Noah Wall, ett barn med en mirakulös hjärntillväxt

Noah Wall är ett levande bevis på att hjärntillväxt inte är en myt. Det är ännu oklart för forskarna hur ett barn fött med en minimal del av sin hjärna kunde utvecklas till bli en närapå normal pojke.
Noah Wall, ett barn med en mirakulös hjärntillväxt
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 30 november, 2020

Berättelsen om Noah Wall är verkligen häpnadsväckande ur anatomisk synpunkt, eftersom den beskriver ett fall av mirakulös hjärntillväxt. Utan tvekan utgör denna berättelse en vetenskaplig kuriositet, men den handlar om mer än så. Den breddar också vår kunskap om den mänskliga hjärnan.

Kort sagt hänför sig detta otroliga fall av hjärntillväxt till en engelsk pojke vid namn Noah Wall. Han föddes med bara 2 % av sin hjärna. Det faktum att han överlevde är i sig ett under. Men det mest ofattbara är hur han under årens lopp, tack vare omvårdnad och behandling, lyckats utveckla upp till 80 % av normal hjärnvolym.

“Livet har inga gränser, utom dem du skapar.”

-Les Brown-

Emellertid går det inte att förbise en viktig omständighet i detta redan fantastiska fall av växande hjärnmassa. Vi syftar på den kamp som Noahs föräldrar tvingats föra. Hans mamma och pappa är förklaringen till att denne brittiske pojke lever idag. Tveklöst är berättelsen ett exempel på hur vissa gränser bara finns till i vårt sinne. Här har vi ett fall av orubblig tro, ansträngning och uthållighet.

Noah Walls mamma fick rådet att göra en abort

Noah Wall – ett fall av mirakulös hjärntillväxt

Vad Shelly Wall önskade sig mer än något annat var ett barn. Därför blev hon glad när hon fick beskedet att hon skulle bli mamma. Men glädjen varade inte länge. Efter att ha genomgått en noggrann undersökning fick hon de hemska nyheterna som skulle förändra allt. I stort sett berättade läkarna för henne att hennes son led av svårt ryggmärgsbråck. Detta betydde att de båda sidorna av neuralröret i fostrets ryggrad fortfarande var öppna.

Detta var emellertid inte de enda dåliga nyheterna. Läkarna upptäckte att pojken hade en hjärntumör som hade förhindrat grå hjärnsubstans från att utvecklas. Med andra ord fanns det vätska i hjärnan. Läkarnas råd var att framkalla en abort, eftersom det inte fanns någon möjlighet att åtgärda så allvarliga missbildningar. Shelly var förtvivlad – det var ett liv fyllt av begränsningar som väntade för hennes son.

Faktum är att man inte ens förväntade sig att barnet skulle överleva förlossningen. Och om han trots allt gjorde det skulle han bli tvungen att utstå svåra fysiska och psykiska funktionshinder under resten av sitt liv. Shelly och hennes make Rob diskuterade problemet och beslöt att fullfölja graviditeten. På samma gång gjorde de förberedelser för sonens begravning.

Hur Noahs hjärna utvecklades

Läkarna respekterade parets beslut, men de fattade också ett beslut om att man skulle avstå från återupplivningsförsök. Detta innebar att de inte tillät att nödåtgärder skulle vidtas om Noah skulle drabbas av andningsstillestånd vid förlossningen. Den 6 mars 2012 genomgick Shelly ett kejsarsnitt under medverkan av 12 läkare.

De tog genast den nyfödde babyn till operationssalen för att reparera ryggmärgsbråcket och dränera ryggmärgsvätskan som fyllde större delen av hans skalle. Till allas förvåning lyckades pojken inte bara överleva, utan dessutom var operationen en stor succé.

Noahs barndom har präglats av läkare, operationer, sjukhusbesök och hans föräldrars ihållande strävan att ta hand om honom och hjälpa honom växa. Den lille pojken har genomgått neurosjukgymnastik, som förenar sjukgymnastik med kognitiva övningar och fysisk aktivitet. Slutresultatet blev precis vad man eftersträvade: Noahs hjärna växte.

Noah Wall överlevde och frodades till allas förvåning

En värld fylld med hopp

Noahs omvälvning inträffade under hans första tre levnadsår. Neurologerna vet inte säkert hur en liten del av hjärnan kan lära sig funktioner som hör till andra hjärnområden och till följd av detta växa i volym. Till allmän häpnad har Noahs fall av mirakulös hjärntillväxt inte varit föremål för någon detaljerad vetenskaplig studie.

I själva verket växte Noahs hjärnvolym till 80 % av sin normala kapacitet och pojken är nu nästan som vilket barn som helst. Vi säger “nästan”, för han har ännu inte återfått rörligheten i sina ben. Emellertid blev det allmänt firande den stunden då han lyckades röra på ett av benen.

För Noahs föräldrar har det varit en påfrestande, men samtidigt spännande, erfarenhet. De bestämde sig för att dela sin berättelse och skapade därför bloggen “Hugs for Noah”. Claire Nicholson, neurologen som handhade fallet, gläder sig särskilt åt pojkens vilja att leva. För att använda hennes egna ord är Noah “en enastående pojke med enastående föräldrar”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Balari, S., & Lorenzo, G. (2016). La biología evo-devo, el crecimiento del cerebro y la evolución del lenguaje. Ludus Vitalis, 18(33), 49-77.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.