Konstpsykologin som disciplin: begrepp och egenskaper

Konstpsykologin öppnar dörren till ett annat perspektiv av konsten, så som det upplevs inom det mänskliga psyket. Vi vill förse dig med nyckeln till att öppna den dörren. Vill du följa med oss?
Konstpsykologin som disciplin: begrepp och egenskaper

Senaste uppdateringen: 05 december, 2021

Konstpsykologin är en disciplin inom psykologin som studerar kreativitet och konstnärlig uppskattning ur psykologisk synvinkel. Målet för konstpsykologin liknar de som eftersträvas av andra relaterade psykologiska discipliner. Här kan vi inkludera de discipliner som studerar grundläggande processer så som perception, minne och känslor; liksom de högre funktionerna inom våra tankar och språk.

Men målet för denna disciplin är inte bara praktisk, utan även teoretisk. Denna disciplin försöker utarbeta teorier angående både kreativitet och uppfattande aktivitet. Men detta innebär dock inte att den avstår från de grundläggande begreppen och principerna inom vetenskaplig psykologi.

Konstpsykologin representeras genom en kritmålad hjärna på asfalt

Konstpsykologin som disciplin

Konstpsykologin inkluderar inte bara sina egna områden utan även de som studeras inom relaterade psykologifält. Bland annat är psykobiologi, evolutionär psykologi, psykopatologi samt personlighetsstudier områden som konsten har en relation till. Detta på grund av de olika aspekterna de har gemensamt. Sanningen är att denna disciplin har ett ganska komplext studieområde.

För många länder är konstpsykologin en ny disciplin. Det finns ett brett utbud av referensverk på engelska. Men i andra länder, till exempel i Sverige, finns det inte lika många. Utöver detta är de flesta av dessa texter baserade på psykoanalys.

Denna disciplin upprätthåller också en relation med andra discipliner, såsom filosofi. Dess bidrag kommer från grunden med en inneboende förståelse för estetiska fenomen. Konsthistoriens bidrag är också relevant eftersom verken kan analyseras ur en psykologisk synvinkel.

Konstpsykologins bana

Många psykoterapeuter har velat studera och testa de helande effekterna av konst, både individuellt och i grupp. Det studieområde som kombinerar psykologiska element med konstnärliga är det vi kallar konstterapi.

Konstterapin uppstod för decennier sedan genom rehabiliteringsprogram med tekniker som skrift, musik, målning etc. Trots detta är införlivandet i den kliniska miljön fortfarande både långsamt och svårt.

Men den så kallade konstpsykologin har blivit populär. Den bygger på att utveckla kreativitet och att minska stress och ångest med hjälp av inlärningen av klassiska konstnärliga tekniker (måleri, skulpterande och kompletterande plastikkonst).

Psykologer med expertis inom plastikkonst kan använda kreativ produktion som medlare i terapeutiska relationer. Genom att göra det behandlar de frågor relaterade till psykism, subjektivitet, kultur och samhälle.

Det har förekommit många olika bidrag till denna disciplin. Gestaltskolan, Gustav Fechner, Sigmund Freud, Vygotskij och Gardner har varit huvudförfattarna som har utvecklat en relevant roll i skapandet.

För Vygotskij är uttrycket för konst och kultur den högsta graden av samhället, och konstarbete är ett medel för sociohistorisk utveckling. Hans doktorsavhandling över konstpsykologin markerade en milstolpe inom psykologin. Detta genom att vädja till det ”omedvetna” i att definiera de väsentliga aspekterna av konsten.

Vygotskij var dock medveten om att konsten inte var ett primärt eller fysiologiskt behov och tog således hänsyn till Abraham Maslows synvinkel. Dessutom ansåg han att den omedvetna aspekten av konst inte var jämförbar med de drömlika omedvetna processerna. Han hävdade att konsten snarare är ett steg mot det latenta undermedvetna hos människor mitt i deras vakenhet.

En pensel

Psykologiska fördelar med konst

Experter har nyligen upptäckt att målandet tillåter frisättning av dopamin, hormonet som ger känslan av belöning; och endorfiner, de hormoner som ger känslan av välbefinnande. Som exempel släpps de senare även ut då vi tränar.

Dessutom vet vi att när man avslutar ett konstverk skapar detta en känsla av lycka som liknar den som man upplever när man får barn. Detta beror på frisättningen av oxytocin.

Några av de största fördelarna är följande:

  • Utveckling av sociala färdigheter
  • Frigörelse av stress och ångest
  • Psykologiskt välmående
  • Beteendekontroll
  • Genomarbetande av det undermedvetna som en metod för ökad förståelse.

Kort sagt, även om konstpsykologin är en relativt ny disciplin blir Vygotskijs ursprungliga avhandling en del av dess ursprung. Denna avhandling anser man vara en metod för självkännedom när man arbetar med det undermedvetna. Det är också ett viktigt inslag i studier inom olika grenar av psykologin.

I samband med psykologisk utvärdering används den till exempel som svar på utvärderarens mer specifika intressen, medan experter inom konstterapiverkstäder använder den som ett fritt terapeutiskt verktyg eller för att förbättra självkännedomen.

Att vara medveten om konstpsykologins fördelar öppnar dörrar till en underbar värld av uttryck inom alla områden av konstnärlig manifestation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.