt att hans budskap kommer att leva i människors hjärtan och sinnen åtminstone under några dagar framöver. Låt oss se lite närmare på det han sa.

Tacksamhet och ansvarskänsla

Joaquin Phoenix tal inleddes med en enkel tacksamhetsförklaring. Han sa att han inte kände sig överlägsen någon av de andra artister som befann sig i teatersalongen. I slutändan har de alla en gemensam passion och det är denna passion som får honom att gå vidare.

Hans roll som Jokern, i filmen “Joker”, är kanske höjdpunkten i hans briljanta karriär. Och hans förkroppsligande av Batmans klassiska fiende har höjt honom till en helt ny nivå. Hans gestaltning var genialisk. En seriefigur har aldrig tidigare framstått lika mänsklig.

För Phoenix innebär hans framgångar framför allt ett tillfälle att ge en röst åt dem som inte kan tala.

Vi har skapat en självisk värld som vant sig vid att exploatera andra

“Ingen nation eller folkgrupp har rätt att utnyttja andra,” påpekade Phoenix. Men ändå gör vi det. En del uppenbara exempel är könsdiskriminering, rasism, angrepp mot LBGTQ-samhället, exploateringen av djur och miljö.

Vi är ett eko-centriskt samhälle som blundar för orättvisor. Inte nog med att vi vägrar se dem och nonchalerar dem, utan dessutom underblåser vi dem nästan dagligen på ett undermedvetet sätt.

Joaquin Phoenix har länge förespråkat en vegansk livsstil

Miljövård, veganism och mänsklighet

“Jag tror att vi i stor grad blivit bortkopplade från naturen… Vi kliver in i naturen och berövar den på dess resurser.” En av de mest välkända aspekterna av Joaquin Phoenix personlighet är hans orubbliga försvar av miljön och veganismen. Hans avlidne bror, River Phoenix, delade hans övertygelser och livsstil. Han var känd för sin kamp för djurens rättigheter och för sitt arbete med djurrättsorganisationen PETA.

Joaquin Phoenix tal vädjar till människors kärlek till djur. Han försöker få dig att komma i kontakt med deras lidande och att påminna dig om vad som utmärker det mänskliga släktet: kärlek och kreativitet. Om vi kan skapa nya, mer hållbara system som respekterar djuren och miljön så är det något alla vinner på.

Joaquin Phoenix tal och åminnelsen av hans bror

Som du förmodligen vet var River Phoenix Joaquin Phoenix äldre bror. River Phoenix var en lysande skådespelare som var erkänd och hyllad inom filmvärlden. Tragiskt nog dog han av en överdos den 31 oktober 1993, vid 23 års ålder. Det var nästan oundvikligt att Joaquin skulle nämna sin äldre bror i sitt Oscarstal.

Och det gjorde han, i en kort mening. Med ord som sammanföll med hans budskap, med hans kraftfulla tal. Han sa: “Skynda till undsättning med kärlek så kommer fred att följa.”

Han lämnar oss med idén, själva kärnan, av denna kärlek som fungerar som en stark drivkraft för människor. Med hjälp av den kan vi skapa förändringar och bygga en mer hållbar värld där alla invånare respekteras.

Låt oss hoppas att vi länge håller Joaquin Phoenix tal färskt i våra minnen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.