Shiny object syndrome: Allt som glimmar är definitivt inte guld

Har du någonsin blivit bländad av någon och sedan blivit riktigt besviken på personen? Har du någonsin blint följt ett mål som inte ledde dig någonstans? Dessa fenomen har ett namn och en förklaring. Här kikar vi närmare på deras effekter.
Shiny object syndrome: Allt som glimmar är definitivt inte guld
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Förblindad, hypnotiserad och till och med bedövad. Så här kan du känna när något nytt blir på modet i samhället idag. Det kan vara en ny teknik, en bok som erbjuder evig lycka, eller till och med en politiker som utlovar utopi. Du blir som ett barn, jagar regnbågar och tror att om du rör vid dem kommer dina önskningar att gå i uppfyllelse. Då kan du ha drabbats av shiny object syndrome.

Som människa är du en evig drömmare och blir lätt vilseledd, speciellt om något eller någon dyker upp i din väg attraktiv nog att fånga din uppmärksamhet. Det är ett fenomen som inte bara uppstår på individnivå. Faktum är att även många företag ofta går i denna fälla. De startar ett projekt och låter sig ryckas med av en marknadstrend utan att först utvärdera variablerna.

Ibland blir du så besatt av en idé, ett koncept eller en önskan att allt annat försvinner från ditt synfält. Det är som att fångas av ett ljus i slutet av tunneln, som faktiskt visar sig vara ett annalkande tåg. Vi har verkligen alla, någon gång, upplevt att något fångade vårt intresse till den grad att vi inte kunde se att allt var falskt, bara en hägring vid horisonten.

Shiny object syndrome uppträder nu mer än någonsin på grund av de många källorna till attraktion som omger oss. Vi har inte tid att analysera allt som kommer i vår väg.

Kvinna med ett ljus i sinnet och slutna ögon
Ibland är vi som små barn, som låter oss ryckas med av våra känslor utan att analysera vad som finns framför oss.

Shiny object syndrome

Shiny object syndrome definierar en upplevelse där du känner dig fängslad av ett fenomen som för närvarande är på modet. Under en tid blir du besatt av det till den grad att du inte uppmärksammar något annat. Senare upptäcker du att denna idé, detta koncept eller denna person inte var så fantastisk som du trodde. Därefter följer besvikelsen.

Ofta dyker snart ett annat “glimmande föremål” upp vid horisonten och det första förlorar sin attraktionskraft. Vi lever trots allt i en värld full av nya stimuli, idéer och koncept, så det är lätt att först känna sig attraherad av en sak och sedan en annan. Detta skulle inte vara ett problem om dessa tillfälliga fascinationer inte hade ett pris, både känslomässigt och ekonomiskt.

En studie utförd av Dr. Teresa Pearson från Stony Brook University i New York, hävdade att det är paradoxalt att vissa idéer i vårt samhälle blir populariserade på nolltid medan andra knappt når ut till allmänheten. Det är ett extremt vanligt fenomen inom det vetenskapliga området.

Samtidigt når många av de budskap som vetenskapen försöker sprida inte alltid allmänheten, och de ges inte heller någon giltighet. Å andra sidan blir andra som varken är användbara eller sanna virala. Varför händer detta?

Om det glimmar och ser bra ut så är det det

I affärsvärlden uppträder shiny object syndrome med hög frekvens. Det manifesterar sig i trenden där entreprenörer startar projekt och låter sig ryckas med av sina idéer. De utvärderar dock inte riskerna eller projektets genomförbarhet och hållbarhet. Deras idéer verkar helt enkelt så briljanta för dem av den enkla anledningen att de är på modet och så många pratar om dem. Därmed blir de validerade. Följaktligen tror de att de har på fötterna. Ändå misslyckas de senare.

