Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj

Känslomässigt vårdslösa familjer tror att deras högkänsliga barn är mindre kapabla än andra. De ser sina barns känslighet som en typ av svaghet och straffar dem för det. Den här formen av uppfostran kan få ödesdigra konsekvenser.
Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2019

Ibland är en högkänslig person tvungen att växa upp i en känslomässigt vårdslös familj. Det kan vara så att varken föräldrar eller syskon delar det personlighetsdraget. I många fall får det de att känna sig missförstådda.

En högkänslig person är väldigt känslomässig.  Att födas in i och växa upp i en känslomässigt urholkad miljö får de att känna sig övergivna. Att inte få känslomässigt godkännande får de att tro att det är någonting fel på dem.

Carl Jung beskrev en högkänslig person som någon som bearbetar sin verklighet annorlunda på grund av en inneboende och särskild känslighet. Därför finns det ingenting negativt med den cirka 20 % av befolkningen. Faktum är att forskningen visat att deras hjärnor är mer unika.

Det är faktiskt så att en högkänslig person har en genetisk variation som kallas ADRA2B. Den här särskildheten påverkar en väldigt speciell för av signalsubstans som kallas noradrenalin. Detta är anledningen till varför de har ett känsligare nervsystem som översätts till mer empati och en förmåga att knyta an och reagera på stimulans.

Det finns många familjer som vet hur man hanterar det och som stöttar deras högkänsliga barn. Men en känslomässigt vårdslös familj kan skada ett barn.

“Din känslighet är ingenting att vara rädd för”.

-Elaine N. Aron-

känslomässigt vårdslös familj

Hur en högkänsliga person påverkas av sin känslomässigt vårdslösa familj

En känslomässigt vårdslös familj är inte enbart ovetande om sina närståendes behov. De väljer också att ignorera deras behov, lägga sig i eller till och med straffa dem för det. Detta kan lämna djupa märken.

Högkänsliga barn lider av detta. De tillåts inte att förstå eller värdesätta sina underbara förmågor. Sedan barndomen lär de sig att anta att de måste beskydda sig från omvärlden. De försöker förvandla en plats inom sig till en ett skydd där de kan vara osynliga. I det här skyddet kan de undertrycka sina känslor så att de inte straffas för dem.

Folk vet inte att om man ignorerar en högkänslig persons behov så begår man misshandel. Enligt Doktor Jonice Webb ser många föräldrar känslighet som ett karaktärsdrag som måste korrigeras. För dem är känslighet en svaghet. Därför straffar de eller jämför de dessa barn med sina syskon eller vänner som enligt deras åsikt är mer kapabla.

Det är därför som det är nödvändigt att förstå vissa nyckelfaktorer om högkänsliga barn och deras uppfostran.

Högkänslighet är ett genetiskt drag: du kan inte ändra på det

Antingen föds du med det eller inte. Precis som vi nämnde till en början är högkänslighet ett resultat av en liten genetisk förändring. Denna förändring gör personen mer känslig för smärta samt visuell och auditiv stimulans. Särskilda typer av kläder kan orsaka bekvämlighet liksom teve ljud och att tala med flera människor på en gång.

Ingenting av detta kan förändras. Därför kan det skada de svårt om de straffas för sin personlighet eller för saker de känner.

känslomässigt vårdlösa familjer

Känslighet är inte en svaghet

Känslomässigt vårdslösa familjer skickar ett tydligt budskap till sina barn: de är annorlunda och det är någonting negativt med dem som de måste fixa. Det är som om du föddes till att älska musik och konst och någon talar om för dig att det du gillar är dumt. Denna typ av föräldrar kan till och med förbjuda sina barn att lyssna på musik eller rita och måla.

Högkänslighet är inte en svaghet utan en gåva som måste förstås.

Känslor och sättet varje person förstår de på och relaterar till sin omgivning kan inte straffas eller förbjudas. Att göra detta kan få ödesdigra konsekvenser.

  • Låg självkänsla
  • Svårighet att forma starka förhållanden
  • Avstå från sociala händelser
  • Känsligare för mobbing
  • Svårighet att acceptera deras egen identitet och utveckla en mogen och självsäker personlighet.

Hur överkommer man effekterna av att ha en känslomässigt vårdslös familj?

Är det möjligt att överkomma effekterna av sin känslomässigt vårdslösa familj? En högkänslig person tvingas vid någon tidpunkt i sina liv att anta vissa saker. Först och främst måste de inse den onekliga sanningen: det är inget fel eller straffbart alls med dem. Att uppleva världen annorlunda är en fantastisk gåva.

Faktum är att denna begåvning är som att se världen genom en glasbit. Färgerna och glimtarna är underbara och fascinerande men effekten av ljuset är alltid smärtsam.

känslomässigt vårdslösa familjer

Högkänsliga personer är inte svaga. Faktum är att de har en hel del potential. För att höja deras självkänsla, själv acceptans och lära sig att hantera sina känslor är utan tvekan de bästa verktygen.

Det är också viktigt att förstå att de flesta inte uppfattar verkligheten som en högkänslig person. Det finns många sätt för människor att finna nöje i sin verklighet. Det viktiga är att respektera och förstå andra utan att ge avkall på det magiska vi har inom oss, även om vi har en känslomässigt vårdslös familj.

Detta kanske intresserar dig
Högkänsliga personers värld
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Högkänsliga personers värld

Högkänsliga personer är inte svagare än andra, de påverkas bara mer av sina känslor. Och kom ihåg att detta tillstånd även har sina fördelar.



  • Aron, Elaine (2017). El don de la alta sensibilidad. Madrid: Obelisco
  • Sohst, Katrin (2017). El poder de la sensibilidad: cómo identificar a las personas altamente sensibles y qué podemos aprender de ellas. Ariel