Lycka är att veta att man inte är vilse

Lycka är att veta att man inte är vilse
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Hur många gånger har du frågat dig själv, “Är jag verkligen lycklig?” Varför känner du dig vilse och osäker på vart du borde vara på väg? Att finna mening med livet är en del av nyckeln till lycka. Lycka är att veta vart man är på väg.

Det finns en gammal diskussion i filosofi- och psykologivärlden om vad det innebär att vara lycklig i det dagliga livet. Frågan har utvecklats till en diskussion om huruvida lycka existerar överhuvudtaget. Är det flyktigt eller kan man verkligen var lycklig?

Som alltid har diskussionen mycket att göra med frågor om vad det är vi kallar lycka. Svaret på den frågan slår fast vårt välmående; huruvida det blir något omöjligt, något som passerar eller något du kan nå.

På senare år har forskare utfört olika studier om konceptet lycka. Resultaten av studierna har lett oss till olika slutsatser.

Dessa studier försöker även fastställa lyckans eventuella kopplingar till andra relaterade koncept, som glädje. Hursomhelst är de flesta överens om att definitionen av lycka åtminstone delvis är subjektiv; alla måste vi upptäcka och definiera lycka för oss själva, vilket är anledningen till att det är så fascinerande.

“En dag, någonstans – varsomhelst, kommer du otvivelaktigt finna dig själv, och det, och bara det, kan vara den lyckligaste eller bittraste timmen i ditt liv.”

-Pablo Neruda-

Nyckeln till lycka

Lycka är ett personligt, inre tillstånd

Du kan känna dig lycklig men vara olycklig. På samma sätt kan du känna dig ledsen men vara lycklig. Detta hävdar en studie baserat på människors lycka i 148 länder. Studien slår fast att konceptet lycka är ett inre tillstånd. Det har inte så mycket att göra med vad som sker utanför vår hud, utan snarare innanför den.

Enligt denna studie lever spanjorerna i snitt 58,8 lyckliga år. Det placerar Spanien i topp av de 148 nationerna. Dessa 148 länder är väldigt representativa eftersom de inkluderar över 95% av befolkningen.

Slutsatserna från en annan makrostudie från Harvard stödjer denna uppfattning. Lycka är enligt studien ett varaktigt inre tillstånd. Det är alltså inte produkten av en ledig eller övergående händelse, och beror heller inte på hur bra saker och ting går.

Om du tänker på lycka på detta sätt, kommer ditt välmående vara kopplat till ditt inre lugn, din spirituella frid, din fridfullhet, stillhet och den känsla av säkerhet som fyller dig med tillfredsställelse över ditt liv.

“Lycka är inåtgående, inte utåtgående; och därför beror det inte på vad vi har, utan på vilka vi är.”

-Henry van Dyke-

Glad med ballonger

Lycka är nära kopplat till att finna din väg och att veta att du inte är vilse

Lycka är att veta att man inte är vilse, brukade Jorge Bucay säga. Bucay är en del av den nya tankeskolan om personligt välmående, och tror att lycka har mycket att göra med att finna sin väg.

Lycka handlar nämligen inte om att komma till en specifik plats, utan om att gå i rätt riktningDen har alltså inget att göra med den fåfänga glädjen med att få, eller kunna få, det som andra uppnår. Det gör ingen lycklig på riktigt.

Och det är en lögn att tillfredsställelse är kopplad till prestationer som är så banala att du måste söka efter en ny så fort den gamla uppnås.

Fri på cykel

Ett klart sinne vägleder dig på ett sätt som ger näring åt lyckan. Välj en väg som är i harmoni med dina värderingar. Som en konsekvens kommer du njuta av utmaningarna som kommer på vägen. Med andra ord är lycka att veta att man inte är vilse.

Du kommer finna glädje om du är säker på att du kan kolla din kompass och fortsätta framåt för att växa och uppleva äventyr oavsett vad som sker.

När du känner på det sättet kommer glädjen föröka sig, växa och fylla dig.

“Min lycka kommer från att veta hur jag uppskattar vad jag har, och inte att önska i överflöd det jag inte har.”

-Lev Tolstoj-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.