Myter om känsliga män – vi reder ut begreppen

Män är känsliga, precis som kvinnor. Det är därför normalt att män är känsliga. De kan då acceptera nya perspektiv och knyta band med sig själva, andra och naturen.
Myter om känsliga män – vi reder ut begreppen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Världen är full av myter om känsliga män. Det är därför som detta ämne är så intressant för så många personer, ett ämne som man nu ser från ett annat perspektiv.

Innan vi fortsätter så skulle vi vilja klargöra att vi inte vill gå in på en debatt med kulturell relativism, speciellt när det gäller de mest accepterade stereotyperna inom varje kultur.

Vad vi dock vill göra är att beröra den nuvarande omvandlingen av manlighet när det gäller dess sociala konstruktioner.

Under de senare åren så har manligheten progressivt blivit alltmer associerad med känslighet. Detta är ett avsteg från många av de myter som förekommer i västerländska kulturer.

Känsligheten är ju ändå ett karaktärsdrag som förekommer hos alla levande varelser. Då en man inte erkänner och accepterar detta så äger han inte till fullo sin egen manlighet.

I den här artikeln kommer vi prata om manliga känslighet och gå utöver de myter och missuppfattningar för att hitta ett nytt perspektiv rörande manligheten.

Vi kommer samtidigt att titta på några av de mer vanliga uppfattningarna som finns.

Vad är känsliga män?

Man vid ett vägskäl.

Oxfords ordbok definierar känslighet som “förmågan att förstå andras känslor”. Men vad är känsliga män?

Svaret på denna fråga är samma som definitionen ovan. Alla har förmågan att vara empatiska och vi förstår alla folks känslor.

Inom många kulturer så har denna förmåga hos män inte varit accepterad, och manligheten och känsligheten fick inte gå hand i hand.

Män har därför haft rollen som beskyddare under historiens gång oavsett vilken miljö som de växte upp i. Inom många kulturer är män också maktsymboler relaterade till sexualitet och pengar.

En man som visar sina känslor anses därför vara svag enligt dessa myter om känsliga män.

Känsligheten i sig är såklart ingen ny företeelse. Det är en inneboende aspekt hos alla varelser, oavsett kön och art. Man känner ett behov av att försvara sig själv, att överleva.

Problemet började då det bara var kvinnor som fick vara känsliga inom olika kulturella sammanhang.

Macho vs. känsliga män

Det finns vissa fraser som formar vår identitet då vi växer upp. Detta leder såklart till existentiella problem eftersom de inte alltid är sanna. De är därför antingen halvsanningar eller baserade på felaktiga grunder.

Exempelvis fraser som “Män gråter inte”, “Dockor är för flickor”, “Du gråter som en kvinna”, “Kvinnor attraheras inte av bra män, de föredrar bad boys” eller “Män byter inte blöjor” – allt detta är exempel på sådana myter.

Dessa fraser uppmuntrar män till att undvika sin emotionella sida.

Den kognitiva psykologin har visat oss att uppfattningar förs över från generation till generation. Psykoanalysen hjälper oss samtidigt att förstå att detta uppstår via omedvetna mekanismer.

Det är därför viktigt att man förstår att varje man är fri att välja sin egen väg. Och att han kan fördjupa sig i sitt emotionella universum.

Det hade då varit möjligt att omvandlas från en macho-man till en känslig man, en ny man som kan etablera en djupare kontakt med sig själv, med andra och med naturen.

Det är därför viktigt att man för fram att en känslig man inte är en sämre man. Istället för att följa kulturellt etablerade riktlinjer så kan männen istället följa sin egen emotionella sfär.

De kan därför dra nytta av det som känsligheten har att erbjuda.

“Det är inte situationen som gör mannen, utan mannen som gör situationen.”
-Frederick William Robertson-

Myter om känsliga män: Egenskaperna hos känsliga män

 • Först av allt så är det viktigt att man är medveten om att en man inte är mindre maskulin bara för att han är känslig.
 • De bryr sig om den andra personen i en relation.
 • Känsliga män är förstående.
 • De uppskatta intuition.
 • De ignorerar inte sina känslor.
 • Känsliga män är spontana.
 • De vet att det inte måste bevisa att de är maskulina.
 • Känsliga män kan hantera sina känslor.

Det är svårt att vika från sociala och kulturella mandat, men faktum är att män också är känsliga. Många av dagens män har tagit ett steg längre för att förstärka sin känsliga sida.

Det är viktigt att man är medveten om att dessa mandat inte alltid kommer från andra män. Även kvinnor har ansvaret för dessa stereotyper.

Båda könen måste därför arbeta tillsammans för att bryta ner de barriärer som missunnar männen den emotionella världen. De måste arbeta aktivt med att förändra dem.

Fördelarna med manlig känslighet

Svartvit bild på man.

Att acceptera känsligheten som en del av din manlighet är fördelaktigt på flera sätt:

 • Empati. Känsliga män utvecklar en större förmåga för att sätta sig i andras situation.
 • Omtanke. De förstår andra smärta och vill lindra den.
 • Andlig förankring. De kan etablera förankringar med sin spirituella värld.
 • Självkunskap. De vet vilka de är.
 • Självförverkelse. De kan uppnå sina mål genom att använda sin emotionella sida.
 • Social intelligens. De skapar bättre relationer med andra, eftersom empatin hjälper dem med detta.

Det är dock viktigt att vi även påpekar att även då den manliga känsligheten är accepterad nuförtiden så är det fortfarande inte ätt för många män att visa sin känsliga sida.

Enligt författaren Walter Riso så kan män inte gråta eftersom de är rädda för att bli kallade “homosexuella”. De lever med smärta eftersom de inte kan be om hjälp.

För att komma i kontakt med din manliga känslighet så måste du först sätta åt sidan dina egna krav på dig själv. Du kommer då kunna modifiera negativa fraser och myter.

Den manliga känsligheten existerar. Att komma i kontakt med den emotionella världen är en svår uppgift för alla män, men om man lyckas så kommer man att kunna utveckla sig själv bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Riso, W. (2003). Intimidades masculinas: sobre el mito de la fortaleza masculina y la supuesta incapacidad de los hombres para amar. Barcelona, España: Norma.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.