Två livsregler för personlig kraft

Enligt österländska filosofier så finns det två regler för personlig kraft. Om du lever enligt dem så kommer ditt liv och livet hos personerna runt omkring dig att vara fulla av positiva erfarenheter.
Två livsregler för personlig kraft
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

De österländska filosoferna har ett speciellt sätt att se på livet. De säger att dina tankar skapar din värld, men reglerna för personlig kraft avgör vad som händer och inte händer. Idag tar vi upp två livsregler för personlig kraft.

Reglerna med personlig kraft är mönster som kan definiera eller styra vad som händer dig.

De kommer från konstanta mentala övningar och leder till vissa situationer samtidigt som de håller borta andra, vilket skapar en universell balans.

De österländska kulturerna tror på denna universala balans och att man bara måste bli en del av den.

Denna personliga kraft kommer därför från dina tankar. De är två livsregler för personlig kraft och de inkluderar den typ av tankar som du bör ha för att se till att allt fungerar för dig.

“Mer än något annat så tror jag att det är våra beslut, och inte våra omständigheter i livet, som avgör vårt öde.”
-Tony Robbins-

Kvinna omgiven av ljus.

Personlig kraft

Vissa österländska filosofer säger att tankarna har en gränslös kraft. Om man tänker på något så kommer det att bli sant. Om man låter rädslan ta tag i ens liv så kommer man hamna i skrämmande situationer.

Vill man dock bemöta sina rädslor så kommer stigen bli tydligare efter hand.

Det handlar inte om magi eller esoterism. Det handlar om att se till att ens sinne uppmärksammar det som det anser vara viktigt. Det är anledningen till varför rädslan får dig att se fler hot.

Om en aggressiv hund känner av din rädsla så kommer den antagligen att skälla på dig eller till och med attackera dig. Rädslan säger till andra att det finns något att vara rädd för.

Ett lugnt sinne som arbetar med att hitta lösningar kommer även göra så att de negativa erfarenheterna omvandlas till något vackert och konstruktivt. En eld kan göra så att du räddar ett liv. Det beror på vad du fokuserar på.

Kvinna på fält.

Att bli en positiv faktor

Österländska filosofer menar att den första regeln med personlig makt är att försöka bibehålla ett positivt sinne i varje situation.

Master Jan Anguita menar att två personer med inkompatibla tankar aldrig kommer finna varandra och kommer inte uppleva saker tillsammans. Det är ett koncept som påminner om Jungs idéer.

Om du bestämmer dig för att bli en positiv faktor i varje omständighet så kommer du hitta andra personer som tänker likadant. Allt detta kommer hända eftersom ditt sinne kommer arbetar tills du uppnår det du vill ha.

livsregler för personlig kraft att tänka på

Tro att kärleken övervinner allt

Den andra regeln är att kärleken övervinner allt. Österländska filosofer tror att brist på kärlek är en negativ kraft. Den får inte ha tillräckligt med kraft för att projicera sig själv på världen.

Kärleken har dock stort inflytande på allt som existerar. Master Jan Anguita tar upp detta i sin fantastiska metafor:

“Hundratals personer kan stå tillsammans i ett mörkt rum. Men om endast en person tänder en tändsticka så kommer den ge tillräckligt med ljus åt alla andra.”

Kärleken hade kunnat vara den där tändstickan. En person som är full av kärlek kan skina ett kärlek på alla andra runt omkring.

Reglerna med den personliga kraften är så inflytelserika, enligt de österländska filosoferna, att om bara en person väljer att bli ett ljus av kärlek så kan förstörelse och kaos undvikas inom vilken situation som helst.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Obiols, J. C. (2008). Zen coaching: un nuevo método que funde la cultura oriental y occidental para potenciar al máximo tu vida profesional y personal. Ediciones Diaz de santos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.