Lär dig allt om socialt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap börjar med samma företagsmodell som traditionella företag. Strategierna har dock mer som syfte att lösa sociala problem.
Lär dig allt om socialt entreprenörskap
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Socialt entreprenörskap uppstår med hjälp av de teknologiska framsteg som fortsätter att forma världen. Detta nya sammanhang medför att förmågor som innan inte var så värst viktiga nu är fundamentala i vårt samhälle.

Organisationer, företag, medier och även pojkar och flickor har nu börjat bli intresserade av nya sätt att förändra världen till det bättre genom att lära sig allt om socialt entreprenörskap.

Det var därför som det sociala entreprenörskapet uppstod, som är ett koncept som följer företagsmodellen hos kapitalistiska företag, men vars huvudmål är att fixa ett socialt problem.

Vi kommer att ta upp det viktiga med socialt entreprenörskap.

Vad är socialt entreprenörskap?

Personer i möte.

En social entreprenör är en person med ett projekt som genererar socialt värde. Det är en person som genom ett företag använder strategier som är till fördel för samhället.

Det slutliga målet hos en social entreprenör är därför att skapa ett bättre samhälle med hjälp av varor och tjänster.

Vi kan se att sociala entreprenörer nu arbetar med att finansiera sociala program, designa utbildningsverktyg och förbättra hanteringen av hälsofrågor.

Faktum är att 11 miljoner invånare har jobb som är relaterade till socialt entreprenörskap enbart inom EU. Detta utgör 6% av den totala anställningen inom regionen.

“Jag har en röst, jag kan inte vara tyst.”
-Nurudeen Ushawu-

Vikten av socialt entreprenörskap

Till en början kan det verka utopiskt att ett socialt problem är det främsta målet för ett företag. Du måste dock vara medveten om att socialt entreprenörskap inte är samma sak som en icke vinstdriven organisation.

Denna typ av verksamhet upprätthålls genom de fördelar som den producerar. Sociala entreprenörer fokuserar sin verksamhet på både ekonomisk vinst och social påverkan.

Som du kan se så ligger vikten i faktumet att samhället blir allt mer intresserat av att gå en hållbar utveckling till mötes.

Enligt en rapport från Forética från 2015 säger 50% av konsumenterna att de väljer produkter baserat på etiska värderingar.

Konsumenten är allt mer krävande och företagen måste anpassa sig till konsumentens behov. Socialt entreprenörskap spelar därför en viktig roll inom den nuvarande företagsmodellen.

Fördelar och hur det blev en trend

Ring av personer.

När det kommer till att förstå ett socialt projekt så måste du ta i beaktande den marknad som den upptar. Följande faktorer förklarar anledningarna bakom socialt entreprenörskap:

  • Behovet av att reagera på nuvarande och sociala problem. Konsumenterna började känna att den gamla företagsmodellen inte uppfyllde mänskliga behov. M.a.o. att den inte verkade för det gemensamma goda i samhället.
  • Uppkomsten av inflytelserika publiceringar som främjar organisationer med sociala värderingar. Det har även skapats ett bra klimat för socialt entreprenörskap inom traditionella företag.
  • Uppkomsten av kurser, guider och universitetsutbildningar inom socialt entreprenörskap har tränat och utbildat framtida entreprenörer med sociala värderingar.
  • Teknologisk innovation har förenklat skapandet av nya företagsmodeller och öppnat upp för många möjligheter till att förbättra folks liv.
  • Vikten av “konsumenter som tar ansvar” och är medvetna om vad de köper samt följer etiska värderingar. Dessa personer är villiga att betala mer för en produkt med socialt värde. Runt om i världen är 46% av alla konsumenterna villiga att betala mer för produkter som är kopplade till program som genererar sociala fördelar.

Slutsats

Efter att ha analyserat det nuvarande systemet kan man se att den viktigaste aspekten av det sociala entreprenörskapet har att göra med att omdefiniera företagets framgång och fördelar.

Båda koncepten är oftast relaterade till någon form av socialt ansvar, filantropi eller förändring.

Ett företags framtid är beroende av dess förmåga att bete sig ansvarsfullt mot sina kunder, anställda och leverantörer. Dessa företags anseende förbättras om de har lösningar på sociala problem som en grundsten i deras verksamhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.