Neurofinans: en perfekt balans mellan känslor och pengar

Att veta hur man investerar pengar klokt är viktigt för att fatta de bästa besluten och inte ångra tillfälliga impulser.
Neurofinans: en perfekt balans mellan känslor och pengar

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Studiet av hjärnan och dess beteende har undersökts mycket inom det medicinska området. Men under de senaste decennierna har andra sektorer såsom finans också tagit på sig uppgiften att förstå hur den fungerar. I den här artikeln kikar vi närmare på det intressanta området neurofinans.

Vi har alla blandade känslor när vi står inför konsekvenserna av våra ekonomiska beslut. Till exempel har studier bekräftat att områden i hjärnan som är relaterade till negativa känslor aktiveras när vi genomlider en ekonomisk förlust. Å andra sidan förekommer det större aktivitet i nöjescentren när vinster uppstår.

Vad är neurofinans och vilken betydelse har det?

Neurofinans är en fusion av ekonomi, psykologi och neurobiologi. Det fördjupar sig i alla dessa beteenden och reaktioner (hos både investerare och konsumenter) som avslöjar ett samband mellan känslor och pengar. Dessa attityder visar att ekonomiska beslut inte bara grundar sig på intuition.

Vi är känslomässiga varelser som inte kan fly från vår natur. Och när det kommer till pengar spelar flera faktorer in när vi ska analysera de möjliga riskerna eller fördelarna som följer med olika investeringar. Från att låta oss föras med av stundens känslor till att noga fundera över investeringarnas konsekvenser.

Därför är neurofinans viktigt eftersom det hjälper oss att förstå alla psykologiska, neurala och fysiska aspekter som påverkar investeringar. Och på så sätt förstå vilka stimuli som kan bidra till beslutsfattande. Att förstå att inte bara rationalitet kan ta tyglarna, utan också stundens känslor.

Vad kan vi göra för att förbättra neurofinans?

Det finns några rekommendationer som kan beaktas för att fatta bättre ekonomiska beslut. Till exempel att ha den nödvändiga informationen för att uppnå en långsammare, mer noggrann och analytisk tankeprocess. Och samtidigt inte bara ryckas med av känslan i stunden, även om den också bör beaktas.

Här är några av tipsen för att förbättra neurofinans.

Affärsman på kontor

1. Underskatta inte vikten av bokföring

För de flesta ekonomiska beslut kommer räknekunskaper alltid att vara till stor hjälp. De med bokföringskunskaper har därmed en stor fördel jämfört med dem utan. Så om du vill hantera dina personliga eller ditt företags pengar på ett mer försiktigt och ansvarsfullt sätt, bör du därför läsa på så mycket som möjligt.

Kom också ihåg att genomföra din bokföring och relevanta studier innan du investerar dina pengar baserat på andras vittnesmål och i avsaknad av konkreta realiteter. Både i ekonomiska och sentimentala frågor är det bättre att lita på fakta snarare än ord och åsikter.

2. Planera en budget och håll dig till den

När du är väl medveten om alla dessa kommande utgifter, inser du att det är avgörande att upprätthålla en minimalistisk ekonomi för att undvika onödiga köp. Att fatta lättvindiga beslut kan nämligen påverka din budget negativt och göra att du får ont om pengar.

Ett bra tips är att tillämpa 50/20/30-regeln, som går ut på att lägga 50% av din inkomst på basala utgifter, 20% på sparande och 30% på personliga utgifter. Om du respekterar din budget får du en mer stabil ekonomisk hälsa.

3. Sätt upp och jobba mot dina mål

Par som sätter upp mål

Det är viktigt att du har dina ekonomiska mål i åtanke för att kunna uppnå dem. Vidare måste du längs vägen vara beredd att fatta snabba beslut som hjälper dig att nå dem. Därför är det viktigt att du fokuserar på dina prioriteringar och undviker utgifter som bara kommer att få dig att känna skuld senare. Detta är nödvändigt för att du ska kunna använda pengarna på ett bra sätt.

Många gånger tappar vi ur sikte all den ansträngning som krävs för att uppnå våra mål bara för att vi vill känna tillfällig njutning. Tänk därför på hur mycket det kostar dig att tjäna dina pengar och slösa inte bort dem. Sätt dig heller inte i skuld för saker du inte behöver.

4. Ta lån endast i nödfall

När du ber om ett lån, antingen från en familjemedlem eller en bank, bör du vara mycket rationell. Du tar nämligen på dig ett stort ansvar. Så om en nödsituation uppstår och du inte har något annat alternativ, fundera på hur du ska finansiera den på kort sikt.

Om du vill betala tillbaka dina lån i tid är det bäst att bara låna en tredjedel av din totala inkomst. Detta endast för att kunna tillgodose grundläggande behov, men betala av skulden så snabbt som möjligt.

Ha neurofinans i åtanke för att förbättra din ekonomi

När du är medveten om att inte bara logiska resonemang spelar in i ekonomiska val, utan även känslor och personliga önskningar, kan du fatta smartare beslut som hjälper dig att växa ekonomiskt.

Och ett av neurofinansens stora bidrag är att det identifierar vilka miljöfaktorer som kan gynna eller missgynna oss i framtiden. Så använd ovanstående tips och investera dina pengar klokt för att slippa drabbas av ånger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bossaerts P. (2021). How Neurobiology Elucidates the Role of Emotions in Financial Decision-Making. Front Psychol. 2021 Jul 19;12:697375. doi: 10.3389/fpsyg.2021.697375. PMID: 34349708; PMCID: PMC8326835. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34349708/
  • Guevara C. Moreno M. Rodríguez L. (2020). Neuroeducación en el aprendizaje de la contabilidad y las finanzas en niños de 7 a 10 años. Aproximaciones teóricas para la construcción de investigación aplicada. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8485871
  • Wu CC, Sacchet MD, Knutson B. (2012). Toward an affective neuroscience account of financial risk taking. Front Neurosci. 2012 Nov 2;6:159. doi: 10.3389/fnins.2012.00159. PMID: 23129993; PMCID: PMC3487049. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23129993/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.