Min familj vet inte vem Noam Chomsky är

Noam Chomsky var en mycket viktig person under 1900-talet för alla sina bidrag till lingvistik, filosofi, psykologi och andra discipliner.
Min familj vet inte vem Noam Chomsky är
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 13 november, 2023

Vem är Noam Chomsky? Jag tittade på en film häromdagen, och det var en scen i filmen som fångade min uppmärksamhet. En mycket okonventionell familj firade Noam Chomskys födelsedag. Ett av barnen blev väldigt argt på fadern för att de firade den. Han sa att han ville fira jul som alla andra barn. Faderns svar var bestämt: vill du hellre fira en påhittad, magisk nisse eller födelsedagen för en man som kämpar för mänskliga rättigheter och förståelse?

Det stackars barnet kunde inte komma på något att säga för att försvara sin önskan att fira jul. Den här scenen fångade min uppmärksamhet, inte bara för att den diskrediterar miljontals människors tro, utan även för att ingen jag tittade på filmen med visste vem Noam Chomsky var. En av dem sade till och med “Vem är Noam Chomsky?”

Noam Chomsky i gatukonst

Noam Chomsky och hans bidrag till språkvetenskap

Noam Chomsky är en framstående lingvist, filosof, aktivist och politisk analytiker. Han är associerad med de mest radikala och kritiska politiska strömningarna i USA. Han är dock antagligen mest känd för sitt arbete inom lingvistik. På detta område utvecklade han nämligen en teori om språkförvärv som det har skrivits hundratals artiklar om.

Chomsky menar att från det ögonblick vi föds har våra hjärnor en medfödd förmåga att lära sig och använda språk nästan instinktivt. Många stödjer hans teori än idag, och den tillintetgjorde alla tidigare teorier som sagt att språk endast kunde komma genom lärande.

Hans teori baserades på antagandet att det finns vissa universella grammatiska principer för alla språk. Detta förklarade hur barn kan lära sig att prata så snabbt. Det förklarade också varför i princip alla barn går igenom samma stadier när de lär sig ett språk och gör samma misstag.

“I fall efter fall, finner vi att konformitet är det enkla sättet, och vägen till privilegium och prestige; meningsskiljaktighet för med sig personliga kostnader som kan vara allvarliga.”

-Noam Chomsky-

Noam Chomsky är även politisk aktivist

Vissa människor anser att Chomsky är den viktigaste akademikern av vår tid. Det beror delvis på hans arbete som aktivist. Chomsky ser sig själv som en anarkist, specifikt inom grenen anarkosyndikalism, och han är en stor förespråkare av civil olydnad. Ett exempel som Chomsky använder för att förklara sin positiva inställning till aktivism är detta:

Tänk dig att du går på en gata på natten. Plötsligt ser du någon som misshandlar någon på andra sidan gatan. Utan att ens tänka går du mot övergångsstället för att hjälpa offret. Men trafikljuset vid övergångsstället visar röd gubbe. Vad skulle du ha gjort?

Att korsa gatan mot rött är olagligt. Det betyder att om du korsar gatan så bryter du mot lagen. Å andra sidan, om du inte korsar gatan och väntar på att det blir grönt, kan det vara för sent för offret.

Poängen med berättelsen är att det ibland kan vara motiverat att bryta mot lagen. Att gå utanför lagen kan alltså vara positivt så länge vi gör det för ett gott moraliskt ändamål. I det här fallet var syftet att hjälpa den andra personen. Chomsky anser att en del saker som regeringen beslutar att kriminalisera inte alltid överensstämmer med vad människor faktiskt ser som brottsligt.

Med Pepe Mujica

Försvarare av mänskliga rättigheter

Som en reaktion på Vietnamkriget började Chomsky kritisera bristen på demokrati i länder som USA. Han har alltid påpekat symmetribristen mellan den allmänna opinionen och de beslut som politikerna tar. Han stöder även användningen av gräsrotsrörelser för att pressa politiska krafter och skapa sann förändring.

Trots att han även ser sig själv som en sionist har Chomsky även kritiserat Israel hårt. Men han stöder fortfarande kibbutz som en livsstil och som ett socialt alternativ. Han har varit en av de största förespråkarna för att bojkotta Israel, en rörelse som drivs av BDS-kampanjen (bojkott, desinvesteringar och sanktioner). Rörelsen försöker sätta politisk och ekonomisk press på Israel att upphöra med dess ockupationer.

“Vi bör inte ägna oss åt att leta efter hjältar, vi bör ägna oss åt att leta efter bra idéer.”

-Noam Chomsky-

Massmedia och manipulation av allmänheten

Han argumenterar också för att alla borde delta i politiken. Inte bara professionella yrkesutövare som journalister, akademiker eller politiker. Ett av hans viktigaste bidrag här har varit hans analys av media. Här är några av hans slutsatser:

  • Medierna skiftar vår uppmärksamhet bort från de viktiga problemen.
  • Medierna matar oss ett oacceptabelt sätt att göra saker på lite i taget så att vi accepterar det utan att invända.
  • De hjälper människor att acceptera ett impopulärt beslut genom att få det att verka “smärtsamt men nödvändigt”. På så vis uppnår de allmän acceptans som de kan använda senare.
  • De trycker på den känslomässiga faktorn för att kortsluta människors rationella förmåga till analys och kritiskt tänkande.
  • De sprider tron ​​att det är på modet att vara dum och okultiverad.
Här skriver han på en griffeltavla

Om du också, nu när du har lärt dig lite mer om Noam Chomsky, tycker att det är viktigt att fira hans födelsedag, markera då den 7 december i din kalender. Som Chomsky sade:

“Om du antar att det inte finns något hopp, så garanterar du att det inte finns något hopp. Om du antar att det finns en instinkt för frihet, att det finns möjligheter att förändra saker, så finns det en möjlighet att du kan bidra till att skapa en bättre värld.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.