När du nått botten kan du bara gå uppåt

När du nått botten kan du bara gå uppåt

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2024

Ibland går livet i full fart nedför ett stup. Till slut har du nått botten emotionellt, fysiskt, socialt och karriärmässigt. Du stannar där fylld av rädsla och ledsamhet.

Alla har upplevt allvarliga problem och har haft drama och tragedier i sina liv. Alla är starka och har en plan tills de upplever smärta. När du når botten kan du känna dig förlorad.

Aaron Beck tog i samband med depression upp att vi kan ifrågasätta våra irrationella tankar med teknikerna Downward Arrow och Paradoxical Magnification. Genom att fundera på dessa två exempel i relation till din egen erfarenhet så kommer du förstå att du bara kan gå uppåt när du når botten.

“Den riktiga smärtan, som gör att vi lider ordentligt, gör ibland även den mest tankspridde mannen seriös och konsekvent. Även den som har en vilsen själ blir mer intelligent efter en stor smärta.”

-Fjodor Dostojevskij-

När du når botten har du två alternativ

Alla är rädda för obekväma händelser som de kan komma att uppleva. När du redan har känt av en stor smärta och det känns som att du har nått botten så har du två valmöjligheter. Du kan fortsätta i detta svåra tillstånd eller komma över det. Detta är ditt beslut.

Hand som greppar kvinna

Downward Arrow är en kognitiv terapiteknik som hjälper dig att undersöka dina negativa tankar. För att praktisera detta väljer du ut en negativ tanke och ställer dig frågan: Om denna tanke var sann, vad hade det betytt för mig? Svaret är oftast en ny, relaterad negativ tanke.

Du ställer sedan följdfrågor (där du ritar nedåtpilar), där du till slut lyckas visa dina kontraproduktiva uppfattningar (perfektionism, acceptansbehov, rädslor etc.).

Poängen är att vi ska inse att även om det värsta scenariot inträffar så kommer vi att klara av detta. Det hjälper oss att förstå att våra tankar kan förstärka vår smärta.

Du kan alltid lida eftersom det inte finns något som är säkert i detta livet. När du når botten, det värsta scenariot som kan hända, kan det hända att du får ångest. Men vid det tillfället så kommer du att förstå att det enda val du har är att komma över det och att fortsätta framåt. Du har inget att förlora.

Vi förstärker våra sorger och ser hur absurd vår nuvarande attityd är

Paradoxical Magnification är en kognitiv teknik där klienten instrueras att överdriva negativa tankar istället för att försöka stoppa dem och kontrollera dem. Paradoxalt sett så kan dessa tankar verka absurda och meningslösa. Denna teknik bör förstås användas för negativa tankar som är associerade till händelser som inte är emotionellt katastrofala (exempelvis ett barns död).

Paradoxical Magnification hjälper patienterna att förstå att de inte befinner sig i det värsta fallet. De kanske känner sig ensamma eftersom de precis har gjort slut med sin partner, men de är inte i ett tillstånd där de inte har några släktingar eller vänner.

Att lida gör oss visare och starkare

Det finns inget i en persons liv som kan trycka ner denne om personen inte tillåter detta. Vi sätter gränserna. Vi är de som kan välja om vi vill lyssna på skadliga kommentarer från negativa personer.

De är personer som genomlever bittra ögonblick och det slutar med att de blir bittra och förbittrar andra. Det finns dock andra som omvandlar sin bitterhet till något de istället vill ha i sina liv. De vet vad bitterhet är och de vill varken att de själva ska vara bittra eller att andra ska vara det. De är ljusets folk, födda i mörker.

Kvinna med blommor

När vi går igenom gränserna för förlöjligande, smärta, förnedring, olycka… då vi ser att vi redan har lidit, det är då vi har nått den verkliga meningen av vår existens. För det är bara när du når botten och har förstått processen som du förstår att den enda möjligheten är att resa dig upp.

När vi faller så förstår vi att vi ej längre agerar enligt våra egon, utan enligt autentiska personliga värderingar. Vi kommer inte längre att tävla med andra utan bara kämpa för våra egna drömmar. Efter dåliga erfarenheter och lidande kommer det bästa snart att anlända. Gå framåt, ta steget. Du har fallit så långt att du nu bara kan gå upp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.