Matildaeffekten inom psykologin: Kvinnor och vetenskap

Matildaeffekten inom psykologin: Kvinnor och vetenskap
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Matildaeffekten inom psykologin är en teori som tar upp sexistisk diskriminering inom vetenskapsvärlden.

Vet du hur många män som har fått nobelpriset under de 120 år som det getts ut? Proportionerna är chockerande: 817 priser har gått till män och endast 47 till kvinnor.

Den tar upp att kvinnliga forskare har tagit emot färre priser och mindre beröm än män, trots att deras verk varit lika viktiga, om inte mer. Det är även intressant att se att denna term faktiskt kommer från männen.

Matildaeffekten inom psykologin och dess bibliska rötter

För att förstå Matildaeffekten så måste man först lära känna den manliga versionen. Det var sociologen Robert K. Merton som myntade uttrycket.

Han använde helgonet Matteus ord för att diskutera ett fenomen som involverade flera aspekter av livet. Matteus tar upp en läxa som är värd att fundera över.

“Så ta talangen från honom och ge den till den med de tio talangerna. För alla de som har kommer mer att ges och de kommer ha ett överflöd; men från dem som inte har något kommer även det som de har att tas bort.”
-Matteus 25: 14-30, Parabeln om talangerna-

Helgon Matteus.

Matteuseffekten, motparten till Matildaeffekten

Detta handlar om hur arbetet som utförts av okända personer får mindre uppmärksamhet och erkännande jämfört med arbete som inte är viktigare, men som som utförs av personer som redan är berömda.

Teorin försöker förklara varför mindre kända personer inte blir nämnda lika mycket som berömda personer, även då de berömda personernas verk inte är bättre.

Det är anledningen till varför personer utan sponsorer eller som fortfarande är unga hamnar i bakgrunden. Det slutar med att de göms under de gigantiska skuggorna av mer berömda författare.

Kvinnorna får sin roll inom vetenskapen: Matildaeffekten

Matildaeffekten är en teori som Margaret W. Rossiter publicerade 1993. Denna historiker använde Mattias-effekten som grund för att beskriva hur kvinnornas arbete sågs som mindre viktigt än männens.

Hon ville stå upp mot att kvinnornas forskning och upptäckter sköts åt sidan p.g.a. deras kön, och inte kvaliteten på deras arbete. Poängen är att de får mindre erkännande än de hade fått ifall de varit män.

Kvinnor har sakta men säkert kommit in i forskningsvärlden, men i vissa länder så kan de ännu inte ta examen eller köra.

I de flesta andra länder så kan de gå på universitet och ta doktorsexamen men de arbetar ändå inte på samma villkor som män.

Kvinna som arbetar.

Hur det påverkar kvinnor

Män får inte bara flest utmärkelser. De får även högre lön,fler jobb, forskningsstipendier och publiceringar. Inom alla dessa områden har de ett större övertag bara för att de är män.

Fantastiska kvinnliga fysiker, kemister, sociologer och läkare hamnar därför i skymundan. Systemet skjuter ifrån sig deras verk utan förklaringar. Det slutar med att de inte får det erkännande som de förtjänar.

Matilda Joslyn Gage

Rossiter kallade det Matilaeffekten för att hedra Matilda Joslyn Gage. Hon var en aktivist, fritänkare, enastående författare och pionjär inom den amerikanska sociologin.

Hon var även en av pionjärerna inom kampen för kvinnors lika rättigheter.

En av de framstående saker hon gjorde var att ge sitt stöd åt Victoria Woodhull, som var en av de första kvinnorna som kandiderade för presidentposten.

Hon var mor till en stor familj, publicerade många skrifter som kritiserade den begränsade friheten och tog upp att det bör föreligga lika villkor.

Hennes arbete ledde till att hon blev ordförande för den nationella kvinnorättsorganisationen under många år.

Historian om Matildaeffekten inom psykologin

Matildaeffekten inom psykologin nuförtiden

Men faktum är att det inte bara var förr i tiden som det förekom fall som exemplifierade Matildaeffekten. Arbetsvärlden är bara ett av de många exempel där kvinnor fortfarande diskrimineras.

Låt oss ta ett exempel. Om vi går tillbaks Nobelpriset så är det ett faktum att vetenskapsmännen får de största utmärkelserna.

Lise Meitner och Rosalind Franklin är två kvinnor som har bidragit mycket till vetenskapen. Meitner spelade en roll inom upptäckten av kärnklyvning. Franklins arbete hade att göra med upptäckten av strukturen hos DNA.

Men ingen av dem har fått något erkännande från Nobelkommittén. Deras manliga kolleger fick dock ett erkännande – tack vare dessa kvinnors verk.

Faktum är att Meitners fall är ett av de bästa exemplen på hur vetenskapliga upptäckte som gjorts av kvinnor blivit totalt ignorerade av Nobelprisets kommitté.

Det stämmer att vi har kommit en lång väg mot att nå den dag (som vi hoppas inte är alltför långt fram) där män och kvinnor har lika möjligheter. Men det är också ett faktum att det finns mycket kvar att göra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.