Tankar förstör, men de helar också

Tankar förstör, men de helar också

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2022

Hälsa och sjukdom ses idag som en komplex balans i interaktionen mellan kroppen och sinnet, mellan organismer och tankar. Sakta men säkert utvecklar vi en reduktionistisk uppfattning som tar bort vikten av influensen av den subjektiva världen på vår kropp, och som ett resultat av detta, på sjukdom och helande.

Den konventionella medicinen håller gradvis på att bli medveten om begränsningarna av dess fokus. 1900-talet var präglat av ett paradigm där idén om kroppsmaskinen dominerade. Sett från detta synsätt var kroppen som en enhet som var uppgjord av olika delar och en sjukdom var ett fel i någon av dessa delar, både funktionellt och strukturellt.

“Om du inte handlar på det sätt som du tänker, kommer det att sluta med att du tänker på det sätt som du handlar.”

-Blaise Pascal-

Men tack vare medicinens framgångar har det varit möjligt att bevisa att den interna dimensionen har en stark påverkan, oavsett om den är direkt eller indirekt, på tillståndet av en persons hälsa. Denna influens kan man bevittna ytterligare på det uppfattade tillståndet av deras hälsa. Det är därför de säger att tankar – med deras influens – gör oss sjuka och dödar, men de helar också.

Farmakologisk medicin och tankarnas medicin

Bruce Lipton är doktor inom cellulär biologi och har författat flera böcker. Han har gått på djupet rörande ämnena hälsa, sjukdom, och tankarnas influens på dessa processer. Hans upptäckter och slutsatser är verkligen intressanta.

Lipton pekar på att farmakologisk medicin är ett stort misslyckande eftersom den kemiska medicinen orsakar effekter som är värre än själva sjukdomen. Han försäkrar att många av dessa mediciner även kan leda till en persons död över tid.

Hjärnan och våra många tankar

Han har även hävdat att den naturliga miljön för cellerna är blod och att förändringar i blodet bestäms av nervsystemet. Nervsystemet är även den naturliga miljön för tankar och känslor. Så från Liptons synsätt är det tankar och känslor som gör oss sjuka i slutändan och som ett resultat av detta är det de som kan hjälpa oss med att hela.

Tankar och deras inflytande på kroppen

Det är inte bara Bruce Lipton utan även många andra forskare som har ansett att tankarna har en stor kraft gällande processen med sjukdomar och helande. Även de skickligaste läkarna inom farmakologin vet att om någon lider av något dåligt så är det en större chans att personen blir bättre om denne befinner sig i en miljö av omtanke och tillit.

Detta är inte esoterisk kunskap, och det är heller inte en övernaturlig effekt. Förklaringen på tankarnas kraft handlar om kemi. När en person bemöts av en behaglig upplevelse eller njuter av ett positivt stimuli, utsöndrar hjärnan dopamin, oxytocin och en rad substanser som ger bra hälsa åt cellerna. Det motsatta händer när ett stimuli är negativt, vilket orsakar rädsla, ilska eller någon annan destruktiv känsla.

Kroppen tar på sig en gigantisk uppgift varje dag: att producera miljontals nya celler för att ersätta de som har dött. Den måste även försvara sig mot tusentals sjukdomsalstrande element som hotar hälsan. Om din kropp känner att den måste kämpa mot starkt negativa stimuli från miljön varje dag, kommer den att spendera all sin energi på detta och kommer att sätta åt sidan andra funktioner som har att göra med dess utveckling och skydd. Konsekvensen: du blir lättare sjuk.

Duva

Placeboeffekten

Placeboeffekten har studerats i olika sammanhang och resultaten belyser dess influens på vår kroppsuppfattning. Faktum är att flera av medicinerna som är på marknaden idag bara har något bättre effekter än de hos placebo. Dessa placebo är bevis på influensen av dina tankar, och i fallet med placeboeffekten kan dina förväntningar vara väldigt kraftfulla: du tror att det kommer att hela dig och symptomen minskar drastiskt.

Kvantfysiken har pekat på vikten av energi, vilket är materians slutliga uppsättning. Alla och allt är, i sin mest primitiva fysiska form, energi. Det är därför nya mediciner är riktade mer mot att balansera energi än att kemiskt modifiera kroppen.

Blad

Tankar och deras koppling till obalanser i kroppen

Obalanser i kroppen kommer ofta som ett resultat av att vara programmerad till att tänka negativt, vilket börjar i barndomen. Du kanske medvetet har övertygat dig själv att du måste tänka på ett annat sätt. Men ändå så finns det något djupt inom dig som hindrar dig från detta. Så vad som måste ändras är inte bara medvetna tankar, utan all den omedvetna programmering som vi har fört med oss sedan våra första år i livet. Detta är sättet för att skapa förändring som främjar mental hälsa och därmed även fysisk hälsa.

En slutlig notering: Med denna artikel vill vi inte underminera vikten av farmakologi när det kommer till att motverka sådana förödande sjukdomar som cancer; faktum är att vi kan säga att det är viktigt. Vad vi vill göra är att poängtera mental hälsa och psykologiskt välmående som två element med en stark influens inom behandling som kan förändras för att kunna förbättra eller förvärra diagnosen.

Bilder av Marcel Caram.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.