Kan din blick skapa ett ändrat tillstånd av medvetande?

Kan din blick skapa ett ändrat tillstånd av medvetande?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Den första gången ens blick nämndes som en faktor som påverkar andra personers medvetenhet var för 200 år sedan. Franz Anton Mesmer, en österrikisk läkare och filosof, lade grunden för vad som skulle komma att kallas “teorin med animalisk magnetism”. Enligt denna hypotes sänder den mänskliga kroppen ut energi precis som andra djur. Denna energi utövar influens över andra varelser.

Baserat på detta tillvägagångssätt myntade den skotske läkaren James Braid termen “hypnos”.

“Den själ som kan prata genom ögonen kan även kyssa med en blick.”

-Gustavo Adolfo Becquer-

En av de metoder av hypnos som utvecklades från denna förståelse var “tekniken med den fixerade blicken”. Halvvägs mellan uppfattning och kunskap appliceras denna teknik genom att konversera medan man stirrar på den andra personen. Suggestiva fraser introduceras sedan, så att den andra personen går in i ett mellanting mellan vakenhet och sömn, vilket vi känner till som hypnos.

En studie har nyligen producerats av forskaren Giovanni B. Caputo från Urbinos universitet i Italien, där det visade sig att en blick kan skapa ett ändrat tillstånd av medvetande. Detta har inte korroborerats av andra studier så vi använder det bara här som en illustration.

Caputos studier rörande blicken

Giovanni Caputo samlade 50 frivilliga för ett experiment rörande blickar. Först formade han 15 par. Medlemmarna i varje par fick sitta ansikte mot ansikte minst 1 meter från varandra, och titta in i varandras ögon under 10 minuter.

Blick

En annan grupp gjorde samma övning i ett annat rum, men i detta fall behövde de inte titta in i en partners ögon, utan de tittade på sig själva i spegeln istället. Efteråt svarade båda grupperna på ett frågeformulär som hade skapats för studien.

Enligt de svar som Caputo fick fram hade 90% av personerna som deltog i studien upplevelser av hallucinationer, i båda grupperna. De sade att de hade sett missformade ansikten eller monstruösa figurer. De indikerade också att de hade upplevt att de var utanför verkligheten. Baserat på detta slog han fast att ens blick kan skapa ett ändrat tillstånd av medvetande.

Ett annat experiment som involverar blickar

Med ett helt annat mål gjorde Amnesty International ett annat experiment som involverade blickar. Det kom från en utsaga som gjordes av psykologen Arthur Aron. Han sade att man genom att titta in i en annan persons ögon under 4 minuter skapar en känsla av närhet.

Amnesty International gjorde ett litet experiment på par där den ene personen var en europeisk medborgare och den andre en flykting från ett annat land. De bad dem bara att sitta framför varandra och titta in i varandras ögon under 4 minuter. De försökte bevisa att många fördomar kan försvinna när du tar dig tid till att verkligen se den andra personen, oavsett hur annorlunda denne är jämfört med dig.

Dali

Utan undantag kände sig alla som deltog i experimentet närmre personen som satt framför dem. De påbörjade också, utan undantag, varma konversationer med varandra och utvecklade en ömsesidig empati. De bevisade det som forskarna hade hoppats på: det spelade ingen roll var de kom ifrån, vilket språk de talade eller vilken hudfärg de hade. Det var i slutändan en person framför en annan, och de kunde inse detta.

Den gåtfulla världen av en blick

Blickar har alltid setts som en källa av frågor och fascination för människor. Det finns många myter som är associerade med blickar. Den mest välkända är den som rör Medusa, den mytologiska figuren som förvandlade allt som hon tittade på till sten. Det finns även myten med Tiresias, den blinde mannen som kunde se in i framtiden.

Blicken har en sådan kraft att den skapar sin egen mening. Varje blick har en intention; ibland att känna igen, och andra gånger att göra något osynligt. När du tittar på någon, och när du inte tittar på någon, har en effekt. Kärleksfulla blickar är fulla av beundran och omtanke. Avundsjuka blickar uppvisar “det onda ögat”. Hatiska blickar dödar och skär som knivar.

En typ av blick

En persons blick kommer ha en influens på den person som denne tittar på. Man kan därför säga att den kan modifiera medvetandet hos den person som man tittar på. En blick kan vara konfronterande, och det kan få dig att känna dig sedd, ignorerad eller utsatt. Ögonen, själens fönster, är portaler som den mänskliga världen kan gå in och ut ur.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.