Ljudet som barn lämnar bakom sig när de flyttar hemifrån

Ljudet som barn lämnar bakom sig när de flyttar hemifrån

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Den romantiske poeten Gustavo Adolfo Bécquer sade en gång att “ensamhet är väldigt vackert…när du har någon att säga det till”. Men andra gånger blir våra humör fördunklade av ljudet av förändring och omvandling. Något som händer inom varje aspekt, inkluderat familjelivet. Ett exempel är tidpunkten när ett barn flyttar hemifrån.

En av de vanligaste omvandlingarna inom den naturliga evolutionen av familjedynamiken är fasen när barnen flyttar hemifrån. Många föräldrar känner en känsla av förlust över separationen från sina barn, blandat med lyckan av att kunna bevittna ett viktigt steg för alla involverade.

De tittar med hoppet att ha tid till att göra de saker som de fick ge upp. De aktiviteter som trycktes åt sidan när de barn som nu ger sig av föddes.

Å andra sidan kommer denna lycka även med en ledsamhet som kommer från att de lämnar och antagligen aldrig kommer att komma tillbaka. Det är denna sista känsla som, med en viss intensitet och som är ihållande över tid, öppnar upp för det så kallade tomt bo-syndromet.

Ensamhet är ibland det bästa sällskapet, och en kort frånvaro för med sig ett välkommet återvändande.”

-John Milton-

Vad orsakar tomt bo-syndromet när ett barn flyttar hemifrån?

När ett barn, speciellt det yngsta, flyttar hemifrån, kommer föräldrarna lida av ett djupt tomrum.

Kvinna som flyttar hemifrån

Lämna bakom sig? Det är inte riktigt sant. Barn som flyttar hemifrån lämnar inte någon bakom sig. De följer bara sin egen stig och byter hem. Deras föräldrar kommer alltid att vara en fundamental del av deras liv.

Men faktumet att ett barn lämnar sin kärnfamilj för att skapa sitt eget hem kan skapa en stor ångest för föräldrarna. Detta tenderar att vara speciellt smärtsamt och producerar ett djupt tomrum för mödrarna. Dessa kvinnor upplever det som att deras avkomma försvinner för gott.

Sara Montejano är en psykolog som specialiserar sig inom psykopatologi och hälsa och är en expert inom kognitiv beteendeterapi. Enligt henne kan dessa situationer ha en stor påverkan på föräldrarna.

När det gäller modern, som har ägnat hela sitt liv åt att ta hand om sina barn, måste hon bemöta en stor förändring. Hennes barn som var en central del av hennes identitet, är inte längre där. Som vårdnadshavare är hon inte längre nödvändig, och detta leder till en stor känsla av tomhet.

Ett sinnestillstånd dominerat av ensamhet och tomhet

När allt kommer omkring, vad är ett samhälle baserat på familjer om inte ett konstant skapande och en evolution av dessa familjer? En dag kommer en son eller dotter att lämna hemmet för att skapa sin egen familj. Med andra ord, två familjer förändrar sin struktur, en ny och en som omvandlas. En naturlig och social händelse.

Men en situation som vid första anblicken bör verka normal kan skapa smärta, frustration och ensamhet. Ett ljud som får vissa familjemedlemmar att lida, vars humör får sig en törn.

Par

Om ett barn flyttar hemifrån och vi känner att alla livstecken och all vilja att leva också försvinner så kan vi drabbas av tomt bo-syndromet.

  • Observera om du känner dig värdelös och om du har en stark känsla av ensamhet.
  • Undersök om du känner en enorm känsla av nostalgi över de tider som gått. Eller om du lever av minnen.
  • Identifiera om ledsamhet är din vanligaste känsla.
  • Det som brukade vara en önskan att utföra vardagliga sysslor, kräver nu mycket möda. Detta är för att du inte längre känner dig motiverad.
  • Utmattning och ångest tar över ditt sinne.
  • Sexuella problem och kommunikationsproblem uppstår med din partner.

Utmaningen att bemöta tomt bo-syndromet

Det är klart att det har påverkat ditt sinne negativt att dina barn har lämnat hemmet. Nu måste du bemöta utmaningen med att rekonstruera det sätt som du kommer att leva på. Under åratal har du levt för att ta hand om dina barn. Du har ägnat mycket tid åt deras utveckling, och du bör nu ägna lite tid åt dig själv.

Det är viktigt att du ser dina barns avfärd som en möjlighet, iallafall delvis. Plötsligt har du mer tid för dig själv och du kanske inte vet vad du ska investera den i. Men att reda ut detta kan i sig självt vara en fascinerande uppgift. Ett bra alternativ är att utveckla nya färdigheter. På det sättet kan du berika en eroderad social cirkel, genom att dedicera dig själv åt andra prioriteter.

Kvinna

Enligt psykologen Sara Montejano kan dessa nya färdigheter bli orienterade mot att komma över syndromet. Vad vi menar med detta är att det är bra om du utvecklar färdigheter som kan bidra till att reducera det ljud som de negativa känslorna kommer från.

“Att veta hur man lyssnar är den bästa kuren mot ensamhet.”

-Anonym-

De föräldrar som har bibehållit sin kärleksrelationer kommer nu också att behöva acceptera utmaningen med att utvärdera deras äktenskap och bemöta en ny situation tillsammans. För att göra detta är det väldigt viktigt med kommunikation och att uttrycka känslor. Om vi innan refererade till individuell hantering av tid, kommer vi nu också att prata om delad tid.

Vid detta tillfälle kommer vi ta upp gamla hobbys, upptäcka nya aktiviteter och leta upp vänner att prata med. Detta fungerar som en bra bas. Å andra sidan skadar det inte att sätta en etikett på dina känslor. Det finns inte något fel med att erkänna att vi lider, så länge som vi inte lägger ansvaret på våra barns axlar.

Låt oss komma ihåg att vi är de som är ansvariga för våra barns känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.