Att komma bort för att få nya perspektiv och tankar

Ett sätt att lindra din ångest och att komma i kontakt med ditt sanna jag och dina egentliga behov är att få lite distans. Men för att göra det behöver du inte kliva på ett flyg. Ibland räcker det att du tar en lång promenad i ensamhet för att lugna ner dig och "se klarare" på saker och ting.
Att komma bort för att få nya perspektiv och tankar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att komma bort kan vara ett utmärkt sätt för dig att få perspektiv och tillfälligt avlägsna dig från saker du har nära inpå dig.

Det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och att reda ut dina tankar, önskningar och känslor.

Det är inte alltid lätt att göra, för vi har tendens att lägga stor vikt vid vår omedelbara verklighet. Men det är verkligen värt ett försök.

Här är ett faktum vi finner intressant: Vi människor är experter på att skapa distans i nästan alla skeden av våra liv. Men detta leder ofta till ett överaktivt och förvirrat sinne.

Det är lite som att gå vilse i en labyrint av bekymmer, vandrande tankar och minnen. Den typen av mentala processer hjälper dig inte. De är inte till någon nytta och kan lätt få dig att bli helt utmattad.

I sin bok Focus talar Daniel Goleman om hur vi behöver träna vår uppmärksamhet. Hur egendomligt det än låter så är en bra metod att göra detta att få en viss form av distans.

En distans som gör att din hjärna kan lätta ankar från allt meningslöst mentalt oväsen och segla vidare på ett lugnt, tyst vatten. Det handlar om att bege dig till en plats där du kan fokusera på det som är viktigt.

Läs vidare för att upptäcka vilka steg som kan hjälpa dig att nå dit.

“Att styra våra känslor för att tjäna ett syfte är viktigt för att vi ska kunna skärpa vår uppmärksamhet och främja vår självmotivation, kompetens och kreativitet. Emotionell självkontroll – fördröjd tillfredsställelse och tyglad impulsivitet – ligger bakom alla sorters bedrifter.

Daniel Goleman

Funderande kvinna i naturen

Att komma bort för att få perspektiv är nyckeln till bättre beslutsfattande

Ett nytt ord har dykt upp inom psykologin. Det är “självdistansering”. Detta är ett fascinerande begrepp som hänför sig till sådant som förbättrad stress- och ångesthantering.

Delvis handlar det om att fatta bättre beslut och att ge din kreativa process utrymme att utvecklas.

Det finns flera studier inom området. Universitetsforskare knutna till viktiga psykologiinstitutioner runt om i USA publicerade den här studien 2018.

Dr. Michael Duckworth och Dr. Al Kross konstaterade att bara det att beskåda ett rogivande, iögonfallande landskap kan hjälpa oss att komma bort från vår omedelbara verklighet och knyta an till oss själva.

Med andra ord behöver man inte nödvändigtvis packa sina väskor för att komma bort och få nya perspektiv.

Faktiskt krävs det inte mer än någon kilometers avstånd för att man ska avlägsna sig fysiskt från sin dagliga tillvaro och miljö.

Oftast räcker det att man lär sig att distansera sig mentalt. Detta kan medföra en mängd oväntade fördelar.

Konsten att se världen i andra person

Om det är något vi talar mycket om ur psykologisk synvinkel så är det betydelsen av att vara närvarande. Vidare fokuserar vi mycket på vikten av att kunna synkronisera tankar och behov.

Ibland tar det sig uttryck i att vi strävar att komma bort för att få nytt perspektiv. Ett sätt för oss att göra detta är att se oss själva, och världen, i andra person.

Kanske undrar du vad syftet med detta är. Jo, det är ett utmärkt sätt att skruva ned volymen på ditt emotionella oväsen. Det innebär att du kan tala till dig själv på ett vänligt men direkt vis.

Därigenom får du också möjlighet att analysera din inre värld på ett objektivt, lugnt och tankfullt sätt. Och var kan man göra detta bättre än på ett lugnt ställe? Här är några tips för hur dialogen kan se ut:

  • Vad är det som besvärar dig?
  • Så vad tror du din bästa utväg är just nu?
  • Vad kan du göra för att lösa problemet?
  • Kom bara ihåg: Du förtjänar att vara lycklig, men du måste vara modig. Allting kommer att ordna sig.

Med självdistansering har du chans att för en stund stänga av din självcentrerade inre monolog. Därmed kan du utvärdera ditt liv ur ett känslomässigt lugnare perspektiv, som är bortkopplat från ditt ego.

Kvinna som håller ett moln

Psykologisk distans som ett verktyg för att må bättre

Som du ser behöver du inte åka miltals för att få perspektiv. Tvärtom är det ofta så att man inte undslipper bekymmer och problem genom att resa till andra sidan av världen. Det är ett faktum.

Vad som verkligen kan hjälpa är däremot att lära sig skapa psykologisk distans.

“Psykologisk distans” är ett  begrepp som backas upp i olika studier. Dr. Yaacov Thope, psykologiprofessor vid New York University, genomförde en intressant studie på detta område. Detta är vad han upptäckte:

  • Ibland måste du gå bortom det som är här och nu. Det innebär att du för dina tankar till en lugn plats där du kan vara mer objektiv när det är fråga om stressiga stunder. Dessutom är det ett sätt att se till att vissa omständigheter, beteenden och stimuli inte påverkar dig för mycket.
  • Psykologisk distansering kan hjälpa dig att upprätta en sundare dialog med dig själv. Det betyder att du säger saker som “Låt inte det beröra dig”, “Tänk på vad som är bäst för dig” och “Välj det som är bäst för ditt välbefinnande”

Sammanfattningsvis är det viktigt att du förstår vilken stor effekt det kan ha på ditt psykologiska tillstånd att du kommer bort för att få nya perspektiv.

Om du tränar dig i att komma bort mentalt kan detta hjälpa dig att hantera din dagliga stress mycket bättre. Samtidigt kan även en verklig fysisk förflyttning, såsom en resa, vara mycket terapeutisk och värdefull.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Trope, Yaacov, Liberman, Nira (2010) Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, Vol 117(2), Apr 2010, 440-463 https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0018963
  • White, R. E., Kuehn, M. M., Duckworth, A. L., Kross, E., & Ayduk, Ö. (2018). Focusing on the future from afar: Self-distancing from future stressors facilitates adaptive coping. Emotion. Advance online publication.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.