7 sätt att komma bättre överens med ditt ex

7 sätt att komma bättre överens med ditt ex

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Huruvida du vill komma bättre överens med ditt ex är en väldigt personlig fråga. Att bibehålla en bra relation med personen som brukade vara din partner har dock många fördelar. Trots att det inte alltid är enkelt att bibehålla en hjärtlig relation kan det i vissa fall vara mycket viktigt, så som när man har ett barn tillsammans eller om man av olika anledningar måste träffas ofta.

Livet vrider och vänder på sig på olika sätt, och du vet aldrig vad som kommer hända. Att inte komma bra överens kommer bara ge upphov till negativitet, vilket kommer spridas till nästan allt som har att göra med er relation.

Att bryta upp

Här ger vi dig några tips på hur du kan komma bättre överens med ditt ex och bibehålla en så hälsosam relation som möjligt.

1. Lämna det förflutna bakom dig

Det förflutna är en tung börda som inte låter dig gå framåt. Lämna dina misstag, lögnerna, bedrägerierna och tristessen bakom dig. Se framåt och fortsätt utan bagage. Lär dig från dina upplevelser: det är det enda du behöver ta med dig.

Om du bär med dig allt kommer du inte kunna se ditt ex i ögonen eller föra en konversation. Om ni arbetar tillsammans, eller har barn och gemensamma vänner, kommer detta förstöra allt; det kommer påverka era andra personliga relationer och till och med ert arbetsliv. Ni måste inte vara vänner, men ni måste heller inte vara fiender livet ut.

2. Gräla inte om saker som saknar lösning

Ibland är det inte enkelt att lämna allt bakom sig, och utan att vi egentligen vill det tas gamla problem upp igen. Att bita sig i tungan bidrar till att få fram nya diskussionsämnen. Om det inte går att fixa situationen finns det ingen anledning att diskutera den vidare.

Upplevelsen kommer dock ha lärt dig hur långt du är villig att gå i en konversation med ditt ex, och kan till och med lära dig huruvida en diskussion är på väg åt rätt håll. Välj dina strider och dra inte vapen i en som du inte kan vinna. Lägg bara ner och byt ämne.

Vända ryggen till

Men…

3. Försvara dig

Du har en förpliktelse att stå fast och försvara din position när det krävs. Att lämna det förflutna bakom sig betyder inte att man ska glömma varför vissa beslut togs.

Du måste kräva respekt på samma sätt som du respekterar andra. Meningsskiljaktigheter är den underliggande orsaken till varje gräl. Att respektera och kräva respekt för de synvinklar som skiljer sig kommer låta er bibehålla en hjärtlig relation, i så stor utsträckning som möjligt i alla fall.

4. Förlåt ditt ex och förlåt dig själv

Detta är inte enkelt, men nödvändigt. Det finns ett delat ansvar i varje problem mellan två personer. Att förlåta ditt ex och dig själv är nödvändigt för att gå vidare, oavsett om ni vill eller måste bibehålla en god relation.

Att inte förlåta föder vrede, hat, skuldläggning, hämnd och bitterhet – värdelösa känslor när du försöker gå vidare med ditt liv och börja vara den person du verkligen vill vara.

5. Var medmänsklig och förstående

De kanske inte förtjänar det, men det gör du. Exet kanske inte kommer uppskatta det, men du kommer det. Visa personen, och framförallt dig själv, att du står över allt som har drabbat er, att du kan övervinna allt och att pressen inte kommer trycka ned dig, utan snarare lyfta dig.

En medmänsklig och förstående attityd kommer även låta dig komma över bitterheten och lämna det tunga bagage som band fast dig med tusen knutar.

Samtala med ex

6. Håll ett hälsosamt avstånd till ditt ex

Att bibehålla en relation med ditt ex kan även ge upphov till förvirrande situationer. Att vara vänlig, förstående och till och med kärvänlig kan leda till missförstånd.

Om det du vill är att försöka igen måste du ta reda på vad som orsakade uppbrottet och vara säker på att förhållandet går att rädda. Det finns nämligen saker som aldrig kommer förändras – inte bara gällande den andra personen, utan även dig.

Att hålla ett hälsosamt avstånd är det bästa sättet att undvika missförstånd och ge dig själv en chans att förklara saker, speciellt sådant som har att göra med dig själv.

7. Önska genuin lycka för dig själv och ditt ex

Bara för att saker och ting inte var bra mellan er betyder det inte att ni inte har rätt att vara lyckliga och att få en andra chans. Du har din egen chans och ditt ex har sin.

Om du har lyckats släppa bitterheten är det dags att släppa taget om avund- och svartsjukan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.