Lär dig mer om vanliga beteendeberoenden

Tro det eller ej, men några av de vanligaste beteendeberoendena är träning, internetsurfing och ätande. Lär dig mer om detta ämne tillsammans med oss!
Lär dig mer om vanliga beteendeberoenden
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I dagens samhälle kopplar vi vanligtvis ihop ordet “beroende” med substansmissbruk. Men det är lika viktigt att ge uppmärksamhet åt beteendeberoenden. Förvånande nog pratas det inte så mycket om detta. Vi ska idag diskutera vanliga beteendeberoenden och visa att dessa beroenden tenderar att uppvisa samma mönster som vid substansberoenden.

Det är många som blir beroende och missbrukare som ett sätt för att fly undan verkligheten. Inte alla gånger handlar detta om att konsumera en viss substans. Exempelvis så kan en person som tvångsmässigt använder internet flera timmar om dagen för att undvika göra andra aktiviteter ha detta beroende och missbrukarbeteende.

Men för att detta verkligen ska klassas psykologiskt som ett beroende, måste det uppfylla vissa kriterier. För att en psykolog ska ställa diagnosen bör denna ta hänsyn till följande saker: antalet timmar som individen spenderar på aktiviteten samt huruvida det påverkar deras dagliga liv. Därtill kommer faktorn huruvida individen upplever ett mått av obehag eller lidande.

Vanliga beteendeberoenden: det finns ingen substans, men något håller dig “fast”

Om du säger till en annan person att träning är något som är dåligt och ett problem, skulle denna antagligen bli förvånad och ifrågasätta dig. Du skulle i grunden behöva beskriva träning på ett väldigt specifikt sätt för att övertyga dem om att det kan bli ett missbruk och ett beroende.

En psykiater kan se, efter en ordentlig utvärdering, om en viss situation handlar om ett beroende och i vilket läge det är. Det finns en skillnad mellan att bete sig på ett sätt som skapar problem för omgivningen eller i samhället och ett skadligt beteende. Med andra ord så kan denna skillnad visa på huruvida det handlar om ett beroende eller endast en aktivitet.

Dessa är de huvudsakliga egenskaperna som definierar ett beteendeberoende:

 • Ett beteendeberoende är ett repetitivt beteende som personen upplever som behagligt och som skapar ett psykologiskt beroende och känsla av att förlora kontrollen (åtminstone i de första stadierna).
 • Beroendeprocessen är INTE beteendet i sig (till exempel att jobba), utan snarare personens sätt att förhålla sig till beteendet.
 • Det finns ett akut behov av att utföra beteendet, trots konsekvenserna som kan komma därav (att förlora familjen, hälsan osv.).
 • Beteendeberoenden finns inte med i vare sig DSM:s eller ICD:s lista över mentala störningar (med undantaget av spelberoende).

I och med denna definition blir termen beroende vidare och kan anpassas till nya verkligheter. Till exempel så kan uppkomsten av ny teknologi och en stillasittande livsstil vara en grogrund till teknologiberoende. Och även om det kanske inte låter så, så kan de vara lika problematiska som substansberoende.

internetmissbruk är vanligt

Vanliga beteendeberoenden: internetmissbruk

Om det finns något som karaktäriserar dagens samhälle, så är det det massiva användandet av internet. Faktum är att internet är extremt nödvändigt: hur skulle vi annars kunna göra våra banköverföringar, skriva email, utföra byråkratiska åtgärder eller jobba på distans?

Men även om dessa användningsområden rättfärdigar det dagliga bruket av internet, vet vi alla att internetanvändandet går mycket längre än detta. När det till exempel handlar om fritid och underhållning finns det sociala nätverk, onlinespel, forum och chattar som många av oss använder oss av regelbundet.

Så när blir denna användning ett beroende? Vilka egenskaper visar man upp vid ett internetberoende?

 • Överdrivet användande. 40-80 timmar i veckan med sessioner upp till 20 timmar i sträck.
 • Man vill dölja sitt beteendeberoende.
 • Att man använder sig av stimulantia för att orka hålla igång.
 • Total förändring av sömnmönster.
 • Bristande förmåga i skolan eller på jobbet.
 • Extrem utmattning.
 • Hälsoproblem (till exempel karpaltunnelsyndrom)
 • Beroendet är ofta kopplat till en särskild app eller internetsida vilken fungerar som en trigger för överdrivet internetbruk.

