Kvinnor som slår följe med vargarna - 7 citat från boken

Kvinnor som slår följe med vargarna - 7 citat från boken
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Boken Kvinnor som slår följe med vargarna har en del grundläggande saker att säga om de ursprungliga, feminina instinkterna som så många har låtit falla i glömska. Den är en härlig text som bjuder in till att omtolka kvinnans erfarenheter genom folksagorna, konsten och naturen. Målet är att komma i kontakt med den transformerande “vargen” som ger oss mod att växa och bli fria.

Clarissa Pinkola Estes är en jungiansk analytiker, doktor i etnopsykologi och författare till boken. Det tog henne över 20 år att färdigställa den. När du öppnar pärmarna träder du in i en vidsträckt, tät och fascinerande värld av muntlig historietradition och inspirerande psykologi. Boken har en pedagogisk vinkel och behandlar personlig utveckling.

Kvinnor som slår följe med vargarna är för människor som vill förstå varandra. För personer som vill jobba med sin identitet och sitt egenvärde, och läka emotionella sår. Såren får vi ibland i arv från våra förfäder eller från de patriarkala strukturerna.

Den här boken är en karta som hjälper oss att hitta alla “fällor” som hindrar oss från att nå hem till våra sanna jag och våra instinkter. Den för oss mot den där vilda kvinnan, insiktsfull och med en lekfullhet, samt en underbar kapacitet för ömhet…

Kvinnor som slår följe med vargarna, kvinna och varg som jagar tillsammans

Citat från Kvinnor som slår följe med vargarna

Citaten som vi vill introducera för dig, tagna från Kvinnor som slår följe med vargarna, täcker ett brett spektrum av ämnen. Det första: trots vår raffinerade uppenbarelse är vi fortfarande naturliga, vilda varelser. Varelser som söker återfå våra förfäders frihet och vitalitet och att hitta vår plats i världen.

Den andra aspekten som vi inte kan ignorera är att det, enligt Clarissa Pinkola Estes, finns en stark kraft inom varje kvinna. En kraft bestående av goda instinkter, kreativitet, passion och tidlös kunskap. Samhället har gjort att glömt detta i ett försök att “tämja” oss. Tanken gör att man verkligen börjar fundera, eller hur?

Låt oss nu titta på sju utdrag ur boken för att reflektera över detta…

1. Var dig själv

Genom att vara oss själva stängs vi ute av många andra, samtidigt blir vi utestängda från oss själva om vi fogar oss efter vad andra vill.”

Detta citat är om personlig utveckling och självförverkligande. Modet att vara mig själv i alla situationer, oavsett vem jag är. Det är detta som tryggar vår identitet och som låter oss återvända till våra sanna jag. Till den där vilda kvinnan som undviker att bli tämjd och håller sig borta från fällorna och allt annat som kan stänga henne inne.

2. Var stark

“Att vara stark betyder inte att spänna musklerna och flexa. Det betyder att man möter sin egna lyskraft utan att fly, aktivt lever med den vilda naturen på sitt eget sätt. Det innebär att kunna lära sig, att kunna stå för vad vi vet. Det betyder att stå upprätt och leva.”

Detta är en av de mest ovärderliga idéerna i Kvinnor som slår följe med v argarna. Tänk på hur vissa fortfarande idag definierar kvinnor som “det svagare könet”. Svaghet och ömtålighet har alltid varit förknippat med det kvinnliga könet.

Vår kultur, som fortfarande är fruktansvärt omogen, förstår inte den sanna innebörden av styrka. Det är inte den som kan lyfta mest i vikt eller springa snabbast som är den som är stark. Stark är den som springer med huvudet före rakt in i livet, som inte ger upp och som lever med glädje och mod.

