Hur man slutar reagera för att leva ett kreativt liv

Kreativa personer är modiga och tar risker. Då de trycks ner av livet så faller de inte utan de hittar möjligheter.
Hur man slutar reagera för att leva ett kreativt liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att börja leva ett kreativt liv kan vara en stor utmaning. Det innebär framförallt att man kan bryta gamla mönster och vanor.

Kreativitet är synonymt med självutveckling och djärvhet. Båda dessa saker kan hjälpa dig att bygga ett friare liv.

Då folk pratar om innovation och vikten av att använda det kreativa sinnet så antar de att det menar att man kan producera nya och annorlunda idéer.

Men om du tror att detta är det enda som krävs så kommer du bli besviken. Kreativitet handlar om mer än dina kognitiva förmågor; det involverar även handling.

Detta är den slutsats som experterna kom fram till vid en internationell konferens om kreativitet vid Marconi-institutet i Italien.

En idé är inte värd mycket om den inte används. Ett projekt kommer aldrig att slutföras om du inte agerar ansvarsfullt.

Låt oss ta några exempel. Sherlock Holmes hade inte existerat om Arthur Conan Doyle inte hade arbetat så mycket med sitt författarskap. Han lade till och med sin karriär som läkare på hyllan för att göra det.

Beethoven är ett annat exempel. Han komponerade sin nionde symfoni då han var närapå döv.

Dessa exempel visar att kreativiteten handlar om mer än bara fantasi. Det krävs att man är uthållig och i många fall även uppoffringar.

“Om du hör en röst inom dig som säger att du inte kan måla så bör du måla, och rösten kommer då att tystna.”
-Vincent Van Gogh-

Man med jordglob.

Sluta reagera: Agera, ta en chans och lev ett kreativt liv

Många nöjer sig med att reagera på livet. Saker händer och de handlingar som de utför som svar är som löv som blåser i vinden.

De glömmer bort att det finns ett tidsutrymme mellan en händelse och dess svar och att detta är av stor vikt.

Inom detta tidsutrymme så kan du frigöra dig själv. Detta ger dig förmågan att handla på ett annorlunda, individuellt och innovativt sätt.

Den amerikanska psykologiska organisationen APA arbetade med universitetet i Amsterdam rörande en studie som visade att man verkligen kan förbättra sitt välmående om man vill börja leva ett kreativt liv.

Då man omsätter kreativitet i handling så blir det enklare att lämna negativa beteendemönster bakom sig. Man kan då börja bygga bättre relationer med sig själv. I slutändan går önskningar och beteenden alltid hand i hand.

Det är också viktigt för det kommer innebära att man har fler alternativ då ett problem kommer upp. Kreativa personer kommer vara de som gör att världen går framåt.

Men hur kan man börja leva ett kreativt liv? Hur gör man det då ens dagliga verklighet är full av stela rutiner? Här är några av de saker man kan arbeta med.

Lateralt tänkande

Lateralt tänkande är ett koncept som introducerades av Edward de Bono i hans bok The Use of Lateral Thinking från 1967. Med den så hjälpte han folk att förstå kreativitetens grunder.

Det här är vad han sade om lateralt tänkande:

  • Det kan hjälpa dig att se problem från nya vinklar.
  • Lateralt tänkande innebär att man går bortom logiken. Det innebär att man leker med verkligheten, att man gör kombinationer, att man hittar relationer och att man bryter gamla mönster.
  • Denna förmåga kan också förbättra dina tankeprocesser och hjälpa dig att hitta nya, outforskade vägar.
Kvinna och solnedgång.

Du kan förändra mer än vad du tror

Ditt sinne är antagligen fullt av vad du måste göra, men detta är farliga fiender som styr ditt liv genom skyldigheter, stress och ångest och som aldrig kommer kunna stilla dina inre krav.

Du behöver stänga av dessa tankar och skapa nya tankemönster. Du måste såklart ta ansvar och göra det som måste göras.

Men då du verkligen analyserar varje gren av dessa mentala skogar så kommer du inse att många av dessa ansvarsområden inte hjälper dig. De hindrar dig från att växa.

Hur man börjar leva ett kreativt liv

Dr. Scott Barry Kaufman, chef för Imagination Instititute vid centret för positiv psykologi vid University of Pennsylvania, har några tips på hur man kan leva ett mer kreativt liv.

Man måste vara villig att prova nya saker. Kreativiteten uppstår inte under situationer med mycket press. Rutiner har tar död på motivation, drömmar, intuition och innovation.

Ibland har man inte något annat val än att ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv. Att kunna komma ut ur bubblan som du lever i kan hjälpa dig att hitta nya sätt att se på saker.

Att kasta sig in i nya upplevelser kan betyda många saker. Det leder dig till att öppna ditt sinne, lära dig, läsa allt som du stöter på, träffa personer och ansluta till din verklighet på en annan nivå.

Att leva ett kreativt liv kan hjälpa dig att sluta med att bara reagera på saker som händer dig.

Om något drabbar dig så bör du hantera det på ett innovativt sätt för att bättre kunna anpassa dig till situationen och bli modigare och uthålligare.

Det är bara då du kan skapa en bättre verklighet, en som går i linje med dina värderingar och önskningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Ivcevic, Z., & Hoffmann, J. D. (2019). Emotions and creativity: From process to person and product. In J. C. Kaufman & R. S. Sternberg (Eds.). Cambridge Handbook of Creativity (pp. 273-295). New York: Cambridge University Press.
    • Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2008). A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus? Psychological Bulletin, 134(6), 779–806. DOI:10.1037/a0012815
    • Ivcevic, Z., & Brackett, M. (2015). Predicting creativity: Interactive effects of Openness to Experience and Emotion Regulation Ability. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 9, 480-487. http://dx.doi.org/10.1037/a0039826

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.