Vad är orsakerna till manlig impotens?

Vad är orsakerna till manlig impotens?
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 28 september, 2023

Manlig impotens har blivit en fråga av stor vikt för många män. Oförmågan att få eller bibehålla en erektion, vilken möjliggör tillfredsställande sexuella relationer som ett par, åsamkar många män lidande och frustration. Det kan även få dem att känna sig värdelösa.

Denna vikt och överdrivna oro är vad som ofta är orsaken till att impotensen består över en utdragen tidsperiod. Den tränger alltmer in personen på en enkelriktad gata, utan avfarter.

Även om det alltid har varit ett problem som drabbar äldre män, drabbar erektil dysfunktion, manlig impotens, nu även yngre personer. En fjärdedel av alla drabbade är under 40. Detta bekräftades i en studie utförd av forskaren Paolo Capogrosso från Vita-Salute San Raffaele University i Italien. Den publicerades i Journal of Sexual Medicine.

Så varför drabbas även yngre av manlig impotens när de borde vara på toppen av sin manlighet? Nuvarande livsstilar har många fingrar med i spelet, men det är inte den enda aspekten. Det verkar även som om placeringen av sex på en piedestal utgör en stor del av problemet. Uppfattningen att män måste prestera som “hjältar” och inte göra sina partners besvikna kan vara utlösaren som orsakar manlig impotens.

Manlig impotens och destruktiva krav

Stressen vi lever med idag är orsaken till en rad olika psykologiska patologier. Det finns andra riskfaktorer, såsom fetma, rökning och alkoholmissbruk, men stress tycks vara den huvudsakliga boven i dramat. I de flesta fall har manlig impotens alltså en psykologisk snarare än fysiologisk grund.

Den sanna orsaken till detta sexproblem är det faktum att vi satt denna aktivitet på en piedestal. Även om det är sant att sex medför en rad positiva fördelar, både fysiskt och för relationens tillväxt, bör det inte vara den viktigaste faktorn på en mans värderingsskala.

Man med ångest

Denna idealisering av sex, där porrindustrin är delvis ansvarig, ställer högre och högre krav på män. Om dessa krav inte uppfylls som de “borde” kommer mannen känna sig värdelös. Oförmögen att göra en kvinna lycklig, ett misslyckande. Om en man tänker att han inte kan låta sig själv misslyckas, är det just denna rädsla för misslyckande som kommer leda till impotens.

Dålig sexualundervisning

Dessa krav är ett resultat av den bristfälliga sexualundervisning som vi får. Dessa förutfattade och orealistiska föreställningar har cirkulerat i samhället som en skogsbrand. En av dessa föreställningar är att en man är ansvarig för kvinnans njutning.

Och vad är konsekvenserna av dessa krav? Vad händer när en man känner sig värdelös om han inte kan uppfylla dem? Ja, du gissade rätt – ångest. Ångesten som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut. Ångesten som blockerar oss mentalt och överför denna blockering till kroppen. En ond cirkel.

Det parasympatiska nervsystemet ansvarar för att producera erektioner. Det är systemet som har hand om avslappning och att låta kroppen vila efter stor ansträngning. Även om vi relaterar erektion med upphetsning, är sanningen därför att personen måste vara avslappnad för att detta ska kunna inträffa. Detta kommer låta corpora cavernosa fyllas med blod och producera en erektion.

Problemet är att när vi är ängsliga, när vi uppfattar fara av någon typ, så aktiveras det sympatiska nervsystemet, som har hand om aktivering och överlevnad, vilket hämmar det parasympatiska nervsystemet. Det är då erektil dysfunktion uppstår, eftersom överlevnad är viktigare än sexuella aktiviteter.

Hur kan man behandla manlig impotens?

Det första vi kan göra är att acceptera det som drabbar oss. Kom ihåg att ju mer du kämpar emot, desto ängsligare blir du. Och ju ängsligare du blir, desto högre risk för impotens. Därför måste du bryta denna oändliga, onda cirkel, och acceptans är väldigt bra för det.

När vi accepterar vad som händer kan vi acceptera det som något normalt. Vi bör sedan tala om det med vår partner eller till och med en vän. Nästa steg kommer vara att utföra övningar i syfte att lösa problemet. Givetvis ska det inte ställas några krav på mannen, för då kommer han vara tillbaka på ruta ett.

En av övningarna är att på kognitiv nivå modifiera våra övertygelser och felaktiga uppfattningar om dysfunktion såväl som sex.

Ängslig man

För att göra det kan vi antingen göra egna efterforskningar eller tala med en expert som kan avfärda orealistiska övertygelser om ämnet. Vi kan även göra det själva genom att förändra våra “borde” och “måste” till “preferenser” och “önskningar”. På beteendenivån bör vi utöva paradoxal intention med vår partner. Denna teknik involverar att tvinga oss själva att inte få erektion eller slutföra sexuellt umgänge.

Massage och lekar

Målet är att utbyta massage, lekar och andra tillfredsställande aktiviteter, och njuta av dem tillsammans. Det ska inte finnas några krav på att gå längre och delta i en fullständig sexakt. Om övningen utförs korrekt kommer den troligen resultera i en erektion. Detta eftersom vi har släppt loss och inte låtit ångesten blockera oss.

Som ett komplement är det värt att utöva avslappningstekniker, såsom yoga eller mindfulness. Dessa kommer låta oss vara mer medvetna och förmögna att aktivera det parasympatiska nervsystemet.

Om du känner igen dig i allt detta ska du inte försöka dölja det. Känn inte skam. Skam kommer hindra dig från att finna lösningen. Tala med en specialist och prova dessa övningar. Du kommer märka att problemet med impotens kommer försvinna. Du kommer även bli mer självsäker och du kommer kunna njuta av sex igen, som tidigare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.