MR-terapi för sömnförlamning: en bra behandling

MR-terapi är en bra terapi då man har drabbats av sömnförlamning.
MR-terapi för sömnförlamning: en bra behandling
Francisco Roballo

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Roballo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om MR-terapi för sömnförlamning. När man får denna sömnstörning så drabbas man av muskelförlamning.

Detta kan antingen hända då man går och lägger sig eller precis efter att man har vaknat. Orsaken är ett problem i den hjärnmekanism som reglerar REM-sömnen.

Då man upplever sömnförlamning så är man vaken och kan känna av vad som händer, men man kan inte röra kroppen. Denna situation leder såklart till att man får ångest och blir rädd.

Denna sömnstörning kategoriseras som en primär sömnstörning och är inte en konsekvens av exempelvis någon mentalsjukdom, droganvändning eller något medicinskt problem.

DSM-IV, 1994 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kallar detta för en typ av parasomni. Med andra ord påverkar den både din sömnkvalitet och hur mycket sömn som du får.

Den uppstår alltid mellan REM-sömnen och då man är vaken. Det kan vara ett kroniskt problem eller så kanske det bara händer en eller ett par gånger.

Man i sängen.

De främsta aspekterna vid sömnförlamning

Hjärnaktiviteten vid REM-sömnen och då man är vaken är väldigt likartad. Det är då man har sina mest komplexa och emotionella drömmar.

Vissa av ens muskler är förlamade under detta tillstånd, men om man förändrar sina sömnvanor så kan man slå på och av dessa muskler.

Vilka fysiologiska processer är involverade?

Din kropp utsöndrar GABA-neurotransmittorer och glycin för att för att få kroppens muskler att slappna av, och påverkar även de motoriska nervcellerna i ryggraden.

Detta system kan också få dig att vakna innan du har återfått din förmåga att röra dig och reagera. Ditt limbiska (emotionella) system hanterar och tolkar sedan situationen så som du upplever den.

Flyktresponsen

Då allt detta händer så börjar din amygdalan att svara baserat på dessa känslor. Din hjärna tenderar att anta att du befinner dig i extrem fara eftersom du befinner dig i mörker och inte kan röra dig.

Det innebär att du antagligen kommer känna dig jätterädd. Denna intensiva känslomässiga upplevelse kan förändra hur du ser saker, och det är då man börjar uppleva olika typer av hallucinationer.

Känslan av att någon annan befinner sig i rummet

Det är extremt vanligt att man upplever att någon befinner sig i rummet då man drabbas av sömnförlamning. Man kan inte röra sig och man har ångest.

Din hjärna är på alerten och är uppmärksam på hot, men det innebär inte att dessa hot faktiskt finns där. Det är därför som det är så vanligt att folk med sömnparalys upplever att någon befinner sig i närheten.

MR-terapi för sömnparalys: att undanröja spöket

Det finns en del forskare som har försökt hitta en specifik psykologisk behandling för detta tillstånd.

En av dem är Baland Jalal från Cambridges psykologifakultet. Han föreslår att man använder MR-terapi (muskelavslappning) för att behandla sömnförlamning.

Hans argument är att rädsla, ångest och oro ger upphov till en återkopplings-loop som bara förvärrar hallucinationerna. Han utvecklade en potentiell behandlingsmodell baserat på dessa grundstenar:

  • En omvärdering av episodens innebörd. Man förstår att den är harmlös och temporär (man kommer inte dö eller vara förlamad för evigt). Detta involverar även att man förstå att hallucinationerna uppstår eftersom man befunnit sig i REM-sömnen. Om man förstår dessa aspekter så blir det lättare att hålla sig lugn då det händer.
  • Psykologisk och emotionell distans. Man måste förstå att episoderna bara förvärras om man känner sig orolig och rädd. Detta innebär även att man accepterar att det inte är en paranormal händelse. Det är bara ett kroppssvar.
  • Meditation och fokus inombords. Det är av största vikt att man arbetar med meditation för att man ska kunna lösa problemet. De mekanismer som du använder för att meditera kommer hjälpa dig att ignorera dina hallucinationer.
  • Muskelavslappning. Fysiska symptom som förlamning och en oförmåga att andas kan lättare avhjälpas om man ignorerar dem. Annars kommer de bara att påverka dig då du försöker nå din inre värld. Du måste hålla dig lugn och slappna av.
Man i terapi.

MR-terapi för sömnförlamning: vikten av att öva

Du måste öva om du vill att MR-terapin ska hjälpa dig med din sömnförlamning. Först och främst så måste du befinna dig i samma ställning som du förlamningen uppstår. Därefter kan du gå vidare till nästa steg.

Det är extremt överväldigande då det händer, och om man då först har övat med dessa tekniker så kommer det kännas lättare.

Syftet är att du ska träna dig själv till att svara passivt och tänka på positiva saker då sömnförlamningen uppstår.

MR-terapi för sömnförlamning: avslappning

Enligt specialister som Dr. Ramachandran så kommer den sensoriska hanteringen att påverkas av att ens lemmar och det motoriska systemet inte är anslutna.

När du vill fly samtidigt som kroppen inte gör något så kommer det att förändra din självuppfattning.

Det är därför som det kan kännas som att du flyter och ser saker som gör dig rädd. Om du istället försöker att slappna av snarare än att springa iväg så kan du förhindra denna påverkan.

Behandling med MR-terapi för sömnförlamning

Detta är i grund och botten en beteende-kognitiv behandling. Syftet är att du ska förändra ditt beteende så att du inte fastnar i en ond cirkel.

Man bör även vara medveten om att behandlingens verkan beror mycket på ens attityd.

En annan sak som har en påverkan är hur mycket kontroll du har över din uppmärksamhet. Det spelar en stor roll att man kan koncentrera sig och tolka sina känslor.

Denna modell säger att du måste göra en helomvändning när det gäller hur du fokuserar dig. Det är där avslappningen kommer in. Du rör dig bort från negativa externa stimuli mot neutrala eller positiva interna varianter.

En sista sak att tänka på: upplevelsen kan kännas väldigt ovanlig, men den är faktiskt inte särskilt allvarlig. Episoderna själva är inte problematiska i sig, utan det rör sig mer om den mentala biten.

Om du lider av kronisk sömnförlamning så kan du börja uppleva mycket ångest. Det är alltid bra att prata med en professionell terapeut om man har problem med detta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.