Låt allt flöda och låt inget komma i din väg

Låt allt flöda och låt inget komma i din väg

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Låt allt flöda och låt inget komma i din väg, bara för idag. Låt inte motgångar vara en börda som kan sänka dig, dina hopp och din önskan att leva, bara för idag. Släpp allt som influerar dig med sina mörka moln, frigör dig själv från det som raderar dina leenden och fortsätt framåt, bara för idag…

Vi bör dock inte bara utöva dessa enkla principer idag, utan varje dag. För varje morgon när vi öppnar ögonen till en ny dag, tänker vi på de nya utmaningarna och övertygar oss själva för en sekund att vi har glömt hur man är lycklig.

Låt allt flöda, kläng dig inte fast vid bitterhet, rädslor eller individer som vill klippa dina vingar. För allt har sin tid och chanser kommer bara komma om ditt sinne är lugnt och ditt hjärta aktivt.

En av de största exponenterna för “flow-teorin” är otvivelaktigt psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Den hyllade författaren av “Flow: A Psychology of Happiness” förklarar att vi ödslar för mycket energi på oviktig stimuli. Vi lever i ett samhälle så överladdat med information att hela vårt väsen fokuseras utåt.

Vi har förlorat det fantastiska band med oss själva där vi helt enkelt går framåt med “livets vågor” i frihet och lycka… Vänligen läs vidare för att lära dig mer.

Fåglar i formation

Låt allt flöda, låt inget fånga dig

Alla är på något sätt fångar under något eller någon. Vi blir påverkade av orden från vår fatalistiska medarbetare. Vi är influerade av vad vår partner väntar sig av oss. Och vi oroar oss över att nå dagens slut utan att ha uppfyllt målen vi själva satt upp…

Vi klänger oss fast så hårt vid djungeln av influenser och självkrav att vi låter en stor del av vår vitala energi förångas och försvinna ut ur fönstret. En intressant studie vid Harvard University visade att en av de vanligaste källorna för olycka är att utöva vad som kallas “det instabila sinnet”.

Vi spenderar mycket av vår tid med att oroa oss över saker som redan har skett, eller ännu värre som ännu inte skett. Det är en form av “fångenskap”. Enligt författaren av studien – Dr. Daniel T. Gilbert – är ett grubblande sinne ett olyckligt sinne. Ögonblicket vår hjärna skiftar från att leva i nuet, slutar vi att hänge oss till lycka; vi slutar hänge oss till oss själva.

Fjäril på blomma

Istället för att hållas fången av ditt instabila sinne och influeras av oljudet och förväntningarna från andra, av gårdagens misstag och morgondagens rädslor, är det dags att “lätta ankar” och låta allt flöda och inte hamna i din väg.

Låt allt flöda; låt lyckan flöda

Enligt Mihaly Csikszentmihalyi själv är lycka inte något som uppstår eller sker likt ljuset från en fyr som guidar fartyg till säkerhet. Oftast är den inte beroende av externa fenomen, utan av vår interna kapacitet att skapa sann livskvalitet. Av vår egen “magi” eller förmåga att slå på ljuset i vårt inre fyrtorn.

Det handlar om att låta allt flöda, låta oss själva flöda och inte fly iväg. För när vi låter oss själva svepas iväg av det harmoniska ljudet av våra egna liv, utan kedjor eller externa influenser, då kommer vi upptäcka dörren som vi inte kunnat se tidigare.

Låt ditt inre ljus vägleda dig

Nycklar för att lära sig att flöda

Det är viktigt att förstå att man för att kunna låta allt flöda och inte låta något komma i vägen framförallt måste åstadkomma en djup förändring av sin medvetenhet. Vi kan inte förändra hur mycket av det som påverkar oss negativt, men vi kan förbättra sättet det påverkar oss. Om du till exempel har en vän som alltid kommer sent kanske du inte kan få henne att förändra detta beteende. Men du kan arrangera ditt schema för att komma dit fem minuter senare. Låt oss överväga några nyckelpunkter:

  • Många personer “senarelägger” sin lycka till helgen, till när de äntligen kan åka på semester eller få sin befordran. Låt oss vara på det klara med att lycka inte är något du kan skjuta upp. Ej heller är det något som du kan köpa i ett sista minuten-erbjudande på en resebyrå.
  • Vårt välmående gömmer sig i vad vi kallar “idealiska upplevelser”. Vinden som smeker vår hud när vi går, en omfamning från vårt barn, känslan när vi börjar läsa en bok, när vi träffar våra vänner. Försök inte programmera ditt välmående; låt allt flöda istället.
  • Det är även viktigt att komma ihåg att de bästa stunderna i våra liv ibland varken är passiva eller stressfria. Att bli ställd inför motgångar är ibland även att “veta hur man låter saker och ting flöda”. Snarare än att vara stillastående som en sten på havets botten, går vi nämligen framåt likt det till synes svaga lövet som kämpar mot de farliga strömmarna och överlever. Dessa triumfer och prestationer kan också ge oss lycka.
Flöda med livets vågor

Var där och gå framåt

Konsten att “låta saker flöda” har inget att göra med att nå de högsta topparna eller bättra sig själv lite varje dag. Det är bara att vara där och att gå framåt på ett balanserat sätt samtidigt som vi följer vårt samvete. Med frihet, integritet och en tillfredsställande inre frid som låter oss njuta av det som är “här och nu”.

Så låt allt flöda och låt inget komma i din väg, bara för idag…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.