Meditation och andra icke-farmakologiska behandlingar

Meditation och andra icke-farmakologiska behandlingar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Om du genomgår en krisperiod finns det olika tekniker som kan förbättra din livskvalitet, oavsett om du är sjuk eller frisk. Dessa tekniker kan vara det perfekta komplementet till farmakologiska behandlingar om du är sjuk, men kan även användas bara för att återigen ge dig livsglädje. Samtliga faller under kategorin icke-farmakologiska behandlingar, och inkluderar meditation, reiki, musikterapi och andra.

Så låt oss bege oss ut på en resa och definiera dessa behandlingar och den påverkan de har på vårt fysiska och psykologiska välmående. Vidare måste vi definiera vad välmående betyder och hur det skiljer sig från konceptet hälsa.

Vad är icke-farmakologiska behandlingar?

Sjukdomar behandlas traditionellt ur en farmakologisk synvinkel. Alltså kriser, ångest och sjukdomar som blir lösta med piller. Som tur är har detta tankesätt utvecklats, och nu tror man att farmakologiska behandlingar är nödvändiga i många fall, men inte tillräckliga eller optimala för att förbättra patientens livskvalitet. Tvärtom används utövanden såsom meditation mer och mer som ett komplement till farmakologiska behandlingar.

“Han är den bästa läkaren som känner till värdelösheten hos de flesta mediciner.”

-Benjamin Franklin-

Behandla patienten

Det är viktigt att fråga sig hur icke-farmakologiska behandlingar kan influera patienternas livskvalitet eller uppfattning om välmående, såväl som deras fysiska hälsa genom den påverkan de har på immunförsvaret. Och ovanpå det bör vi även fråga oss om deras möjliga implementationer på specifika hälsocenter och inkludering i terapeutiska program.

“Hälsa är inte allt, men utan det är allt annat inget.”

-A. Shopenhauer-

Även om forskning på dessa tekniker är relativt ny, föreslog Engel redan 1977 behovet av en biopsykosocial modell. I den föreslog han att biologiska, psykologiska och sociala aspekter alla är involverade i den generella hälsan.

Vad är välmående och hur kan vi främja det med icke-farmakologiska behandlingar?

Vi kan konceptualisera välmående som en uppsättning attityder och beteenden som förbättrar ens livskvalitet och hjälper en att uppnå ett optimalt hälsotillstånd (Donatelle, Snow & Wilcox, 1999). Med andra ord är det en aktiv process som riktas mot förbättringen av ens liv i alla aspekter.

“Hälsa är ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välmående, och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp.”

-Världshälsoorganisationen, 1948-

Det är här icke-farmakologiska behandlingar kommer in i bilden eftersom de låter individen ha huvudrollen i sin egen hälsa. Detta kan uppnås genom hälsosamma vanor som är resultatet av god anpassning och integration av fysiska, mentala, sociala, spirituella och känslomässiga faktorer i alla nivåer av hälsa eller sjukdom. Därför kan du uppleva välmående oavsett om du är sjuk eller frisk.

“Det finns ingen medicin som kan läka något som lycka inte kan läka.”

-Gabriel García Márquez-

Diskuterar icke-farmakologiska behandlingar

Dessa fynd är mycket viktiga både för läkare och vanliga människor eftersom de leder oss till nya vägar och erbjuder möjligheten att använda psykologiska behandlingar som ett sätt att förebygga sjukdom.

“Det är viktigare att veta vilken typ av person som har en sjukdom än att veta vilken typ av sjukdom personen har.”

-Hippokrates-

Hur påverkar stress oss?

Vår personlighet och känslomässiga upplevelser influerar vår hälsa och är en viktig länk mellan sjukdom och psykologisk stress. Psykologisk stress påverkar immunförsvaret och sjukdomarna som länkas till detta.

“Den bra läkaren behandlar sjukdomen; den fantastiske läkaren behandlar patienten som lider av sjukdomen.”

-William Osler-

Stressiga situationer, såsom traumatiska upplevelser och skilsmässa, kan generera negativa känslor, inklusive depression, rädsla och hopplöshet. Dessa situationer aktiverar det centrala nervsystemet (CNS) och det autonoma nervsystemet (ANS), och producerar ändringar i immunreaktiviteten, vilket är ett slag mot kroppens försvar.

Det finns många strategier som kan användas för att hantera stress, och det finns många studier om alternativa behandlingar som minimerar effekten av stress och ökar människors känsla av välmående. Dessa inkluderar musikterapi, meditation, reiki, yoga, visualisering, fysisk aktivitet, psykoterapi etc.

Motionerande kvinna

Sammankoppla med ditt inre jag genom meditation

Mediterar du? Tvivlar du på dess effektivitet? Vill du veta vilka studier som gjorts om det? Innan vi besvarar dessa frågor vill vi nämna att det finns många andra tekniker vi inte kommer inkludera här. Idag ska vi fokusera på reiki, musikterapi, meditation, akupunktur och skratterapi.

“Skratt är den enda medicinen utan bieffekter.”

-Shannon L. Alder-

Idag har österländska utövanden såsom meditation och yoga blivit allt populärare. En studie utfördes på 86 patienter med kroniska sjukdomar, där alla deltagarna gick i ett program baserat på yoga, gruppdiskussioner och information och stresshantering. Studierna visade en minskning av kortisolnivåerna, en ökning av betaendorfinerna och en minskning av interleukinerna samt tumörnekrosfaktorn tio dagar in i programmet.

Efter att vi tolkat resultaten från olika studier kan vi slå fast följande:

  • Icke-farmakologiska behandlingar visar en ökning av immunglobuliner, vilket influerar patientens välmående, oavsett om det är den huvudsakliga behandlingen eller ett komplement till farmakologisk behandling.
  • Det har även visats att icke-farmakologiska behandlingar minskar stressnivåerna tack vare en minskning av kortisolnivåerna.
  • Men det finns begränsningar i detta nya forskningsfält, och det är viktigt att notera individuella skillnader mellan patienter och olika typer av sjukdomar för att tillämpa dessa tekniker korrekt. Det är därför det fortfarande inte finns särskilt mycket material att referera till när man gör en ny studie.
  • Av denna anledning kan resultaten från studierna av icke-farmakologiska behandlingar blandas ihop med en placeboeffekt som genereras av läkarens positiva förväntningar.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.