Känner du till de 6 vanligaste sexuella problemen?

Känner du till de 6 vanligaste sexuella problemen?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sexualitet är ett tredimensionellt koncept. Det består av biologiska, psykofysiologiska och socio-kulturella aspekter. Den belåtenhet eller brist på belåtenhet som uppstår från den sexuella akten bestäms därför av ett flertal faktor. Bland dem har vi ångest, fantasi eller brist på självförtroende. De utgör de vanligaste sexuella problemen som påverkar folks relationer.

Faktorer som ger upphov till de vanligaste sexuella problemen

Som tidigare nämnt är den sexuella handlingen inte en praktik som är isolerad från sin miljö. Den påverkas av många biopsykologiska element, allt från våra förväntningar och tidigare erfarenheter till våra genetiska, anatomiska och hormonella tillstånd. Det inkluderar också en stor mängd kulturella, etiska och religiösa aspekter.

Hur upphetsad personen blir avgörs av sensoriska eller organiska, psykologiska, emotionella och kognitiva faktorer. Det är därför viktigt att organen och de sensoriska systemen fungerar ordentligt. Interaktionen mellan aktens deltagare eller förmågan att fokusera uppmärksamheten är också av stor vikt.

Ditt emotionella tillstånd har också en påverkan. Om du är trött eller lider av ångest så är det vanligt att du har en låg libido. Utmattning och kognitiva aspekter som fantasier kommer också avgöra hur mycket man uppskattar själva akten.

Par med ryggarna mot varandra.

Vanligaste sexuella problemen: Dysfunktioner och sexuella avvikelser

Detta är patologer som har att göra med det intima beteendet, men det är viktigt att vi särskiljer dem.

  • Avvikelser är lämpliga sexuella responser på olämpliga stimulin. Det kan exempelvis har att göra med fetischism, masochism, transvestism eller tidelag.
  • Sexuella dysfunktioner är förändringar av den sexuella responsen på lämpliga stimulin. Olika typer kan identifieras beroende på den nivå av upphetsning personen känner av. Vi pratar vidare om detta härunder.

Vanligaste sexuella problemen för honom

Erektil dysfunktion

Ett av de vanligaste sexuella problemen. Det är då en man inte kan få erektion för att utföra den sexuella akten. Detta tillstånd kallas också impotens och påverkar generellt inte sexlusten.

Uppskattningsvis 20-30% av fallen har en psykologisk orsak. En strikt moralisk uppfostran, olämplig sexuell information eller tidigare traumatiska upplevelser som man inte har hanterat. Det finns också vissa typer av medicin som kan ge impotens som bieffekt. Sjukdomar som diabetes och hypertoni, hjärtproblem, hormonella problem samt tobak och alkohol kan också bidra till detta tillstånd.

För tidig eller för sen utlösning

För tidig utlösning är oförmågan att kontrollera utlösningen av spermier till en viss grad. Det finns också för sen eller frånvaro av utlösning. Detta tillstånd kan bli ett problem om det händer för ofta.

Orsakerna till dessa problem är ofta psykologiska. Behandlingen av detta problem innefattar därför ofta en kontroll av upphetsningen. Det kan röra sig om att påverka det stimuli som ger upphov till problemet eller mental träning som till viss del kan förhindra att det händer. Två av de vanligaste rekommenderade protokollen är “start-stop” och “kompressionsteknik”.

Vanligaste sexuella problemen för henne…

Vaginism

Detta refererar till svårigheten att ha samlag p.g.a. ofrivilliga sammandragningar av muskeln i den lägre delen av vaginan. Det uppstår spasmer i de muskler som befinner sig nära vaginan vilket förhindrar penetrering. Det finns två typer av vaginism: primär och sekundär. När det rör sig om den primära så har kvinnan aldrig kunnat ha samlag utan smärta. När det har att göra med sekundär vaginism så har kvinnan dock kunnat uppleva smärtfria samlag innan tillståndet uppstod.

Det grundar sig på fysiska och psykologiska faktorer, samt en blandning av både. Det är dessutom ett sexuellt problem som inte tenderar att bli värre om det inte behandlas. Det blir bara värre om kvinnan fortsätter att försöka penetreras trots den smärta som uppstår. I dessa fall “lär” sig kvinnan att öka de ofrivilliga sammandragningarna för att förhindra penetration och smärta.

Vanligaste sexuella problemen för kvinnor.

Anorgasmi

Detta innebär oförmågan att uppnå orgasm. Folk med detta problem lyckas aldrig nå klimax under samlaget.

Detta är ett av de vanligaste problemen för båda könen, även då det för det mesta drabbar kvinnor. Det är vanligare hos kvinnor p.g.a. deras morfologi, givet att de har flera nerver och muskulära strukturer. Det är svårare att upptäcka hos män eftersom man oftast antar att mannen har uppnått orgasm då han får utlösning.

Vissa personer, speciellt personer som ännu inte har nått tonåren, kan uppleva orgasm utan ejakulering. Det finns också vissa typer av förlamningar som kan få folk att nå orgasm utan utlösning. Andra män upplever känslan av orgasm några sekunder efter utlösningen. Det finns till slut också män som kan få utlösningar utan att uppleva orgasm.

Anorgasmi tenderar att bero på psykologiska faktorer, som någon form av sexuellt trauma, depression, ångest, rädsla eller falska uppfattningar om sex och sexualitet. Det kan behandlas och det är bara i 5% av fallen som man inte hittar en lösning.

Dyspareuni

Detta är en smärta som uppstår före, under och efter samlaget. Det förekommer hos både män och kvinnor, men det är mer vanligt hos kvinnor. Hos män tenderar smärtan att förekomma under ejakuleringen. En väldigt trolig orsak till detta är urinvägsinfektion.

Hos kvinnor är tillståndet ofta associerat med vaginism och kännetecknas av en brännande känsla, sammandragningar och skarpa smärtor. Om det inte uppstår i början av sexakten utan efter orgasm så kan det vara ett tecken på dålig smörjning. Orsakerna är mer organiska än psykologiska i det här fallet.

Kvinna som inte kan sova.

Brist på sexlust eller reducerad libido

Denna dysfunktion påverkar båda könen lika mycket. Hos kvinnor orsakas det av hormonella faktorer, som låga östrogennivåer, vilket kan vara ett resultat av klimakteriet. Den sexuella lusten kan därför också reduceras under graviditeten eller under amningen. Hos män beror 70% av fallen på minskat testosteron. Resterande 30% beror på stress eller relationsproblem.

En reducerad libido dessutom klassificeras i två grupper:

  • Primär-sekundär: Den primära typen innebär en brist på sexlust som upplevs av personer som aldrig har upplevt det tidigare eller till en väldigt låg grad. Den andra graden påverkar personer som har känt sexlust förr, men som upplever att den har reducerats till den grad att det har haft en negativ påverkan på deras sexuella liv.
  • Generaliserad-situationsbaserad: Å ena sidan har en generaliserad minskad sexlust att göra med att personen har tappat sin sexlust inom alla situationer och med alla möjliga partners. Å andra sidan har vi den situationsbaserad då sexlusten endast har reducerats i specifika situationer eller med vissa partners.

Man skulle kunna säga att den sexuella handlingen är ett beteende som påverkas av mekanismer som är mycket mer komplexa än vad folk tror. Upphetsningen kan påverkas av många olika faktorer, som exempelvis kommunikation, en känsla av säkerhet och intimitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.