Mod är att kunna se hopp i mörkret

Mod är att kunna se hopp i mörkret
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De mest betydande, fantastiska saker som skett i världen har presterats av personer som hade modet att fortsätta försöka när andra inte såg något hopp. För det är vad mod är: att se hopp i mörkret.

Modet och tilltron som de hade gav dem självsäkerhet, vilket gjorde dem än mer beslutsamma att nå målet. Dina önskningar kan endast bli till verklighet om du är tillräckligt modig för att jaga dem; om du är förmögen att se hopp i mörkret. Det kommer finnas tusentals hinder i vägen, men det är ingen anledning att ge upp.

Framtiden tillhör de som har modet att tro på sig själva, men som även inte förlorar tilltron på andra. För dessa personer vinner modet över rädslan, och därför dyker de in i det okända trots riskerna.

Winston Churchill sade en gång att “mod ses med all rät som den första mänskliga egenskapen, för det har sagts att det är egenskapen som garanterar alla andra.”

Våga ta risker

Utan mod finns det ingen framtid. Man kan inte bara hålla på och skjuta upp saker. Hoppet du finner i kampen visar dig att krisen kan vänta, men inte livet.

Välj att gå din egen väg och var inte rädd för andra personers kritik. Framförallt ska du inte låta dig bli paralyserad av din egen självkritik.

Lycka kommer från frihet, och frihet kommer från mod

Ingen kan vara helt lycklig utan att vara helt fri. Sann frihet lever i sinnet, och du kan endast var fri när du är tillräckligt modig för att välja att vara det.

Skillnaden mellan frihet och beroende är inte frånvaron av rädsla eller existensen av självsäkerhet. Det är modet att agera trots dessa.

Alla går vi genom livet med en önskan att få vissa saker. Det är som Paulo Coelho säger: det finns ingen önskan utan möjligheten att göra den till verklighet. När vi gör våra önskningar till verklighet, det är då vi har frihet.

Frigör dig själv

Det finns ingen enkel väg till frihet. De flesta vandrar faktiskt genom dalar av tårar innan de når toppen av sina önskningars berg.

Men kom ihåg, framgång är inte slutgiltig och misslyckande inte dödligt. Sättet du ser på dina problem kommer slå fast hur mycket mod du har för att fortsätta framåt. Rätt synsätt kommer låta dig se hopp i mörkret.

När vi vill ha frihet upptäcker vi att den helt beror på hur modiga vi är.

Mod är vad som utgör sanna ledare

Mod är ett karaktärsdrag som särskiljer en sann ledare, delvis för att dennes ord och handlingar alltid kommer vara synliga.

Mod är faktiskt helt oersättligt om en person vill vara framgångsrik, lycklig och motiverad. Ledare är inte modigare än normala människor, men de är modiga i fem ytterligare minuter. Mod är en förmåga, vilket innebär att man kan lära sig den. Ledarskap kräver att du har den, för ledare måste vara tillräckligt modiga för att ta beslut även om de är impopulära.

När du finner dig själv i en ansvarsposition eller ett ledarskap är det viktigt att du tror på dina förmågor, så att även andra kommer göra det.

För att förändra ditt liv måste du lära dig att leda dig själv. För att leda dig själv måste du vara tillräckligt modig för att acceptera dig själv. Du kan inte känna dig bekväm i alla situationer om du inte har ditt eget godkännande.

God självkänsla

Ett specifikt citat från Richart Hamming summerar kraften modet har i våra liv på ett perfekt sätt: “När du får upp modet och tror att du kan lösa viktiga problem, då kan du det.” Om du inte tror att du kan, då eliminerar du all möjlighet.

“Fysiskt mod är en djurisk instinkt, moraliskt mod är ett mycket högre och sannare mod.”

-Wendell Phillips-

Detta kanske intresserar dig
Ormbunken och bambun: En saga om hopp
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ormbunken och bambun: En saga om hopp

Historien om ormbunken och bambun är som en saga om hopp. Varför? För att denna historia visar den sanna essensen av uthållighet.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.