Känner du till dessa typiska symtom på agorafobi?

Har du någonsin hört talas om agorafobi? Vet du vilka symtom det orsakar? Lär dig allt om detta tillstånd i dagens artikel!
Känner du till dessa typiska symtom på agorafobi?
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Agorafobi är den intensiva rädslan för offentliga platser eller situationer som det skulle vara svårt eller pinsamt att fly från eller där det skulle vara svårt att få hjälp vid en panikattack. En vanlig uppfattning är att agorafobi är rädslan för öppna ytor, men det är snarare mer relaterat till rädsla för offentliga utrymmen. Det finns några typiska symtom på agorafobi och dessa ska vi kika närmare på nedan.

Enligt en studie av Gomez Ayala från 2012, är den årliga förekomsten av agorafobi 0,3%. Denna förekomst kan vara högre idag. Det debuterar vanligtvis i sena tonåren och drabbar dubbelt så många kvinnor som män.

Visar symtom på agorafobi

Symtom på agorafobi

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM – 5) är detta symtomen på agorafobi:

Rädsla eller intensiv ångest

Denna rädsla eller ångest uppträder i två eller flera av följande sammanhang:

  • Kollektivtrafik (tåg, bussar, båtar etc.)
  • Öppna ytor (marknader, broar etc.)
  • Stängda utrymmen (butiker, biografer etc.)
  • Köer och folkmassor
  • Att gå utanför ditt hem på egen hand

Undvikande är ett typiskt symtom på agorafobi

Ett annat symtom på agorafobi är undvikande av de situationer som vi nämner ovan. Individer med denna fobi undviker dem eftersom de tror att det skulle vara svårt att fly från dem. De tror också att om de skulle drabbas av en panikattack eller uppleva andra intensiva symtom på dessa platser så skulle de inte kunna få hjälp. Följaktligen gör de inte bara allt för att undvika dem, utan de känner också en intensiv fruktan för dem.

Om personer med agorafobi måste möta dessa specifika situationer, tar de alltid med sig en vän eller någon form av skyddande amulett eller annat föremål som ger trygghet. Om de måste möta dem ensamma är deras enda val att försöka hantera sin intensiva ångest, vilket kan vara väldigt försvagande.

Ständig rädsla

Ett annat symtom på agorafobi är att agorafoba situationer (dvs. objekten för individens rädsla) nästan alltid orsakar ångest. Med andra ord är det kontinuerligt och konstant. Det är inte något som bara händer ibland.

“Människans äldsta och starkaste känsla är rädsla, och den äldsta och starkaste typen av rädsla är rädsla för det okända.”

-H.P. Lovecraft-

Oproportionerlig rädsla

Ett annat karakteristiskt symtom på agorafobi är att rädslan är oproportionerlig i förhållande till den faktiska faran som situationen i fråga utgör. Den är också oproportionerlig i det sociokulturella sammanhanget. Detta symtom är inte unikt för agorafobi. Det är i själva verket en del av alla typer av fobi.

Rädslan varar i minst sex månader

För att uppfylla kraven för diagnosen agorafobi säger DSM-5 att patientens rädsla, ångest eller undvikande måste vara kontinuerligt och pågå i minst sex månader. Om dessa villkor inte är uppfyllda har individen inte störningen.

Signifikant känsla av oro är ett annat vanligt symtom på agorafobi

Agorafobi orsakar kliniskt signifikant oro eller påverkar patientens livskvalitet, och detta kan ske på en personlig, professionell eller annan nivå. Med andra ord stör fobin patientens förmåga att fungera normalt i sin vardag.

“Obehag är i högsta grad en del av min övergripande plan.”

-Jonathan Lethem-

Överdriven rädsla

Om patienten har ett annat medicinskt tillstånd eller en annan psykisk störning måste dennes rädsla, ångest eller undvikande vara klart överdrivna för att fobi ska bli en diagnos. Med andra ord kan personens symtom i detta fall inte förklaras av något annat tillstånd än agorafobi.

En kille som håller huvudet i händerna

Utöver symtom på agorafobi: annan som är viktigt att tänka på

Du har sett på vilka vis som symtom på agorafobi kan störa en människas liv, men vad mer är viktigt att veta? Vi nämnde ovan att detta ångestsyndrom är vanligare hos kvinnor än hos män. Kvinnor har vanligtvis också allvarligare agorafobi och psykiatrisk komorbiditet (Gomez Ayala 2012). Genetik spelar också en viktigare roll för kvinnor än miljöfaktorer. Som ett resultat, så ju tidigare sjukdomen debuterar, desto större är den genetiska belastningen och allvaret i fobins utveckling.

En kronisk störning?

I allmänhet är agorafobi kronisk. Intensiteten kan dock variera avsevärt under personens liv. Å andra sidan, bara för att det vanligtvis är en kronisk sjukdom, betyder det inte att det inte finns någon tillgänglig behandling. Faktum är att psykoterapi är ett av de bästa alternativen för behandling av agorafobi. Ibland kan en specialist på psykisk hälsa också rekommendera medicinering utöver terapi.

Associationen med paniksyndrom

Enligt Gomez Ayala-studien från 2012 är agorafobi ofta förknippat med paniksyndrom. Faktum är att 75% av personer med agorafobi också har paniksyndrom. Kom ihåg att paniksyndrom består av två eller flera plötsliga panikattacker, tillsammans med nöd och oro över möjligheten för framtida panikattacker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Psychiatric Association (2014), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.), Arlington: American Psychiatric Publishing.
  • Gómez Ayala, A.E. (2012). Agorafobia y crisis de pánico. Farmacia Profesional, 26(6): 32-39.
  • Jacobson, K. (2004). Agoraphobia and Hypochondria as Disorders of Dwelling. International Studies in Philosophy. 36 (2): 31–44.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.