Sju olika drag som betecknar en beroendepersonlighet

Sju olika drag som betecknar en beroendepersonlighet
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2020

Beroende handlar inte bara om missbruk och kemiskt beroende. Utöver de organiska faktorerna finns det också psykologiska drag som predisponerar oss för kraftiga beroenden. Det finns ett antal specifika drag som betecknar en beroendepersonlighet.

En person kan vara beroende av många saker, inte bara substanser. Det finns också beroenden till spel, sex, ny teknik – nästan alla situationer eller objekt. I slutändan är det inte objektet som är i fokus. Vad som är avgörande är de psykologiska mönstren som leder till missbruk.

Jag var helt enkelt övertygad om att jag av någon mystisk anledning var osårbar och inte skulle bli fast. Men missbruket förhandlar inte och med små steg spreds det i mig som en dimma.

Eric Clapton

Att återhämta sig från ett missbruk innebär därför inte bara att sluta med en vana som att använda droger. Vi måste också förstå vad en beroendepersonlighet är och lära oss hus vi hanterar den. Detta börjar med att vi måste vi vara medvetna om dess olika egenskaper, särskilt de som inte är så uppenbara. Här är sju av dem.

1. Brist på engagemang är ett drag som betecknar en beroendepersonlighet

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna som betecknar en beroendepersonlighet är att ha svårt att följa upp åtaganden och projekt. Det berör människor som lätt blir exalterade, men snart tappar intresset och ger upp.

Man med händerna på huvudet med beroendeframkallande personlighet

De kan också ha svårt att komma i tid och att utföra aktiviteter som tar lång tid. I allmänhet finns det mycket instabilitet i deras planer och mål. De kan uppleva det omöjligt att uttrycka varför de plötsligt tappar intresset för något.

2. Svårigheter med regler och auktoritet

De som har en beroendepersonlighet ser i allmänhet inget positivt i att följa regler eller förordningar: de ser dem som hinder. De tror inte att det finns något konstruktivt i att sätta gränser eller riktlinjer.

Personer med denna typ av personlighet tenderar att antingen utmana myndigheter eller ignorera dem helt. Dessa människor betraktar personer med auktoritet som ett irritationsmoment. De värdesätter inte deras handlingar och anser att deras roll bara är att förtrycka sin omgivning.

3. Lätthet till lögner är ett drag som betecknar en beroendepersonlighet

Det är mycket vanligt att upptäcka att en person som har lätt att bli beroende också är en person som inte har några problem med att ljuga. Deras lögner invaderar varje enskilt område i deras liv. De ser inget fel med att ljuga eftersom det har blivit ett sätt att leva för dem.

Det huvudsakliga syftet som deras lögner uppfyller är att undvika att behöva möta konsekvenserna av deras handlingar. Varje gång de vet att de har gjort något fel, kommer de att ljuga för att antingen rättfärdiga det eller förneka det. De tycker att detta är ett helt legitimt sätt att undvika ansvar.

Dubbelexponerat fotografi av flicka

4. Pendlande mellan känslor av överlägsenhet och underlägsenhet

Egostrukturen hos en individ med beroendepersonlighet är mycket varierande. De misslyckas ofta med att bilda en realistisk idé om sig själva. Således svävar de ständigt mellan grandiositet och förminskande. De tenderar att vara alltför känsliga för kritik, reagerar defensivt och sedan motsätter de sig den. Personer med en beroendepersonlighet vill ofta få sin vilja igenom, även då de vet att de inte har rätt. I andra situationer kan de däremot vara alltför undergivna.

5. Tristess och förtvivlan är vanliga drag som betecknar en beroendepersonlighet

Missbrukare och människor som har lätt för att bli beroende upplever ofta att de är uttråkade och tröttnar på saker mycket lätt. De tycker inte om utdragna processer och har inte heller tålamod nog för att njuta av de små sakerna i livet.

De är vana vid att tillfredsställa sina behov omedelbart. Det är därför det också är vanligt att de snabbt känner sig desperata och blir stressade eller oroliga. Det är mycket svårt för dem att utföra uppgifter som kräver grundlighet och uthållighet. De vill avsluta allt snabbt för att gå vidare till något nytt så snart som möjligt.

Det finns särskilda drag hos en beroendepersonlighet

6. Söker socialt umgänge i självdestruktiva miljöer

Personer med en beroendepersonlighet tenderar att se ner på dem som är lugnare än de själva är. De gillar människor med vilda vanor, även om de inte är bra för dem eller de bara är tillfälliga vänner. De dras till områden där det råder överflöd – oavsett om det gäller mat, dryck eller något annat. De vill ständigt uppleva intensiva känslor, men det är bara vissa sociala kretsar som kan erbjuda detta.

7. Faller konstant in i överdrivna beteenden

Människor med beroendepersonlighet har en tendens att gå för långt med allt. De försöker tänja på gränserna. Måtta är inte något för dem, dessa betraktar de snarare som tråkigt eller meningslöst. Det är därför de ofta äter för mycket, dricker för mycket eller sover för mycket, eller för lite.

Deprimerad kvinna hukad på pall

Lyckligtvis är egenskaperna hos en beroendepersonlighet något som kan bearbetas och omstruktureras. En del av det arbete som man i så fall behöver göra handlar om ångest och impulshantering. Det finns en latent ängslan inombords, som är svår att tillfredsställa, så avkopplingstekniker är ofta användbara som en del av en mer omfattande plan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.