Sju kännetecken för entreprenörer

Entreprenörer vågar sjösätta projekt som de brinner för. Personer med entreprenörsanda delar en rad karaktärsdrag. Här kikar vi närmare på dessa.
Sju kännetecken för entreprenörer
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Entreprenörer är världens drivkrafter. Faktum är att det är tack vare deras visioner och perspektiv som vi går framåt som samhälle. De får det som andra bara föreställer sig eller inte ens ser som möjligt att hända. De är verkligen värdefulla människor och har specifika egenskaper. Fortsätt läsa om du vill lära dig mer om dem.

Det uppskattas att det finns cirka 582 miljoner entreprenörer i världen. Dessutom är entreprenörskap på frammarch. Nedan undersöker vi vad som gör dessa människor så speciella.

Definitionen av entreprenörer

Entreprenörskap syftar vanligtvis på idén att etablera nya företag och verksamheter. Detta är dock inte nödvändigtvis alltid fallet. Att vara entreprenör är faktiskt mer en attityd. Entreprenörer driver oftast egna firmor eller bolag, men de kan också vara anställda på andra företag. Dessutom förekommer entreprenörskap på det kulturella och sociala området.

En entreprenör är en person som har en innovativ idé som denne förverkligar i form av ett projekt som denne genomför med egna medel. Entreprenörer tar både riskerna och konsekvenserna. De vågar göra upp och genomföra planer som förverkligar den vision som de brinner för.

Kvinna tänker
Entreprenörer är ofta kreativa och tar initiativ.

Karaktärsdrag hos entreprenörer

Det finns olika typer av entreprenörer. Hos var och en av dem sticker vissa karaktärsdrag ut mer än andra.

Alla behöver de delegera eller söka stöd i viss utsträckning för att klara de uppgifter som de är minst skickliga på. Det finns dock ett antal egenskaper som brukar delas av samtliga entreprenörer.

1. Kreativitet och vision

En entreprenör har ett annat perspektiv på världen, ett öppet och kreativt sinne och ett divergent tänkande. Dessa personer är utmärkta på att upptäcka möjligheter och identifiera områden eller nischer av värde som ännu inte har fyllts eller utvecklats.

De tänker utanför ramarna, går bortom det etablerade och öppnar sig för en värld av möjligheter. Om något inte redan finns skapar de det själva.

2. Entreprenörer tar initiativ

Kreativitet, idéer och drömmar är värdelösa om de inte följs av handling. En entreprenör är en person med initiativförmåga, kapabel att använda alla sina resurser för att förverkliga sina planer. Entreprenörer väntar inte på externt godkännande eller stöd och behöver inte ha ett skyddsnät för att hoppa. De gör det för att de tror på sitt uppdrag.

De kan knacka dörr, leta efter lösningar och lösa problem med stor omsorg. Dessutom är de inte rädda för att lära sig och de blir inte paralyserade av rädslan för att göra misstag.

3. Passion och entusiasm

Det här är människor som verkligen brinner för det de lägger sin tid och energi på. Deras planer representerar deras ikigai (eller livsuppdrag). Detta innebär att de tenderar att utveckla dem med lätthet och entusiasm. Det är denna övertygelse och energi som gör att de kan övertala andra, oavsett om de är investerare eller kunder, och få sina idéer att blomstra.

4. Riktning, fokus och disciplin

Entreprenörer vet vart de är på väg och har vanligtvis goda organisatoriska färdigheter. De vet hur man gör upp en hållbar plan och följer den med disciplin och uthållighet. Utan denna kvalitet kommer alla försök att skapa att misslyckas. Det beror på att det är nödvändigt att ta på varandra följande steg, utan att tappa målet ur sikte och utan att falla i den typ av självbelåtenhet som kan orsaka stagnation.

5. Spänst och flexibilitet

De flesta entreprenöriella framgångshistorier är fulla av motgångar, fall och kursförändringar. Faktum är att en av de viktigaste egenskaperna hos dessa människor är motståndskraft, förmågan att möta motgångar och att gå stärkta ur dem.

De ger inte upp vid första hindret. Faktum är att om något misslyckas ger de inte upp alls utan försöker närma sig det på ett annat sätt. Faktum är att de lär sig av varje erfarenhet och istället för att hålla fast vid stela tillvägagångssätt är de öppna för att göra förändringar.

6. Entreprenörer har högt självförtroende

Att genomföra planer kan vara riktigt komplicerat. Förutom passion och disciplin präglas den typiske entreprenören av självförtroende. Att veta att man är kapabel, förberedd och besitter de nödvändiga egenskaperna genererar drivkraften att våga sig framåt.

Även om självförtroende och kunskap är viktigt, handlar entreprenörskap i verkligheten inte så mycket om hur en individ är, utan om hur personen uppfattar sig själv. Till exempel, någon som lider av självbedrägeri kommer inte att kunna vara entreprenör. Det beror på att dessa personer inte litar på sitt värde eller värdet av det de har att erbjuda.

7. Önskan om frihet och autonomi

Slutligen, personer med entreprenörsanda har ofta en stor önskan om frihet. De kan välja hur verksamheten ska se ut, hur många timmar de investerar och vilka förbättringar de genomför. Denna typ av autonomi är verkligen motiverande för dem.

I motsats till andra människor som föredrar att undvika den graden av ansvar och helt enkelt fullgöra sina plikter, tycker entreprenörer att det är spännande att vara 100 procent involverad i sina planer.

Man tänker och pratar i telefon
Entreprenörer besitter stort självförtroende och strävar efter att ha så mycket självständighet och frihet som möjligt.

Entreprenörsanda kan utvecklas

Entreprenörsandan kombinerar en rad tydliga egenskaper. Vissa människor har den i högre grad från tidig ålder tack vare deras egen personlighet eller den uppfostran de fått.

Men alla kan uppmuntras och utvecklas. Så om du känner en entreprenörsanda inom dig, men den ännu inte är tillräckligt stark, kommer arbetet med ovanstående egenskaper att hjälpa dig att utveckla denna sida hos dig själv. En sida som du kanske inte ens var medveten om att du hade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.