Som du kan se bland dessa egenskaper, har internetberoende ett missbrukarmönster och tydliga symptom. Det kan vara svårt att skilja mellan vanligt internetanvändande i arbetssyfte och användande som kommer av ett beroende. Men genom att titta på dessa egenskaper, kan man bättre förstå skillnaden.

Vanliga beteendeberoenden: matmissbruk

När det kommer till ätstörningar, tänker man vanligtvis ofta först på anorexi och bulimi. Men när det handlar om beroende av mat och matmissbruk handlar detta generellt inte om att personen är bekymrad över sin kropp eller vikt.

Låt oss titta närmare på några av de huvudsakliga kännetecknen:

 • Man slukar snarare än äter maten.
 • Man äter en massa mat utan att känna fysisk hunger.
 • Fortsatt ätande tills man känner sig obekvämt mätt.
 • En känsla av skuld när man ätit för mycket.
 • Vikten ligger på de emotionella aspekterna. Detta beteendeberoende kommer som en konsekvens av att man levt med en oro och i ett depressivt tillstånd under en längre tid.

Det finns alltså viktiga skillnader mellan matberoende och ätstörningar. En av de svåraste utmaningarna är att veta hur man gör för att ställa rätt diagnos.

Vanliga beteendeberoenden: beroende av fysisk träning

Som vi nämnde i början av artikeln, är beteenden såsom träning och löpning långt från något som man allmänt uppfattar som negativt. Men det finns faktiskt något som ett beroende av fysisk träning med syftet att undvika andra aktiviteter. I grunden handlar det om att individen tränar kompulsivt för att få uppleva en tillfredsställelse som de inte kan få från andra områden i sitt liv.

Låt oss titta lite närmare på symptomen på denna typ av beteendeberoende:

 • Överdriven oro och tvångstankar kring att gå och träna.
 • Man tränar mer än en gång om dagen även vi skada eller sjukdom.
 • Man upplever abstinensbesvär när man inte tränar.

Vanliga beteendeberoenden: shopping, arbete, sex

Det finns även andra väldigt vanliga beteendeberoenden som inte finns uppräknade i de diagnostiska manualerna. Dessa är emellertid inte desto mindre problematiska än substansmissbruk, och kan leda till samma typ av störningar och problem i den beroende personens liv.

Shoppingberoende

Shoppingberoende är något som är vanligast förekommande bland kvinnor i 30-40-årsåldern. De begynnande stadierna av detta beroende är vanligen mellan 18-20 år, och beroendet är progressivt. Faktum är att det är starkt kopplat till ångest, depression, substansberoende och ätstörningar.

Innan shoppingen upplever personen oftast en nedstämdhet som därefter följs av upphetsning och förväntan inför shoppingen. Den beroende personen tappar därefter kontrollen och inhandlar en massa onödiga saker som de senare ångrar att de köpt. Det blir en ond cirkel som upprepar sig varje gång personen vill minska sitt obehag.

Arbetsberoende är skadligt

Arbetsberoende

Detta beroende handlar om att individen har ständigt återkommande tankar att måsta vara produktiv i samband med kognitiva missuppfattningar gällande arbetskraven.

Dessa individer känner irritation, oro och generellt obehag när de inte kan jobba, som till exempel under semestern eller på helger.

Sexberoende

Personer som lider av detta har impulsiva sexuella beteenden som de upplever att de måste leva ut trots att de inte vill det. Detta handlar om ett oönskat beteende som de inte kan stå emot.

Personlig och känslomässig tillfredsställelse kommer endast av sex med vuxna där båda parterna är överens samt vid parafiliska beteenden.

Beteendeberoende som en källa till tillfredsställelse

I alla dessa vanliga beteendeberoenden uppstår problemet på grund av att beteendet är den huvudsakliga och enda källan till tillfredsställelse. För i sig själva är dessa beteenden inte skadliga. Faktum är att de till och med är socialt accepterade och värdesatta.

Därför är det viktigt att komma ihåg att för att ett beteende ska klassas som ett beteendeberoende, måste följande kliniska symptom förekomma: en brist av kontroll över beteendet, psykologiskt beroende eller behov, tolerans, abstinens och allvarliga skadliga effekter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • CEDE (2012): Psicología clínica. CEDE. Madrid.
 • Graña, J.L. (1994). Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento. Debate. Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.