Kvinnor som slår följe med vargarna

3. En resa gör att vi upptäcker oss själva

“Emedan exil inte är något att sträva efter, bara för skojs skull, finns det oväntade fördelar det – vinsterna med exil är många. Det fullständigt skopar ut vår svaghet. Det tar bort gnällighet, möjliggör direkt inblick, ökar intuitionen, ger kraft till en sorts nyfiken observation och intresserad synvinkel som en person på insidan aldrig kan uppnå.”

Exil består även i att vi lämnar det kända bakom oss och tar ett språng in i det okända – ensamhet, ovisshet, känslan av det ovana. Det ger kraft till nya färdigheter inom oss och tränar upp egenskaper som självinsikt, säkerhet, uppmärksamhet och öppenhet.

4. Vad händer när du inte älskar dig själv?

“Vår hemliga törst efter att bli älskade är inte vacker. Vårt utnyttjande och missbrukande av kärleken är inte vacker. Vår brist på lojalitet och hängivelse är inte kärleksfull, vårt avståndstagande till själen är fult, baserat på psykologiska missbildningar, otillräcklighet och preferenser från barndomen. “

Författaren jämför kvinnligt beteende med beteendet hos vargar. Hon menar att dagens kvinna har distanserat sig från sitt vilda jag. Hon är inte längre kopplad till sin instinktiva kärna och erkänner inte sin kraft, sin frihet och sitt värde.

Att inte älska oss själva har förödande konsekvenser. Det här med att leva livet, att möta omvärlden och försöka passa in i dess idé om den ideala kvinnan – kakbakande och underdånig – gör oss olyckliga. Vi måste därför koppla oss samman med naturen, som våra förfäder gjorde, för att återupptäcka vårt värde.

5. Äkta kärlek

“Kärleken i sin fulla form, är en upprepning av död och återfödelse. Vi släpper taget om en fas, en sida av kärleken, och går in en annan. Passionen dör och kommer tillbaka.”

Kärleken är den enda kraften som aldrig kan släckas för alltid. Det är något transformerande som sprider sig, får oss att växa, och dör bara för att återfödas igen. Något som kan ta bort livet från oss och sedan ge det tillbaka. Där passionen ger plats åt intimitet och moget engagemang. Och, efter en paus, återvänder ibland kärleken, förnyad och mer intensiv.

6. Nå den absoluta botten

“Det bästa stället att så ett frö och odla något nytt är på den absoluta bottnen. Att befinna sig på den absoluta bottnen är i det avseendet också en förutsättning för att låta något nytt växa fram, även om det kan vara extremt smärtsamt.

Människor har en fruktansvärd rädsla för att hamna på den absoluta bottnen. Kan det finnas något värre? Ingen vill förlora allt, inklusive hoppet. Men, vad finns det mer att förlora när vi redan har förlorat allt? Det är precis i det ögonblicket som något nytt dyker upp i ens liv. Något magiskt, till och med. Vi kasta våra hårda hudar, våra masker och vår dödvikt, och vi kommer på fötter, starkare än någonsin.

Bild som illustrerar boken Kvinnor som slår följe med vargarna, med en flicka och en varg som visar tänderna för varandra

7. Autentiskt växande

“Om vi lever som vi andas, tar in och släpper iväg, så kan vi aldrig göra några misstag.”

Det är detta som är livscykeln: ta in, lära, släppa iväg, ta nästa steg. Det är något naturligt och vi bör acceptera det och integrera det i vårt vardagsliv.

För att sammanfatta så är de här citaten från Kvinnor som slår följe med v argarna bara några små exempel av den djupa källan av uråldrig kunskap som boken erbjuder oss. Den lär oss nya och värdefulla kunskaper, för att få oss att växa och att komma i kontakt med de vilda kvinnor som vi faktiskt är.

Detta kanske intresserar dig
7 böcker om positiv psykologi alla bör läsa
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 böcker om positiv psykologi alla bör läsa

Idag vill vi dela med oss av sju utmärkta böcker om positiv psykologi. De kommer hjälpa dig att börja använda detta fördelaktiga koncept i ditt liv...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.