Hur man uppnår balans i arbetslivet för att bli lyckligare

Hur man uppnår balans i arbetslivet för att bli lyckligare
Andrés Navarro Romance

Granskad och godkänd av psykologen Andrés Navarro Romance.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är inte alltid lätt att uppnå balans i arbetslivet. Nuförtiden är man ofta ännu mer ansluten till sitt jobb med hjälp av teknologin.

Om så är fallet för dig så hade det kunnat vara bra att hitta bättre balans. Det är därför viktigt att man sätter gränser så att man kan återta denna balans igen.

Till en början är det viktigt att du inser att du inte blir mer produktiv bara för att du är ansluten. Att ta tid från din familj eller dia hobbies innebär inte att du kommer bli mer produktiv.

Faktum är att en besatthet med arbetslivet ofta kan skapa stressiga situationer som ofta leder till att man blir olycklig.

Det är därför av största vikt att hitta balans i livet för att man ska kunna uppnå ett bättre välmående.

“Jag tror att framgång innebär att man har en balans av framgångssagor inom flera områden i livet. Man kan inte anses vara framgångsrik inom jobbet och samtidigt ha ett liv i hemmet som står i lågor.”
-Zig Ziglar-

Kvinna som sover vid laptop.

Tecken på att man behöver hitta balans i arbetslivet

I en av sina publiceringar tar Tom Fryers upp tre typer av personer som arbetar för mycket:

  • De som har sin egen verksamhet och menar att den inte kommer fungera utan dem.
  • Folk som är anställda av någon annan men helt uppslukade av sina arbeten och inte kan koppla av. Vissa akademiker och personer som arbetar inom sjukvården har detta problem.
  • De personer som jobbar långa timmar eftersom kulturen, företaget eller samhället kräver detta av dem. De tror ofta att de måste jobba 150% för att behålla sitt jobb eller gå framåt inom företaget.

De två första grupperna utgörs av personer som tenderar arbeta mer efter sin egen vilja. Detta är oftast inte fallet för den tredje.

Det är därför mer troligt att denna grupp kommer känna av de negativa effekterna av en dålig balans.

Detta händer eftersom de två första grupperna på ett eller annat sätt har valt denna livsstil. Det händer inte med den tredje gruppen.

Dessa personer har därför en mindre chans till att känna sig fulländade inom det som de gör. Detta leder dem till att känna att de inte har lika mycket kontroll över sina liv som de skulle vilja.

Här är några tecken som indikerar att du har en dålig balans i arbetslivet:

  • Du arbetar fler timmar än resten av dina kolleger.
  • Det är omöjligt för din att koppla av i slutet på dagen.
  • Du känner även att ditt personliga värde bara beror på din framgång inom arbetet.
  • Dina personliga relationer blir lidande.
  • Ditt arbete har en negativ påverkan på din hälsa.
  • Du glömmer bort hobbies och aktiviteter som du brukade tycka om.
  • Du känner att du alltid ligger efter oavsett hur mycket du arbetar.

Fem idéer för att hjälpa dig att återfå din balans inom arbetslivet

Nyckeln till att få tillbaka din balans inom arbetslivet är att återta kontrollen över det. Detta är den del av ditt liv som tenderar att ha störst påverkan på allting annat.

Den tid du spenderar med att arbeta, de arbetsuppgifter som du gör efter att arbetsdagen har tagit slut och besluten rörande vad som är viktigast – allt detta har du själv kontroll över.

Det är därför möjligt att återta denna balans. Som vi har sagt så kommer du förbättra ditt generella välmående genom att finna denna balans.

Forskningen har visat att långa veckor inte nödvändigtvis gör dig mer produktiv. Faktum är att om man arbetar över 49 timmar per vecka så kommer detta ha en negativ påverkan på arbetarens produktivitet.

Använd en dagbok för att notera hur du spenderar dina dagar

Hur spenderar du dina dagar? Går du på autopilot eller är du medveten om allt som händer dig? Det är viktigt att du tänker igenom detta.

Det första steget till att förändra ditt sätt är att acceptera var du är, vad du gör och hur detta påverkar dig. Det finns många verktyg och tekniker som kan hjälpa dig, men ett av de enklaste sätten är att skriva en dagbok.

Du kommer då ha en detaljerad beskrivning av vad som får dig att må dåligt under dagen. Du kommer då att kunna optimera hur du arbetar.

Person som skriver.

Organisera, prioritera och förkasta

Att förstå vad du spenderar din tid på är en annan viktig aspekt för att kunna hitta rätt balans. Nästa steg är därför att bestämma vad som är värt din tid och vad du bör förkasta.

Man bör prioritera vad man behöver och göra sig av med saker som stjäl din energi och som inte är fördelaktigt för dig.

“Det är inte tillräckligt att vara upptagen. Det är även myrorna. Frågan är: Vad är vi upptagna med?”
-Henry David Thoreau-

Digital avgiftning för balans i arbetslivet

Då ditt arbete har en nära relation till teknologianvändningen så kan det vara bra om du ibland kopplar bort dig från den digitala världen. Du kan exempelvis lägga undan mobiltelefonen vid en specifik tid på dagen.

En studie har relaterat tillgängligheten att arbeta extra timmar med en reducering av ens subjektiva känsla av lugn. Den fann också en relation mellan personens humör och energinivåer.

Något så grundläggande som att tänka att du kanske måste svara på ett arbetsmeddelande kan få dig att känna att du fortfarande är på jobbet.

Författaren till denna studie indikerar att de timmar utanför jobbet då arbetsgivaren förväntar sig att den anställde ska lösa arbetsproblem, egentligen inte bör räknas som fritid.

Denna oförenlighet kan ge upphov till en hel del stress.

Du kan känna att du måste separera dig själv från den där teknologin som binder dig till jobbet. Du bör iallafall reducera din tillgänglighet.

Glöm bort perfektionism

En stor del av vad som förstör din balans är behovet av att alltid göra så bra ifrån dig som möjligt.

Faktum är att det är många som tror att om man inte går utöver vad som förväntas så kommer man att straffas. Vissa tror även att de kan komma att förlora sina jobb p.g.a. detta.

Ett problem som perfektionister har är att de ser misstag som personliga misstag. De bör istället se dem som en naturlig och normal del av att lära sig och växa.

Det är anledningen till varför dessa personer drabbas av följande dåliga vanor:

Tips för att få balans i arbetslivet.

Begränsa aktiviteter och relationer som slösar bort din tid

Balans i arbetslivet innebär inte bara att man separerar arbete från vad som inte är arbete. Det involverar även att man känner sig nöjd inom både arbetslivet och inom den privata sfären.

Det stämmer att produktivitet kan hjälpa dig att känna att du gör ett bättre arbete. Det är dock rätt lätt att man börjar missunna det personliga livet för att vara mer produktiv.

Det är därför viktigt att du spenderar en del av din tid på aktiviteter som du tycker om. Du bör också spendera tid med personer som du verkligen vill vara med och som får dig att känna dig bra.

Aktiviteter och relationer som får dig att känna att du slösar bort din tid kan göra dig trött. Glöm inte bort att om du känner att du slösar bort din tid så kommer du bli mer frestad att återvända till dina arbetsrelaterade aktiviteter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.