Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj

Känslomässigt vårdslösa familjer tror att deras högkänsliga barn är mindre kapabelt än andra. De ser sitt barns känslighet som en typ av svaghet och straffar barnet för den. Den här formen av uppfostran kan få ödesdigra konsekvenser.
Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ibland är en högkänslig person tvungen att växa upp i en känslomässigt vårdslös familj. Det kan vara så att varken föräldrar eller syskon delar det personlighetsdraget. I många fall får det personen att känna sig missförstådd.

En högkänslig person är väldigt känslomässig. Att födas in i och växa upp i en känslomässigt urholkad miljö får personen att känna sig övergiven. Att inte få känslomässigt godkännande får personen att tro att det är någonting fel på denne.

Carl Jung beskrev en högkänslig person som någon som bearbetar sin verklighet annorlunda på grund av en inneboende och särskild känslighet. Därför finns det ingenting negativt med denna cirka 20% av befolkningen. Faktum är att forskningen visat att dessa personers hjärnor är mer unika.

Det är faktiskt så att högkänsliga personer har en genetisk variation som kallas ADRA2B. Den här egenheten påverkar en väldigt speciell typ av signalsubstans som kallas noradrenalin. Detta är anledningen till att de har ett känsligare nervsystem som översätts till mer empati och en förmåga att knyta an och reagera på stimulans.

Det finns många familjer som vet hur man hanterar detta och som stöttar sitt högkänsliga barn. En känslomässigt vårdslös familj däremot kan skada ett barn.

“Din känslighet är ingenting att vara rädd för.”

-Elaine N. Aron-

Pojke som växer upp i en känslomässigt vårdslös familj

Hur en högkänslig person blir påverkad av sin känslomässigt vårdslösa familj

En känslomässigt vårdslös familj är inte enbart ovetande om sina närståendes behov. Dess medlemmar väljer också att ignorera deras behov, lägga sig i eller till och med straffa dem för det. Detta kan lämna djupa märken.

Högkänsliga barn lider av detta. De tillåts inte att förstå eller värdesätta sina underbara förmågor. Sedan barndomen lär de sig att anta att de måste skydda sig från omvärlden. De försöker förvandla en plats inom sig till ett skydd där de kan vara osynliga. I det här skyddet kan de undertrycka sina känslor så att de inte blir bestraffade för dem.

Många människor är inte medvetna om att man gör sig skyldig till psykisk misshandel om man ignorerar en högkänslig persons behov. Enligt doktor Jonice Webb ser många föräldrar känslighet som ett karaktärsdrag som de måste korrigera. För dem är känslighet en svaghet. Därför straffar de eller jämför de dessa barn med deras syskon eller vänner som enligt deras åsikt är mer kapabla.

Det är därför som det är nödvändigt att förstå vissa nyckelfaktorer om högkänsliga barn och deras uppfostran.

Högkänslighet är ett genetiskt drag: du kan inte ändra på det

Antingen föds du med det eller inte. Precis som vi nämnde i början är högkänslighet ett resultat av en liten genetisk förändring. Denna förändring gör personen mer känslig för smärta samt visuell och auditiv stimulans. Vissa typer av kläder kan orsaka obehag liksom TV-ljud och konversationer med flera människor på en gång.

Ingenting av detta går att förändra. Därför kan det skada dem svårt om de blir straffade för sin personlighet eller för saker de känner.

Pojke vid väg

Känslighet är inte en svaghet

Känslomässigt vårdslösa familjer skickar ett tydligt budskap till sina barn: de är annorlunda och det är någonting negativt med dem som de måste fixa. Det är som om du föddes till att älska musik och konst och någon talar om för dig att det du gillar är dumt. Denna typ av föräldrar kan till och med förbjuda sina barn att lyssna på musik eller rita och måla.

Högkänslighet är inte en svaghet utan en gåva som vi måste förstå.

Känslor och sättet varje person förstår dem på och relaterar till sin omgivning går inte att straffa eller förbjuda. Att göra detta kan få ödesdigra konsekvenser, såsom:

  • Låg självkänsla
  • Svårighet att forma starka relationer
  • Avståndstagande från sociala händelser
  • Högre känslighet för mobbning
  • Svårighet att acceptera sin egen identitet och utveckla en mogen och självsäker personlighet.

Hur överkommer man effekterna av att ha en känslomässigt vårdslös familj?

Är det möjligt att överkomma effekterna av sin känslomässigt vårdslösa familj? Högkänsliga personer blir vid någon tidpunkt i sina liv tvungna att inse vissa saker. Först och främst måste de inse den onekliga sanningen: det är inget fel eller straffbart alls med dem. Att uppleva världen annorlunda är en fantastisk gåva.

Faktum är att denna begåvning är som att se världen genom en glasbit. Färgerna och glimtarna är underbara och fascinerande men effekten av ljuset är alltid smärtsam.

Upplyst öga

Högkänsliga personer är inte svaga. Faktum är att de har en hel del potential. För att höja deras självkänsla, är självacceptans och känslohantering utan tvekan de bästa verktygen.

Det är också viktigt att förstå att de flesta inte uppfattar verkligheten som en högkänslig person. Det finns många sätt för människor att finna nöje i sin verklighet. Det viktiga är att respektera och förstå andra utan att ge avkall på det magiska vi har inom oss, även om vi har en känslomässigt vårdslös familj.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aron, Elaine (2017). El don de la alta sensibilidad. Madrid: Obelisco
  • Sohst, Katrin (2017). El poder de la sensibilidad: cómo identificar a las personas altamente sensibles y qué podemos aprender de ellas. Ariel

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.