Att gömma sina känslor tar ut sin rätt

Att gömma sina känslor tar ut sin rätt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 22 juli, 2023

Att gömma sina känslor är något många ägnar sig åt alltför ofta. Förmodligen har vi alla gjort oss skyldiga till det vid något tillfälle. Man tystar smärtan och undertrycker ångest, rädsla och ilska. Sakta men säkert börjar det dock bli allt mindre effektivt att gömma sina känslor. Istället orsakar det mentala blockeringar som hindrar dig från att åtnjuta god hälsa, spontanitet och personlig tillväxt.

Under flera sekel har samhället utbildat oss att tro att det viktigaste i världen är logiskt tänkande. Descartes sade “cogito ergo sum” (jag tänker, därför är jag), och det sätter tonen för hur vi ser på känslor idag. Känslor och allt vi associerar dem med tar oss längre och längre bort från allt som är civiliserat.

“Gå som lejon, tala som duvor, lev som elefanter och älska som ett barn.”

-Santosh Kalwar-

Kanske är det därför vi lär våra barn att gråt är omoget och att det alltid är bättre att gömma sin sorg. Vi lär dem att personer som blir arga och reagerar på vad de inte gillar eller orättvisa är ohövliga.

“Skratta tyst” säger vi implicit till dem, för högt skratt betyder att du är galen. Vi förklarar att känslor, och framförallt att visa dem, är svaghet. Ingen säger till barn att känslor har stor potential och att det är viktigt att förstå dem för att få ut det mesta av dem.

Vi känner eftersom vi existerar. Det är den enkla sanningen. Känslor och förnimmelser ger oss liv medan undertryckande av dem tar det ifrån oss, bit för bit. Att gömma sina känslor är skadligt.

Man vid havet

Känslor och deras syfte

Vi kan säga direkt att vi alla kommer in i världen med en otrolig potential för lycka. Det finns dock vissa nyanser i detta koncept som är viktiga att identifiera. Dina gener och din omgivning predisponerar dig till vissa saker.

Så en stor del av det emotionella lidande du bär med dig utan att veta varför kommer från den mentala och emotionella struktur som utvecklades tidigt i ditt liv.

Lärare och föräldrar lär dig regler och kunskap. Du kanske dock inte inser att de även lär dig om känslor. Det är just denna sista faktor som till stor del slår fast din livskvalitet och mänskliga potential.

Ohälsosam emotionell hantering leder ofta till att du förvränger sanningar. Ibland tror du till exempel att en känsla är som ett alternativ på en meny. Du kan välja och vraka (till exempel “Idag är jag besviken, men jag väljer att visa lycka”).

Men din interna dynamik kommer inte fungera på det sättet. Detta eftersom du inte kan skjuta upp känslor. De varken dör eller försvinner. Känslor kan dock omvandlas. De blir till psykosomatiska åkommor och ångest.

Olika masker

Att gömma sina känslor är inte hälsosamt

Att gömma sina känslor har ett högt pris. Du kanske tror att saker och ting kommer bli bättre om du gömmer dina känslor. Du vill trots allt inte ha uppmärksamheten, och om du inte förändras kan du fortsätta att vara produktiv. Men hur länge orkar du med att bära denna mask?

  • Tänk på känslor som energi, som en inre impuls som behöver uttryck och rörelse. Om du gömmer dina känslor kommer energin kanaliseras inåt. Resultatet? Muskelspänningar, gastrointestinala problem, huvudvärk etc.
  • Kom ihåg att ju starkare undertryckandet, desto starkare kommer det emotionella uttrycket till slut bli. Vid dagens slut kommer alla undertryckta känslor söka efter en upplösning, ett sätt att komma ut. Ibland sker det på sämsta möjliga sätt. Vi ser ofta detta när vi undertrycker ilska eller besvikelser. I slutänden dumpar man alla dessa spänningar över fel person eller reagerar oproportionerligt (med våld).
Kvinna som väljer att inte gömma sina känslor

Hur kan jag hantera mina känslor?

Du vet att lösningen inte är att undertrycka, gömma eller låtsas att dina känslor inte existerar. Den emotionella energin finns där och kommer att stanna. Nyckeln är alltså att låta den flöda. För att förstå hur man hanterar sina känslor bättre, tänk på dessa enkla metaforer:

  • Brunnen: om du beslutar dig för att lämna din känsla i en brunn kommer du bli sjuk. Dess vatten är stillastående och blir till slut dåligt. Så undvik brunnen.
  • Tsunamin: om du väljer denna strategi kommer det sluta med att du sårar andra. Ibland är känslor som en orkan eller tsunami. De släpps ut över andra med så mycket ilska och förakt att alla förlorar på det.
  • Vattenhjulet: kvarnen, eller vattenhjulet, låter vattnet röra sig igenom, i harmoni. Rörelsen är varsam och inget hålls kvar. Vattnet förblir fräscht och aldrig stillastående. Detta är det bästa alternativet.
Hjärtformad droppe

Allt handlar om att kanalisera alla dina känslor korrekt. Rör dig med dem. Säg vad som stör dig när det stör dig. Reagera när stunden kräver en reaktion. Var bestämd och smidig under vardaglig press. I grund och botten ska du göra dina känslor till en harmonisk motor istället för en fälla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.