Kreativitet under press - när du måste komma på nya idéer

Kreativt arbete kräver en stor dos känslor. Att hantera pressen och frustrationen som härrör från att tvingas innovera kan leda till kreativitet som är spänd och smärtsam och som kräver uppmärksamhet.
Kreativitet under press - när du måste komma på nya idéer
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Har du någonsin haft svårt att komma på nya idéer? Vi går alla igenom ögonblick då inspirationen insisterar på att vända oss ryggen. När detta händer, och arbets- eller livsförhållanden kräver att vi innoverar, uppstår en spänd och rastlös typ av kreativitet.

Föga överraskande kan pressen att komma med nya idéer som är banbrytande och innovativa, såväl som fördelaktiga och lönsamma, vara en potentiell källa till obehag. En ny studie belyser denna fråga.

Kvinna som tänker
“I samband med framgång, framsteg, prestation, effektivitet, tillfredsställelse och hållbarhet har kreativitet varit en integrerad del av våra liv”. (Kristina Potocnik)

Nya idéer, kreativitet och innovation

Att innovera är att utvecklas. Utan innovation skulle vi sakna de medicinska och tekniska framsteg som vi åtnjuter. Av denna anledning har man studerat innovation på djupet från olika kunskapsgrenar. Dessa sträcker sig från teknik, via antropologi, till psykologi.

Definitionen som organisationspsykologin har gett denna term är att “främja, föreslå och omsätta nya och bättre former av en produkt eller den process som resulterar i en produkt”.

Medan kreativitet handlar om att tänka annorlunda och få nya idéer, uppstår innovation å andra sidan när vi omsätter dem i praktiken. Innovation och kreativitet handlar alltså inte bara om generering av nya idéer. Faktum är att de också refererar till hur idéerna kan implementeras och kan slå fast om de är användbara eller värdelösa.

“Lär dig reglerna som ett proffs så att du kan bryta mot dem som en konstnär.”

-Pablo Picasso-

Paradoxen med kreativitet och innovation

Man har alltid trott att kreativitet och innovation är två dygdiga egenskaper. Studier av organisationers psykologi visar dock att både kreativitet och innovation fungerar som en paradox. Därför kan båda ge optimala resultat, men också oönskade. Anledningen till detta kan hittas i processen för känslomässig reglering hos kreativa individer.

Det kreativa rycket

Att skapa något nytt är som att resa från A till B. Det finns faktiskt lika många vägar som det finns kreativa människor. För att vara kreativ behöver man två ingredienser: kognitiv flexibilitet och uthållighet. När de samspelar kan kreativiteten skjuta i höjden.

Jobb relaterade till kreativitet är dock ofta dåligt definierade på många arbetsplatser. Det är ofta inte känt att den ingrediens som kallas kognitiv flexibilitet behövs under alla stadier av generering, utvärdering, implementering och färdigställande. Detta kan orsaka stor mental utmattning.

Spänd kreativitet uppstår i de inledande stadierna. När anställda försöker komma på en ny idé kan de uppleva vad Kristina Potocnik kallar ett kreativt ryck. Denna omskakning innebär en minskning av positiv påverkan samtidigt som man upplever negativa känslor, såsom rädsla eller frustration.

Å andra sidan har det visat sig att människor är mer kreativa när deras känslomässiga tillstånd förändras. Till exempel när de går från känslor av negativitet till känslor av positivitet. Med denna affektiva förändring uppstår kreativa idéer. Men kostnaden för dessa känslomässiga förändringar kan vara hög om de inträffar för ofta. Detta är något som förekommer dagligen i yrken där det att vara kreativ är en del av jobbet.

“Den existentiella krisen driver människor till att engagera sig i ytterligare svåra utforskningar som i slutändan bidrar till att skapa en idé som är bättre.”

-Kristina Potocnik-

Kvinnan som tänker på kreativa idéer
Kreativiteten ökar när det känslomässiga tillståndet förändras.

Känslomässig reglering och nya idéer

Anställda måste identifiera vilka av deras egenskaper som kan komma i konflikt med deras kollegors. Under processen att generera nya idéer kan spänningar och meningsskiljaktigheter uppstå som grusar och hindrar kreativiteten.

För att hantera detta måste de kunna reglera sina egna känslor och till och med andras, till exempel de som sitter i övervakande positioner. Att reglera känslor innebär att kunna upptäcka, utvärdera och förändra dem. Målet är att nå det kreativa målet.

I jobb som kräver kreativitet kan individer gå igenom en hel berg-och-dalbana av känslor innan de kommer på en ny idé. Frustrationen över att möta ett problem som det inte verkar finnas någon lösning på kan komma att styra deras humör. Spänd kreativitet är den process där nya idéer dyker upp. Dessutom spelar regleringen av känslor en grundläggande roll för att nå framgångsrika slutsatser.

“Att hantera sina egna känslor är avgörande för att framhärda i alla stadierna av kreativitet och innovation.”

-Kristina Potocnick-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Potonik, K., Verwaeren, B., & Nijstad, B. (2022). Tensions and Paradoxes in Creativity and Innovation. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 149-163.
  • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
  • Castells, M. (2008). Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (77), 50-52.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.