Minnesförlust av depression: hur fungerar det?

Minnesförlust av depression: hur fungerar det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Minnesförlust av depression är ett faktum. En deprimerad hjärna kopplar bort dig från verkligheten likt ett skepp till havs. Det drar ned dig i sin neurokemiska storm.

Den stänger in dig i en grotta där världen utanför blir läskig och grumlig. Där det är svårt att koncentrera sig, komma ihåg saker, reagera, tänka, hänga med…

När vi tänker på depression föreställer sig nog många en person som ligger ned på soffan eller sängen med gardinerna fördragna. Vi ser det som ett psykologiskt tillstånd som involverar letargi, nedslagenhet och försvarslöshet.

Men det finns faktiskt många fall av “portabel” depression. Tusentals personer går genom sina dagliga liv med osynliga sår som stör i princip allt de gör.

Depression har en negativ effekt på ditt episodiska minne, vilket är minnet av saker som hänt dig.

Detta eftersom depression är mer än bara ett emotionellt tillstånd. Det är även en inre sjukdom, fysisk utmattning, apati och brist på entusiasm. Det är hopplöshet som tar sig in i sinnet likt en trojansk häst.

Men framförallt är det en försämring av dina kognitiva förmågor. Detta sistnämnda är en extremt viktig del av depression som många inte talar om. Men det är något vi absolut måste tänka på för att utveckla en mer fullvärdig, passande och känslig form av terapi.

En känsla av upplösning

Minnesförlust av depression: vad händer med mig?

Problem med att förstå signaler och ännu mer problem med att skicka dem. Problem att förstå vad du läser eller hör. Att ha någons namn på tungspetsen men inte kunna minnas det.

Att plötsligt inte komma ihåg vart man är på väg när man kör bil. Att inse att folk är arga på dig eftersom du inte är uppmärksam när de talar. Att leva ett mer och mer missförstått liv med personerna omkring dig eftersom du inte kan fokusera, minnas vad de sagt, göra enkla kopplingar, etc.

Som du kan se är minnesförlust av depression mycket mer än bara simpel glömska. Det är att vara fast i en mental dimma där allt verkar långt borta eller för grumligt för att fokusera på. Du kan inte förstå vad som händer, var du är eller vad du ska göra.

Allt detta leder till obehag, brist på social förståelse och, värst av allt, att du blir ännu mer nedslagen. Men varför sker allt detta? Varifrån kommer dessa utmattande processer?

“Påskyndade” nervceller

Stress är generellt bara ytterligare en faktor som ökar risken för depression. Att känna sig hotad, rädd, pressad, alert eller ängslig… alla dessa saker får kroppen att släppa ut mer glukokortikoider, såsom kortisol (den mest välkända).

En hjärna som kontrolleras av kortisol fungerar väldigt annorlunda. Den “påskyndar” dina nervceller och leder till mentala processer såsom grubbleri, oro, besatta tankar, etc.

Något väldigt intensivt sker på grund av alla denna hyperaktivitet i hjärnan. Den vill minska överaktiviteten, utmattningen och döden av nervceller, så dessa celler börjar “koppla bort”.

Det innebär att hjärnan slutar skicka information lika snabbt. Du glömmer saker, ditt minne blir sämre och det börjar sakta ned och försättas i ett “pausat” läge.

Kommunikation i hjärnan

Hippocampus blir  mindre

Minnesförlust av depression har även rötter i en specifik hjärnstruktur: hippocampus. Bland annat hanterar denna del av hjärnan förvaring av minnen. Hur konstigt det än må låta så är detta området som kortisol påverkar mest. Det är nästan som en måltavla för alla giftiga delar av glukokortikoiderna.

Om din depression är kronisk eller om du har återkommande episoder, är det värt att nämna att din hippocampus bara kommer bli mindre och mindre.

Men det är värt att nämna att hippocampus även har hög plasticitet. Du kan få tillbaka dess originalstorlek genom terapi, minnesövningar och kognitiva strategier. På så sätt kommer även din uppmärksamhet, ditt minne, etc. återgå till det normala.

Dopaminerga vägar

En tråkig verklighet som kommer med depression är anhedoni – en oförmåga att känna njutning. På grund av detta psykologiska tillstånd kan du inte njuta av de ens de enklaste av saker. Du slutar känna intresse, njutning, motivation eller energi när det kommer till att påbörja nya projekt, lämna huset, arbeta, sammankoppla…

Dopaminerga vägar är delar av hjärnan som belönar dig för dessa typer av saker (sakerna din hjärna ser som positiva). Men en deprimerad hjärna är en hjärna där dopaminet knappt fungerar längre. Det förändrar allt.

Du tappar all motivation, och att inte ha tillräckligt med nervceller medför även förändringar till de serotoninerga, glutamaterga, opioida och endocannabinoida systemen.

När alla dessa neurokemiska processer slutar fungera som de ska tappar du nyfikenhet och din förmåga att lära dig, fokusera, förvara ny information, komma ihåg den, ta beslut…

Ledsen kvinna

Så vad kan man göra?

Minnesförlust av depression är ett faktum. Men alla upplever det på sitt eget sätt. Vi vet till exempel att man vid lätt och måttlig depression kan återhämta sig från den kognitiva bristen genom kognitiv terapi, övningar, stödgrupper, etc.

Men i allvarligare fall behöver du en flerdisciplinär metod. Det är där man kombinerar läkemedel med psykologisk terapi, minnesbaserad terapi och till och med kosttillskott som har magnesium eller B-vitaminer.

Givetvis får man aldrig glömma hur viktigt det är att ha stöd från personer omkring en. Förståelse, intimitet och känslighet mot någon med depression är en huvudsaklig nyckel för att hjälpa denne återhämta sig.

Detta kanske intresserar dig
Livsmedel som förbättrar ens minne
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Livsmedel som förbättrar ens minne

Ditt minne kan försämras över tid av skäl såsom ålder och sjukdom. Oavsett anledningen finns det dock livsmedel som förbättrar ens minne.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.