Lissa Rankin och teorin om självläkning

Självläkning är en trend som har blivit populär de senaste åren. Den postulerar kroppens förmåga att läka sig själv, till och med från dödliga sjukdomar.
Lissa Rankin och teorin om självläkning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 01 april, 2024

Självläkning är inte något nytt. Sedan tidernas begynnelse har människor talat om självläkning, eller vår kropps förmåga att läka sig själv. Nu har Dr. Lissa Rankin publicerat en bok med titeln Mind Over MedicineScientific Proof That You Can Heal Yourself.

I sin bok talar hon om placeboeffekten inom medicin – ett ämne som är mycket förbryllande. Forskningsvärlden är väldigt tydlig med det faktum att människors attityder kan ha en självläkande effekt. Men saken är den att det inte finns många studier om dessa mekanismer.

“Sjukdom är ett försök till självläkning. Det är en biologisk överlevnadsreaktion som sker när vi stöter på en okontrollerbar, emotionell händelse.”

-Christian Flèche-

Vad gör våra kroppar för att läka sig själva? Det är den centrala frågan i Lissa Rankins forskning. I sin bok talar hon om sex nödvändiga steg för att kroppen frivilligt ska läka sig själv. Hon nämner även de fyra bästa sätten för dig att bygga ett “preventivt” sinnestillstånd när det kommer till fysisk hälsa.

En symbolisk föregångare

1957 utspelade sig ett fall med placebo som kom att bli en modell för studierna som genomförs idag. Dr. Philip West behandlade en patient med efternamnet Wright. Han led av lymfosarkom – en typ av cancerSjukdomen var långt gången och hade spridit sig över hela kroppen. Han förklarades dödssjuk.

Man med mask

Men herr Wright hade hört talas om ett experimentellt läkemedel vid namn Krebiozen. Han tjatade alltid på läkaren om att få prova detta. Wright var dessvärre inte tillräckligt kry för att delta i testerna. Han var dock väldigt insisterande och bönade nästan läkaren, vilket fick Dr. West att gå med på det, trots att Wright bara hade några dagar kvar att leva.

Dr. West gav Krebiozen till honom på en fredag, och följande måndag var herr Wright full av liv och uppvisade inga tecken på smärta eller andra symptom. När man undersökte honom så hade tumörerna minskat med 50%. Men det mest fascinerande med allt detta var att en studie kom ut kort därefter som visade att Krebiozen inte fungerade.

Då blev herr Wright sjuk igen, men Dr. West beslutade sig för att lura honom. Han sade att det fanns en ny version av läkemedlet som var mycket mer effektivt. Allt han gjorde var dock att ge destillerat vatten till herr Wright, som genast blev bättre.

Trots alla dessa bevis så vägrade American Medical Association att acceptera Dr. Wests fynd. De avslöjade det faktum att Dr. West lurat sin patient, och när herr Wright fick reda på det blev han givetvis sjuk igen. Denna gång bättrade han sig inte.

Det finns massor av liknande fall, och det är vad Lissa Rankin har baserat sin bok på.

Lissa Rankin och självläkning

Vad Rankin gjorde var att börja dokumentera den stora mängd fall där placeboeffekten spelat roll. Fallen hon hittade handlade om många olika allvarliga sjukdomar, som cancer, hypertyreos, diabetes, magsår och till och med flintskallighet såväl som HIV.

Stressad man som behöver satsa på självläkning

Hon tog även fram experiment där läkare till exempel sagt till sina patienter att de skulle få kemoterapi. I verkligheten fick de endast en placebo. Personerna tappade detta till trots håret och kräktes gång på gång efter att de tagit läkemedlet. Alla dessa saker fick Rankin att tro att våra sinnen utan tvekan har kraften att läka kroppen.

De visade att om man skapar omständigheter där patienten tror att denne kommer bli bra, kommer denne bli det. Kroppen mottar budskapet, denna instruktion från hjärnan, och agerar i enlighet med det. På samma sätt blir man sjuk om man tror att man är sjuk.

De olika sätten att utöva självläkning

Dr. Rankin nämner flera sätt att hjälpa kroppen att bli mer effektiv när det kommer till självläkning. Men hon säger att det egentligen bara finns två som hon anser vara definitiva på detta medicinska område.

Det första är preventiv medicin, som är alla former av hälsosamma vanor man har i det dagliga livet. Bortsett från dess effekter på kroppen kan en bra livsstil även göra att du känner dig friskare. Personer som har en hälsosam livsstil löper mycket mindre risk att bli sjuka.

Man som håller glad smiley

Det andra har att göra med stress. Enligt Dr. Rankin har stress extremt giftiga effekter på våra sinnen och kroppar. Det aktiverar vad man kallar för “stressaxeln” på ett negativt sätt, vilket är den del av kroppen som reagerar på hot. Problemet är att kroppen inte kan skilja på ett stort gräl och en jordbävning. Den upplever dem båda på exakt samma sätt.

Även om det inte finns några formella svar på Lissa Rankins studierhåller de flesta läkare med om att placeboeffekten faktiskt fungerar; man vet bara inte exakt varför. Vi bör definitivt ägna mer studier och forskning till detta ämne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.