Varför är ordet "Nankurunaisa" nyckeln till allt?

Varför är ordet "Nankurunaisa" nyckeln till allt?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2023

Ordet “Nankurunaisa” har blivit populärt eftersom det fungerar som ett kraftfullt mantra. Detta ord kommer från antika Japan, och dess ursprungliga betydelse var:

“Glöm aldrig vem du är och lev för dagen och morgondagen; glöm aldrig att le, och kom ihåg att solen kommer välkomna dig med ett stort leende nästa dag, oavsett hur dålig denna dag varit, så gör samma sak själv.”

Över tid har denna breda definition summerats och anpassats för att uttrycka en önskan och kraftfull bekräftelse. Dess nuvarande betydelse är: “Allt kommer ordna sig i slutänden“. Det är ett mäktigt budskap med så mycket potential.

“Mantran är resurser för att skydda ditt sinne mot oproduktiva tanke- och handlingscykler.”

-Anonym-

Ordet “Nankurunaisa” kommer ursprungligen från språket okinawan. Det började som flera ord: “Nankuru nai sa”. De förkortades senare till ett och fick en bredare betydelse.

Nankurunaisa – ett uråldrigt mantra

Japanerna använde ordet “Nankurunaisa” för att väcka allt som är bra med livet. De använde det mycket. De kände att man endast genom att uttala det får inre frid och tillit för vad som komma skall.

Som ett resultat har ordet sakta men säkert blivit till ett mantra. Ett mantra är ett uttryck som hjälper dig att sammankoppla med en positiv, uppmuntrande inre energi. Det involverar ett djupt emotionellt band och inre balans.

Mantran kan precis som böner anta en väldigt speciell betydelse för de som använder dem. De fungerar. De fokuserar våra tankar på en sak, vilket utlöser konstruktiva känslor. Än mer så i fallet med ord som “Nankurunaisa”, som har blivit ett mantra av hopp.

Ensamt träd i vatten

Nyckeln till allt?

“Nankurunaisa” är ett sätt att säga “allt kommer bli okej”, och därför ser många på det som nyckeln till allt. De har rätt som tänker på detta sätt. Att lita på vad som komma skall har otrolig kraft att hjälpa oss gå framåt. Detta är framförallt viktigt i hårda tider när vi känner att det inte finns någon väg ut.

Tillit är vad som hjälper oss att bestå. Om vi inte tror att allt i slutänden kommer bli bra, kommer vi säkerligen ge upp så fort vi stöter på ett hinder. När vi å andra sidan har tillit kan vi samla styrkan vi behöver för att övervinna till synes obestigliga svårigheter.

Det är vad ordet “Nankurunaisa” bjuder in oss att göra: att acceptera tidens vishet. Att förstå att om vi härdar ut så kommer tiden själv ordna saker och ting. Vi måste låta saker och ting flöda och ha lite tillit för vad vi gör.

Allt är ett mantra

Alla ord kan faktiskt användas som mantran. De behöver inte komma från någon religion eller filosofi för att ha kraft. Det är vi som ger orden deras kraft, speciellt när vi upprepar ett emotionellt betydelsefullt ord. Det är därför det finns andra uttryck som kan leda till motsatsen hos ord som Nankurunaisa.

Hand med burk

Allt som vi upprepar frekvent blir till ett personligt mantra. Om du säger “det är tråkigt” hela tiden så kommer du känna dig uttråkad av allt. Samma sak gäller om du konstant säger “jag vill inte”, “jag gillar inte…” eller “jag kan inte”. Det påverkar ditt beteende.

Dina tankar och känslor vibrerar till rytmen hos orden du använder för att beskriva ditt sinnestillstånd. Därav vikten att lära sig att använda språk ansvarsfullt och konstruktivt. Ord slår fast våra tankar, och våra tankar formar hela vårt liv.

Det finns en anledning till att ordet “Nankurunaisa” fortfarande är så relevant, tusentals år senare. Det må ha glömts bort till viss del, men det försvann aldrig från språket. Idag används det i världens alla hörn som en privat sång om hopp och optimism.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.