Vision boards kan hjälpa dig att uppnå dina mål

Att göra ett collage med dina idéer, inklusive post-it-lappar med dina mål och bilder av vad du vill åstadkomma, är en idealisk strategi för att uppnå mål. Faktum är att ditt sinne ofta använder det visuella för att motivera sig självt. Därför är vision boards en riktigt användbar och engagerande resurs.
Vision boards kan hjälpa dig att uppnå dina mål
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Vision boards används i många företag för att förtydliga idéer, kartlägga vägar och nå mål. Men de kan också vara riktigt upplyftande och motiverande på ett personligt plan. Faktum är att de kan hjälpa dig att reflektera samt motivera och inspirera dig i vardagen. Dessutom kunde de inte vara enklare och billigare att göra. Du behöver bara några post-it-lappar, tidningsurklipp, en sax, markörer och en vägg eller svart tavla.

I en värld där det tekniska och det digitala orkestrerar både vårt arbete och sätten vi uttrycker oss på, är det bra att återgå till penna och papper. Dessutom har allt som kombinerar det manuella med det visuella en större påverkan på hjärnan. Det gör nämligen varje uppgift mer meningsfull och bidrar med större känslomässig kraft.

Dessa vision boards överskrider dina sinnen och inbjuder dig att drömma och planera. De aktiverar således din fantasi och uppmuntrar dig att sätta upp mål på ett tydligare, mer motiverat och innovativt sätt.

“Allt du kan tänka dig är verkligt.”

-Pablo Picasso-

Vision boards

Vad är vision boards?

Det finns gott om vision boards i många arbetsmiljöer. Du ser dem till och med på TV och i filmer. Till exempel i polisserier, där huvudpersonerna försöker hitta kopplingar mellan offer, ledtrådar och tidslinjer. De används också av författare för att förtydliga intriger och skissera karaktärer.

Men många misslyckas när det kommer till att göra vision boards eftersom de inte är så lätta att göra. Faktum är att man för att uppfylla syftet som de är designade för måste använda en serie extremt grundläggande strategier. Syftet med dessa är att tydliggöra mål, inspirera till idéer och motivera och underlätta kreativt tänkande. Som med allt i livet behöver man därför en plan och en bra organisering.

Vi bör också nämna att ur ett psykologiskt perspektiv anses vision boards vara riktigt användbara terapeutiska verktyg.

Faktum är att Marshall University i Virginia i USA genomförde en forskningsstudie som visade att vision boards är extremt användbara i terapi för patienter för att fastställa och visualisera sina mål.

Vision boards har ingenting med “attraktionslagen” att göra. De involverar inte att visualisera något för att få det att hända. Syftet är att stimulera våra sinnen att tänka på uppgifter och strategier för att uppnå våra mål och drömmar.

I vilka situationer använder man dem?

Vision boards kan användas i många scenarier, inte bara på arbetsplatsen. Målet med dem är att använda sig av visualisering så att individen känner sig inspirerad och stimulerad att komma på nya idéer och kan finna vägar för att nå sina personliga mål. De kan vara användbara i följande scenarier:

 • Inom området personlig utveckling. De hjälper dig att beskriva dina livsmål och vad du vill, både på kort och lång sikt.
 • Att granska hur din yrkeskarriär går framåt.
 • Inom området hälsa och välbefinnande. Till exempel att sätta upp mål för att förbättra din idrottsprestation. Eller förbättra din kost för att gå ner i vikt eller sänka kolesterolet.
 • Vision boards är också oerhört användbara i ekonomiska frågor. De låter dig nämligen lägga upp strategier för att spara och till exempel betala för en resa.
Post-its för vision boards

Hur man gör bra vision boards

Återigen måste vi betona att vision boards måste skapas på rätt sätt för att vara användbara. Faktum är att de inte bara är tavlor fulla av post-it-lappar med motiverande fraser och vackra fotografier, utan de måste också stimulera sinnet. I själva verket måste de inspirera till koncentration, inspiration och motivation.

För att skapa en vision board måste du därför ta hänsyn till en rad riktlinjer. De är som följer:

Utforska dina värderingar. Vad är viktigt för dig i livet? Vad är det som ger dig mening? Hur skulle du vilja att ditt liv var?

 • Klargör vad som motiverar dig i ditt dagliga liv.
 • Undersök dina prioriteringar.
 • Fundera på vad det är du vill förändra.
 • Bestäm slutligen vad du vill uppnå och vad din vision board ska handla om.
 • När du har funderat på vad du vill uppnå på kort eller lång sikt ska du leta efter färgbilder som representerar det och klistra in dem på en panel, svart tavla eller vägg. Det kommer att vara dina mål.
 • Nu måste du reflektera över de strategier som tar dig mot dina mål och skriva dem på post-it-lappar. Du kan också lägga till ritningar eller bilder.
 • Du kan inkludera ord och fraser som motiverar dig, som “mod”, “hopp”, “Jag ger inte upp”, “Jag ska klara det” osv.

Kom ihåg att placera tavlan där du kan se den dagligen.

Vision boards kan också innehålla citat eller fraser som berör oss och ger oss uppmuntran och mod.

Sist men inte minst är det viktigt att du uppdaterar dina vision boards då och då, inklusive strategier för att nå eventuella nya mål du kan ha.

Ditt sinne måste känna sig inspirerat och motiverat när du ser bilderna, post-it-lapparna och fraserna på din vision board. Ditt slutmål är nämligen att utveckla giltiga och innovativa vägar för att uppnå det du tänker göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Burton, L., & Lent, J. (2016). The use of vision boards as a therapeutic intervention. Journal of Creativity in Mental Health, 11(1), 52-65.
  • Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Gross, J. J. (2015). Positive interventions: An emotion regulation perspective. Psychological bulletin, 141(3), 655. Burton, L., & Lent, J. (2016). The use of vision boards as a therapeutic intervention. Journal of Creativity in Mental Health, 11(1), 52-65.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.