Vikten av att använda vänligt språk med barn

Vikten av att använda vänligt språk med barn

Senaste uppdateringen: 10 december, 2021

Prata med mig med ett vänligt språk, utan att höja rösten men med bestämdheten hos någon som kan övertyga mig om allt som jag är kapabel att göra. Prata med mig med ett leende igen. På detta sätt kan jag snabbt lära mig att kärlek är det som styr i denna värld, och inte rädsla. Ge mig ord av omtanke närhelst du kan så att känslornas språk dominerar så snart som möjligt…

Vivette Glover, en psykobiolog från Imperial College of London, indikerar att emotionell utbildning börjar i livmodern. Detta kan verka lite överraskande och även svårt att tro. Under den tredje trimestern är barnet väldigt känsligt för de röster som når det från den yttre världen. Fostervattnet leder ljud bra. Det lilla fostret kan inte förstå språket, men det har en förmåga att känna den emotionella laddning som vissa toner och ord för med sig.

“Det är lättare att uppfostra starka barn än att reparera trasiga vuxna.”

-Frederick Douglas-

När vi kommer in i världen är vi bundna till vår moders röst och till den emotionella värld som kom med det ljudet under månaderna i magen. Vi är därför inte främlingar i ett nytt land. Barn kan redan förstå den stora kraften som språket har. Faktum är att Michel Odent, den prestigefyllde franske obstetrikern, påminner oss om att det är lika viktigt att förstå den emotionella världen hos gravida kvinnor som att de går på regelbundna kontroller.

Detsamma gäller för barn som är 2, 3 eller 5 år gamla. Vi kan ge dem det bästa. Ge dem bra kläder, en balanserad kost, leksaker som kommer att boosta tidig stimulans… Men om du inte ger dem näring med omtanke, självförtroende och tillit genom ett språk som är rikt på känslor, kommer de inte att växa som de borde. Hjärnan kommer att utveckla brister och uppleva tomrum som de fyller på andra sätt när de når vuxenlivet.

Vi rekommenderar att du reflekterar angående detta.

Barn i skog

Använd vänligt språk med mig, prata med mig utan att såra mig

Ord kommer inte att ha ihjäl dig, men de har en stor potential att skada. Det vet vi alla. Vi har alla upplevt detta på ett eller annat sätt. Men trots att vi är väldigt klara angående detta faktum så bryr vi oss inte om det sätt som vi pratar med våra barn eller tonåringar på. Språket har kraften att skapa en viss typ av arkitektur inom de smås hjärnor. Och detta är något som vi alltid måste tänka på, som föräldrar, mor- och farföräldrar eller utbildare.

“Att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är ingen utbildning alls.”

-Aristoteles-

Ett dåligt ord, ett ord av avsky, ett “du gör allt fel”, “du är den dummaste personen i klassen” eller “du är utmattande, lämna mig ifred”. Dessa ord lämnar ett märke på ett barns emotionella värld så att det skapar ett stadium av försvarslöshet, stress eller till och med barndomsdepression.

Experiment som det som utfördes på Atlanta Speech School Center, visar att något så enkelt som att använda positivt språk främjar ett mer engagerat språk hos deras studenter. Det får dem att framförallt ha en mer positiv syn på sig själva för att kommer över livet.

Den mest komplicerade aspekten av allt är att det tyvärr inte är alla föräldrar som är skickliga när det kommer till att använda effektivt och transcendentalt emotionellt språk. Att använda vänligt språk kräver intuition, vilja, tid och tålamod. Det kräver framför allt att man har läkts som kvinna eller man för att man ska vara en respektfull förälder. En som inte bara låter det där barnet växa fysiskt, men som även får det att växa i form av självförtroende, självkänsla och emotionell intelligens.

Barn på äng

Nycklarna till att använda vänligt språk med barn

Daniel Goleman förklarar i sin bok “Childhood Emotional Intelligence” att vuxna ibland kan använda för mycket positiv förstärkning till en punkt då det förlorar allt sitt värde. Barn är väldigt bra på att skilja på autenticitet och utmattning eller brist på intresse. 

När föräldrar säger till sin 8-åring att “Ja ja, det är en fin teckning” utan att ens titta ner på pappret för att de har brått, håller inte barnet fast vid meddelandet. Det håller fast vid attityden som föräldrarna visade. Att prata snällt till någon innebär inte bara att man använder vänligt språk. Det innebär att stanna upp och uppmärksamma och veta hur man bildar band.

Älskvärd kommunikation har sin huvudstrategi i samma element: att veta hur man ansluter med barnens sinne, känslor och hjärna. Vi kommer att förklara hur.

Använd vänligt språk med barn

Principerna med att ansluta till barn genom emotionellt språk

Många gånger, utan att vi tänker på det, använder vi strategier som inte är så värst pedagogiska. Även om det stämmer att vi inte alltid gör det med illvilja. Vi förstår helt enkelt inte hur de processar information eller vilka behov de har i varje steg av deras personliga utveckling.

Dessa är några väldigt enkla strategier att implementera.

  • Undvik långa tal. Om du måste lära dina barn något, korrigera dem och förklara på ett konkret sätt. Kom ihåg 30-sekundersregeln. Det är maxtiden ett ungt barn kan hålla sig fokuserat.
  • Att ge multipla varningar är värdelöst. Något som är väldigt vanligt är att ha en mor och far som dagligen är väldigt pressade. Dessa föräldrar tenderar att ha barn som tar en lång tid att “reagera”. Anledningen till detta är att de spenderar den mesta av tiden med att pressa dem: skynda dig, res dig upp, ta på dig, gör det, gör det där…
  • Denna typ av verbalisering i form av kommandon kommer aldrig att låta oss ansluta till våra barn. Barn vet att ett kommando följs av ett annat. Så för dem är det inte värt att lyda det första. Det är inte rätt. Barn uppfostras inte på språng, utan med tålamod och närhet. Ibland är det tillräckligt att vara konkret och att ha en bra anledning för att främja ett visst beteende.
  • Lyssna på dina barn när de pratar med dig. Visa dem att varje ord de säger är viktigt för dig. Låt världen stanna runt dig. Det finns ingen brådska. Kultivera ditt tålamod.
  • Uttala ditt barns namn med omtanke. Använd inte enkla eller nedslående svar när du svarar.

Den dialog du har med dina barn måste väcka dem, ge dem en dos av nyfikenhet och upptäckt. Det måste ge dem en känsla av omtanke för att de ska kunna utveckla en mer säker, fulländad och lycklig medvetenhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.