Samma sak händer i den personliga sfären. Hur många gånger har du träffat någon som bländade dig med sitt sätt att vara? Efter ett tag upptäckte du dock att personen inte var som du trodde att han eller hon var. Det beror på att din verklighet är bebodd av ett oändligt antal glimmande föremål (koncept såväl som människor) som förblindar dig med sin charm. Men i slutändan visar de sig vara helt värdelösa för dig och du blir besviken.

Den komplicerade delen av shiny object syndrome är att både pengar och tid går förlorade. Dessutom känner individen en hel del frustration över att han eller hon inte var mer försiktig, eftertänksam och analytisk.

Vad ligger bakom shiny object syndrome?

Det är viktigt att notera att shiny object syndrome inte är en psykisk störning. Därför ingår den inte i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Faktum är att det är ett ganska vanligt beteende som har klassificerats som icke-kliniskt och därför icke-patologiskt.

Men även om det inte är ett psykologiskt problem, är det klart att det är ett irriterande fenomen. Som regel ligger impulsivitet bakom dem som rycks med av idéer som visar sig vara misslyckade. Detta innebär en tendens att agera utan förutseende eller eftertanke. Ibland kan faktiskt något litet grumla vårt omdöme till den grad att vi tappar helheten ur sikte.

Eftersom det finns så många situationer som domineras av stimuli och distraktioner idag, är shiny object syndrome vanligare än någonsin. Faktum är att vi ofta upptäcker att så många idéer kommer till oss samtidigt att vi inte kan analysera dem lugnt, ödmjukt och objektivt.

Kvinna som skriver på mobilen
Många av de nyheter, idéer och meddelanden som når oss via sociala medier kan överskugga och vilseleda oss.

Hur du skyddar dig från det faktum att allt som glimmar inte är guld

I en verklighet dominerad av sociala medier och ett konstant informationsflöde, är allt som glimmar verkligen inte guld. Faktum är att det ofta bara är mässing. Att bli fängslad av influencers och deras budskap, falska nyheter och trender som för närvarande är på modet, är därför helt normalt. Men allt som kommer i din väg är inte till nytta för dig. Tvärtom kan det vara skadligt.

Till exempel följer vissa människor dieter som i slutändan försämrar deras hälsa. Många rycks med av populärpsykologi utan vetenskapliga bevis som lovar att lära dem hur de ska uppnå vad de vill. Andra möter människor som utger sig för att vara något de inte är. Vissa startar projekt baserade på trender som knappt varar ens en vecka. Så hur kan du skydda dig från shiny object syndrome?

Kritiskt tänkande är en livlina i en miljö som blir allt mer diffus och komplex och full av ljus som förblindar dig. Faktum är att det idag är mer nödvändigt än någonsin att utveckla ett kognitivt försvar som kan analysera och utvärdera konsekvensen och giltigheten i det som kommer till dig. Detta kräver att du kontrollerar ditt accelererade sinne. När du är offer för shiny object syndrome, är du nämligen omedveten om stimuleringen och inte tillräckligt reflekterande.

Du har svaret

Svaret ligger i dina händer. Du kan sluta låta dig fängslas av de dansande ljusen. Du behöver bara vara försiktig, analytisk och tålmodig. Bland den enorma mängden information du ställs inför dagligen, kommer det nämligen också alltid att finnas intressanta fakta och människor som är värda att uppmärksamma. Du behöver bara träna din uppmärksamhet och utveckla en kritisk blick.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Church, Allan H.; Del Giudice, Matthew; Margulies, Alyson (2017-08-07). “All that glitters is not gold: Maximizing the impact of executive assessment and development efforts”. Leadership & Organization Development Journal. 38 (6): 765–779. doi:10.1108/LODJ-05-2016-0127
  • Pearson T. Why Does It Take So Long for New Ideas to Catch On? AADE in Practice. 2015;3(3):8-10. doi:10.1177/2325160315580963
  • Roberts, James A. (2011). Shiny objects : why we spend money we don’t have in search of happiness we can’t buy. New York: Harper One. ISBN 978-0-06-209360-8. OCLC 526084214

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.